miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Nie żyje Andrzej Janisz, wieloletni dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Sączu

0 3 220

W miniony czwartek, 10 listopada zmarł wieloletni nauczyciel i pierwszy dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego) Śp. Andrzej Janisz. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 16 listopada 2022 r. (środa) o godz. 14:00 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śniadeckich 19 w Nowym Sączu. Po odprawieniu Mszy Św. Żałobnej nastąpi odprowadzenie Ciała Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Różaniec w intencji Śp. Andrzeja Janisza zostanie odmówiony w dniu pogrzebu o godz. 13:30 w Kaplicy Cmentarnej.

Czytaj również: Nie żyje ks. Stanisław Kukla. Sądeczanin Roku 2014 miał 93 lata

Mgr inż. Andrzej Janisz zmarł nagle w wieku 81 lat. Swoją pracę zawodową z Centrum Kształcenia Praktycznego związał od początku jego istnienia. Początkowo pracował w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu, między innymi na stanowisku Kierownika Warsztatów Szkolnych i Z-cy Dyrektora Szkoły. Kiedy w 1996 r. na bazie Warsztatów Szkolnych powstała nowa placówka oświatowa pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego został jej pierwszym Dyrektorem i sprawował tę funkcję do 2007 roku. W tym czasie Centrum rozszerzyło swoją działalność. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności powołał Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego młodocianych pracowników oraz Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny dla egzaminów zawodowych. Ponadto, miał olbrzymie zasługi dla uzyskania dla Placówki akredytacji na szkolenia i egzaminy spawalnicze oraz elektryczne, jak również uruchomiono wtedy specjalistyczne kursy zawodowe. Wykorzystując optymalnie możliwości pozyskania środków unijnych, sprawił, że Placówka została wyposażona w nowoczesną bazę dydaktyczną, a lokalna społeczność uzyskała możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy.

Swoją zdolnością współpracy, organizacją i sposobem komunikowania się z innymi, zarówno pracownikami, jak i uczniami, rozsławił dobre imię sądeckiego Centrum, a swym sposobem zarządzania sprawił, że od lat zajmuje ono czołowe miejsce na mapie polskiej edukacji zawodowej. Był wzorem dyplomacji i miał jasną, sprecyzowaną wizję funkcjonowania i rozwoju Placówki. Wiele wymagał od innych, ale też wiele wymagał od siebie. Pozostawał przy tym skromny i serdeczny, wykazując się zawsze wyjątkowym poczuciem humoru i szacunkiem dla drugiej osoby. Jak wspominają pracownicy, jako dyrektor Centrum i przełożony był niezwykle pracowity, kompetentny i rzeczowy. Wspierał nauczycieli
w rozwoju zawodowym, a uczniów w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań.

Równocześnie, przez niemal 20-letni okres, pracował jako wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (obecnie ANS), w tym, w latach 2001-2002, jako Z-ca Dyrektora Instytutu Technicznego, w szczególności dbając o efektywną współpracę między Placówką a Uczelnią.
Był również jednym z ekspertów MEN w zakresie edukacji zawodowej, gdzie wielokrotnie uczestniczył w konsultacjach dotyczących praktycznej nauki zawodu oraz organizacji i funkcjonowania Centrów w kraju, a za swoją aktywność w procesie reformowania systemu edukacji zawodowej został Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego.

Pomimo wielu obowiązków zawodowych prowadził aktywną działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich inicjując powstanie Koła SEP w Nowym Sączu oraz uczestniczył w pracach Komisji Kwalifikacyjnej SEP Nr 175, będąc przez trzy kadencje jej przewodniczącym. Działalność ta została doceniona poprzez udekorowanie Pana Andrzeja Janisza Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Za znaczący wkład pracy wniesiony w rozwój edukacji zawodowej mgr inż. Andrzej Janisz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wielokrotnie nagrodzony Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania oraz Nagrodą Kuratora. W środowisku lokalnym Jego działalność społeczna została doceniona i uhonorowana Srebrną Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza, Złotą Odznaką za zasługi dla Województwa Nowosądeckiego, Złotą Odznaką Honorową LZS oraz Srebrną Odznaką za Zasługi dla OHP. Uhonorowanie tak licznymi odznaczeniami i nagrodami było godnym i zasłużonym zwieńczeniem Jego kariery zawodowej, a także drogowskazem dla następców.

Pragniemy wyrazić ogromny smutek po odejściu naszego Przyjaciela, wieloletniego Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Sączu, nauczyciela przedmiotów zawodowych wielu pokoleń. W naszych sercach pozostanie na zawsze życzliwa pamięć o Nim.
Niech odpoczywa w pokoju…

Rodzinie i najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.
Dyrekcja, Pracownicy i Społeczność
Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź