miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej DK75 [Mapka]

0 2 928

Trwa duża modernizacja al. Piłsudskiego w Nowym Sączu (ciąg drogi krajowej DK75). Budowane są tam dwa ronda, poprawie ulegnie również infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. W związku z tym nastąpiła kolejna zmiana organizacji ruchu. – Informujemy, że w związku z przebudową al. Piłsudskiego od 17 listopada 2022 r. zmianie uległa organizacja ruchu na przebudowywanym odcinku. Ruch został przeniesiony z jezdni lewej na prawą, na której została położona warstwa nowej nawierzchni asfaltowej. Prosimy o zachowanie ostrożności – czytamy w komunikacie MZD Nowy Sącz.

Czytaj również: Zamykają skrzyżowanie obwodnicy z Nawojowską

Przypomnijmy, w ramach środków z rezerwy budżetowej subwencji ogólnej na 2022 r. miasto Nowy Sącz otrzymało 4 100 000 złotych. Pieniądze zostaną wydatkowane na przebudowę al. Piłsudskiego. Zmodernizowana zostanie dwupasmowa jezdnia oraz powstaną dwa nowe ronda. O dofinansowaniu poinformował Poseł na Sejm Patryk Wicher. 

Jeszcze w tym roku powstaną dwa nowe ronda w ciągu drogi krajowej DK75 w Nowym Sączu. Przebudowane są dwa skrzyżowania na al. Piłsudskiego. Jedno ma być rondem tzw. turbinowym i usytuowane będzie na skrzyżowaniu alei z ul. Kamienną, drugie znacznie mniejsze znajdować się będzie u wlotu ul. Nawojowskiej. Nazwa zadania: “Przebudowa al. Piłsudskiego w Nowym Sączu od km 68+883,42 do km 69+511,11 wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kamienną na rondo turbinowe i przebudową skrzyżowania z ul. Nawojowską na rondo małe”.

Prace dotyczą odcinka o długości około 700 metrów. Zamawiający wyznaczył termin zakończenia prac na 15 grudnia 2022. Przebudowa ma dotyczyć jezdni, chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia. 

W roku bieżącym samorządy uzyskają dofinansowanie na łączną kwotę 316,26 mln zł.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

W 2022 r. dofinansowanie uzyskały 102 jednostki samorządu terytorialnego w tym:

  • 12 województw na kwotę 37,40 mln zł,
  • 57 powiatów na kwotę 131,04 mln zł,
  • 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 147,82 mln zł.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź