miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Zmiany na DK28 między Kasiną Wielką, a Limanową

0 289

Ogłoszono przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy 21,2 km odcinka drogi krajowej nr 28 między Kasiną Wielką, a Limanową. To pierwszy z czterech przetargów, które będą dotyczyć zaprojektowania zmian na DK28 od Wadowic do Chełmca.

Czytaj również: Palownica w akcji, wierci 20 metrowe otwory! Drugi etap prac na osuwisku w ciągu drogi krajowej DK28

Zmiany w Kasinie Wielkiej, Dobrej i Tymbarku
Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie całościowego projektu rozbudowy drogi między skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 964 i DK28 a granicą miasta Limanowa. W ramach tych prac powstanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, po jego przygotowaniu zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.

Następnie zostanie przygotowana Koncepcja programowa uszczegóławiająca założenia inwestycji oraz projekt budowlany. Dzięki temu będzie można przygotować wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca na przeprowadzenie tych prac i uzyskanie ZRID będzie miał 89 miesięcy.

Poprawimy bezpieczeństwo i wybudujemy mosty
Celem modernizacji trasy jest poprawa jej parametrów technicznych i zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021 każdego dnia tą trasą przejeżdżało prawie 8 tysięcy pojazdów. Cała droga będzie dostosowana do obciążeń 11,5 t/oś. Przebudujemy dwa mosty i 89 przepustów, a także 30 skrzyżowań. Zamierza się też przebudować ponad 500 zjazdów indywidualnych. Planuje się budowę pięciu nowych mostów w miejsce dotychczasowych. Najstarszy obiekt w Podłopieniu na Suchym Potoku pochodzi z 1939 roku.

Termin składania ofert upływa 28 maja. Prace są finansowane ze środków budżetu państwa.

Pozostałe odcinki
W najbliższych tygodniach planuje się ogłoszenie trzech kolejnych przetargów na opracowanie modernizacji następnych odcinków drogi krajowej nr 28: Wadowice – Sucha Beskidzka, Białka – Skomielna Biała i Limanowa – Chełmiec.

Współpraca z Województwem Małopolskim

Zakres możliwej modernizacji odcinka DK28 między Skomielną Białą a Mszaną Dolną to część przygotowywanego przez Województwo Małopolskie opracowania studium komunikacyjnego Mszany Dolnej. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy GDDKiA a samorządem region prowadzi kompleksową analizę uwarunkowań komunikacyjnych Mszany Dolnej i jej okolic.

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź