miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Czynniki wpływające na wartość znaku towarowego – od rozpoznawalności po reputację

0 285

Wycena znaku towarowego pozwala oszacować jego wartość, na którą wpływają różne czynniki. Jakie? W jaki sposób można wycenić znak towarowy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega wycena znaku towarowego?

Jak wspomniano we wstępie najważniejszą funkcją wyceny znaku towarowego jest oszacowanie tego ile jest wart dany znak towarowy, a co za tym idzie konkretna marka. Określenie wartości znaku towarowego ma natomiast wpływ na wycenę całego przedsiębiorstwa, ponieważ stanowi on jego aktywa niematerialne. Dzięki wycenie znaku towarowego można zatem świadomie podejmować strategiczne decyzje oraz budować wizerunek marki, co umożliwia uzyskanie przewagi nad konkurencją oraz zwiększanie potencjały dochodowego danej firmy.

Jakie czynniki wpływają na wartość znaku towarowego?

Wycena znaku towarowego to proces, który powinien uwzględniać kilka różnych czynników na wartość znaku towarowego marki. Przeprowadzając wycenę znaku towarowego warto zatem wziąć pod uwagę nie tylko rozpoznawalność oraz prestiż danej marki, ale również stabilność osiąganych przez nią zysków, a także przyszłe perspektywy marki, czyli potencjał znaku towarowego. Chodzi oczywiście o możliwość generowania przypływów pieniężnych w przyszłości. Ponadto wartość znaku towarowego ustala się biorąc pod uwagę również pozycję rynkową danej firmy, lojalność jej klientów, czy siłę konkurencyjną danej marki. Wszystkie te czynniki wpływają bowiem nie tylko na wycenę znaku towarowego, ale również wartość firmy, która dysponuje danym znakiem towarowym.

Metody wyceny znaków towarowych

Profesjonalna wycena znaku towarowego obejmuje nie tylko określenie celu wyceny wartości znaku towarowego, ale również dobór odpowiednich metod wyceny. Metody wyceny znaku towarowego dzieli się bowiem na dochodowe, kosztowe oraz porównawcze, a każda z nich umożliwia określenie wartości posiadanego znaku towarowego przy wykorzystaniu innych danych. Metody dochodowe wśród których wyróżnić należy przede wszystkim metodę opłat licencyjnych, metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodę ekonomicznej wartości produktu bazują na przepływach pieniężnych, które uzyskuje właściciel znaku towarowego. W podejściu kosztowym próba wyceny znaku towarowego następuje poprzez policzenie kosztów historycznych, czyli wydatków związanych z odtworzeniem własnego znaku towarowego bądź zastąpieniem go innym. Metody porównawcze odnoszą się natomiast do towarów innego przedsiębiorstwa, dzięki czemu możliwe jest określenie wartości danego znaku towarowego na podstawie porównań do innych marek.

Kiedy warto wycenić znak towarowy?

Kiedy warto wycenić własny znak towarowy? Otóż, w praktyce wycena marki może zostać przeprowadzana w różnych sytuacjach, ponieważ znak towarowy zaliczany jest do najważniejszych wartości niematerialnych i prawnych firmy. Przykładem może być nie tylko dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży firmy, ale również przeprowadzanie optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie. Poza tym wycena znaków towarowych jest konieczna przy likwidacji firmy, czy w trakcie udziału w różnego rodzaju procesach sądowych. Określenie wartości marki jest także istotne przy udzielaniu licencji do stosowania znaku towarowego innemu podmiotowi.

Podsumowując należy stwierdzić, że na wycenę znaku towarowego wpływają różne czynniki. W praktyce jest to nie tylko obecna wartość, ponieważ należy wziąć także pod uwagę przyszłe perspektywy marki. Znak towarowy służy bowiem nie tylko do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa, ale bezpośrednio wpływa także na wartość firmy.

Artykuł sponsorowany

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź