miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Większe dotacje wspierające rozwój fotowoltaiki! Zyskaj nawet 31 tys. złotych

0 769

Minister Anna Moskwa poinformowała podczas konferencji stron porozumień sektorowych, że obecna edycja Mój Prąd 4.0 zostanie zaktualizowana. Od 15 grudnia będzie można skorzystać z większych dopłat do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Zmiany są odpowiedzią na inflację gospodarczą oraz rosnące koszty montażu urządzeń. Do fotowaltaiki będzie można uzyskać wsparcie na poziomie 6 tys. złotych, natomiast 15 tys. złotych dofinansowania otrzymają osoby montujące magazyn energii. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 31 tys. złotych (PV + magazyn energii i ciepła + HEMS/EMS). Co z osobami, które skorzystały już z dofinansowania w ramach czwartej edycji?

Czytaj również: Solgro Polska wspiera i edukuje najmłodszych. Konkurs w SP nr 6 w Nowym Sączu

To już pewne! Beneficjenci programu Mój Prąd skorzystają z większych dotacji do urządzeń takich jak mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz magazyny energii. Przypomnijmy, że program jest realizowany od kwietnia 2022 roku. W czwartej edycji programu Mój Prąd mogą uczestniczyć inwestorzy, którzy są rozliczani w systemie net-billing.

Mój Prąd – poziom dofinansowań przed zmianami
Przypomnijmy, że według obecnych założeń maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet 20 500 zł. Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 4 000 zł. W przypadku, gdy prosument zdecyduje się na dodatkowe inwestycje zwiększające autokonsumpcję, dofinansowanie do fotowoltaiki może wynieść 5 000 zł. Oprócz tego można uzyskać środki w wysokości do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej.

Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła. Tak jak w poprzednich edycjach programu, kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów. Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzi na net-billing, również może liczyć na wsparcie finansowe. W takiej sytuacji dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł.

Szukasz firmy fotowoltaicznej, która zapewni Ci kompleksową opiekę i bez ogródek przedstawi Ci najlepsze możliwe rozwiązanie? Znalazłeś!

SOLGRO to firma, która :

  • wykona dla Ciebie darmowy audyt z wyceną,
  • zamontuje instalację fotowoltaiczną,
  • zgłosi ją za Ciebie do operatora,
  • uzyska dla Ciebie dofinansowanie.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się! ☎️ 18 440 20 26

 

Ile osób skorzystało z programu Mój Prąd 4.0?
W październiku Ewelina Steczkowska, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformowała naszą redakcję, że na dzień 3 października 2022 roku do godz. 17 wpłynęło 11 489 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 62 mln zł. Beneficjent programu Mój Prąd 4.0 oczekuje średnio ok. 90 dni od poprawnie złożonego wniosku do wypłaty dofinansowania.

Mój Prąd – zmiany od połowy grudnia 2022 r.
W połowie grudnia dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie zwiększone o 2 000 zł do poziomu 6 000 w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV, lub do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami. Podwyższono też dotacje do magazynów energii, dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji – nie więcej niż 7 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do magazynu energii – nie więcej niż 16 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Co z osobami, które złożyły już wnioski w Mój Prąd 4.0?
Pojawia się pytanie o to, czy osoby, które już złożyły wnioski w programie od kwietnia 2022 roku będą mogły skorzystać z nowych dotacji. Okazuje się, że tak. NFOŚiGW informuje, że wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach Mój Prąd 4.0 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.

– Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania – informuje NFOŚiGW

Wydłużony termin w programie
Według pierwotnych założeń, Program Mój Prąd miał zakończyć się w grudniu 2022 roku. Rząd dokonuje zmian także w tym obszarze. Nabór wniosków trwający od dnia 15 kwietnia 2022 roku został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

Czy nowy poziom dotacji jest realną pomocą w dobie inflacji? Ocenia ekspert
Od wielu miesięcy branża OZE apelowała do rządu o dostosowanie poziomu dotacji do zmieniających się warunków gospodarczych tj. rosnącej inflacji i rosnących kosztów montażu systemów PV jak i materiałów. Wyższe dotacje są więc dobrym sygnałem dla branży. Ale czy ich poziom oznacza realną pomoc dla inwestorów w dobie inflacji?

 

Źródło: mojprad.gov.pl

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź