miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Budowa nowej przeprawy nad Kamienicą coraz bliżej!

0 2 510

Coraz bliżej do budowy nowego mostu na rzece Kamienica w ciągu ul. Kamiennej w Nowym Sączu. Wszystko to za sprawą otwarcia kopert w przetargu realizowanym przez Miejski Zarząd Dróg. Chęć realizacji zadania zgłosiło 9 wykonawców. Zakładany budżet inwestycji finansowanej z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 27 milionów złotych. Czy oferty zmieściły się w planowanej kwocie?

Czytaj również: Inspekcja Pracy zbada MOPS i DPS’y

Urzędnicy planują budowę mostu na Kamienicy na ul. Kamiennej w miejscu obecnej. Przypomnijmy, została ona uszkodzona dwa lata temu. Planowana jest jej rozbiórka oraz demontaż obecnego mostu tymczasowego (konstrukcja Wojska Polskiego). Powstanie tu most trójprzęsłowy, z jezdnią o szerokości 2×4 m i ścieżką pieszo-rowerową, z ustrojem nośnym o długości 84 m. Przebudowane zostaną także drogi dojazdowe. 

Oferowane kwoty poniżej zakładanego budżetu
Do zadania zgłosiło się 9 firm. Koszt mieści się w przedziale 13,6 – 21,5 mln zł. Na realizację zaplanowano 27 milionów. Wszystko wskazuje więc na to, że już niedługo ruszą prace. Według wymagań zamawiającego, prace przy budowie nowego mostu powinny się zakończyć z końcem sierpnia 2023.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

Dofinansowanie 
Program będzie się odbywał poprzez wystawianie promes przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby JST mogła uruchomić przetarg, otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną. Promesa inwestycyjna jest równoznaczna z przyrzeczeniem zapłaty kwoty, na którą opiewa.
 
W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).
 
Informacje o szczegółach programu są dostępne na stronie internetowej banku www.bgk/polski-lad.pl.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

źródło: MZD Nowy Sącz
fot.: polskie mosty (ilustracyjne)

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź