miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Konferencja naukowa pt. „Straty poniesione przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945”

0 1 752

W piątek 22 września o godz. 10:00 w auli głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, ul. Zielona 27 odbędzie się konferencja pt. „Straty poniesione przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945”. Wydarzenie pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego poświęcone jest konsekwencjom II wojny światowej dla mieszkańców regionu nowosądeckiego.

Czytaj również: W Tęgoborzu odsłonięto tablicę ks. Władysława Gurgacza ps. „Sem”

Program spotkania:

  1. Raport o stratach wojennych Polski i dochodzenie reparacji od Niemiec – Sekretarz Stanu w MSZ Arkadiusz Mularczyk
  2. Straty wojenne w powiecie nowosądeckim w czasie II wojny światowej – Dyrektor ISW prof. Konrad Wnęk
  3. Kwestia odszkodowań za granicą – na przykładzie Włoch i Grecji – mec. Krzysztof Pociecha
  4. Historia jednej obrączki. Jak rozmawiać i edukować o historii wojny i okupacji – dr Damian Markowski

Do dnia dzisiejszego Niemcy nie zawarły z traktatu pokojowego, ani żadnej innej umowy dwustronnej o uregulowaniu w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody i cierpienia wyrządzone w Polsce podczas II wojny światowej.\

6 bilionów 220 mld 609 mln zł – kwota polskich roszczeń reparacyjnych oszacowana na podstawie wnikliwych badań opublikowanych w „Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.

Raport o stratach wojennych zaprezentowany 1 września 2022 na Zamku Królewskim w Warszawie stał się punktem wyjścia do merytorycznych rozmów dwustronnych, które powinny doprowadzić do odpowiedniej reakcji rządu niemieckiego, służącej zarówno sprawiedliwości, jak i prawdzie historycznej.

W konsekwencji 14 września 2022 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę wzywającą rząd niemiecki do „jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej i finansowej” za wszystkie konsekwencje, jakie poniosła Polska i jej obywatele w wyniku wojny, a 3 października 2022 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało do Niemiec notę dyplomatyczną w sprawie podjęcia natychmiastowych działań mających na celu trwałe, kompleksowe, ostateczne, prawne i materialne uregulowanie kwestii skutków agresji i okupacji niemieckiej.

Raport stanowi również podstawę do obiektywnej debaty publicznej na temat zaniechania przez Niemcy rozliczenia się z Polską i narodem polskim za skutki II wojny światowej.

– Sprawę uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia od Niemiec będziemy podnosić na wszystkich dostępnych forach krajowych i międzynarodowych. Takie spotkania i publiczna debata są wsparciem starań rządu i narodu polskiego dla wypłacenia należnych Polsce roszczeń przez następcę prawnego III Rzeszy Niemieckiej– Republikę Federalną Niemiec. Każda osoba represjonowana ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone w czasie II wojny światowej – powiedział minister Arkadiusz Mularczyk, gospodarz konferencji.

– Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby na piątkową konferencję w Wyższej Szkole Biznesu – dodał

Fot.: Narodowe Archiwum Cyfrowe

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź