miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Powstały przepławki na Kamienicy Nawojowskiej. Wody Polskie zainwestowały ponad 20 mln złotych

0 1 096

Państwowe Gospodarstwo Wodne (PGW) Wody Polskie zakończyło pierwszy etap renaturyzacji rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu. Dzięki przebudowie progów został poprawiony stan rzecznego ekosystemu, a rybom zapewniono swobodną migrację. Inwestycja pełni także funkcję przeciwpowodziową.

Czytaj również: Pospacerują w koronach drzew! W Starym Sączu powstaje kładka nad drogą

– Przebudowaliśmy trzy stopnie wodne na Kamienicy Nawojowskiej, wymagające najpilniejszej interwencji. Wykonaliśmy bystrza, które są przyjazne naturze. To pierwszy etap renaturyzacji rzeki. Dzięki wykonanym pracom wzmacniamy ochronę przeciwpowodziową, a także odtwarzamy korytarz migracyjny dla ryb – powiedział podczas briefingu prasowego w Nowym Sączu prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś.

 

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przywrócenie drożności i ochrona rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb” polegało na przebudowie trzech progów – drugiego, trzeciego i piątego – licząc od ujścia Kamienicy do Dunajca. W ramach tych prac na drugim i trzecim progu wykonano pochylnię kamienną z bystrotokiem i centralnym kanałem migracyjnym dla ryb, a na progu piątym powstała przepławka o konstrukcji ryglowo-szczelinowej.

Realizowane przez PGW Wody Polskie zadanie ma na celu poprawę stanu ekologicznego Kamienicy Nawojowskiej oraz przywrócenie spójności sieci obszarów Natura 2000 przez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb i innych organizmów wodnych. W miejscach przebudowy będzie prowadzony monitoring migracji ryb, który Wody Polskie zrealizują wspólnie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu.

Inwestycja kosztowała ponad 20 mln zł. Środki finansowe w wysokości 10 mln zł pochodziły z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, z czego udział środków Unii Europejskiej to ok. 7,5 mln zł. Kolejne 11 mln zł zostało zabezpieczone ze środków własnych Wód Polskich.

Likwidacja sztucznych barier wodnych w postaci progów wodnych jest konieczna, by ryby mogły swobodnie migrować. Dla rozwoju potrzebują z kolei dostępu do kamienistego lub żwirowego podłoża. Możliwość swobodnej wędrówki wzdłuż całej długości rzeki w poszukiwaniu pokarmu, odpowiednich kryjówek oraz miejsc tarłowych jest konieczna dla ryb. Przegradzanie rzek zakłóca ich naturalne procesy życiowe lub nawet całkowicie je uniemożliwia. Głównym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest udrażnianie barier migracyjnych, czyli np. budowa przepławek.

PGW Wody Polskie w Krakowie obecnie realizuje przepławki dla ryb na rzece Sole, na odcinku ponad 28 km od kaskady Soły do ujścia tej rzeki do Wisły. Dodatkowo zostanie tam wykonane stanowisko do monitoringu działania przepławki, a także pomosty dla kajaków. W Zakończenie prac na Sole planowane jest na połowę bieżącego roku.

Źródło: PAP (autor: Szymon Bafia)
Fot.: Wody Polskie

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź