miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Ponad 10 milionów na odbudowę zabytków na Sądecczyźnie. Mamy wyniki 2. edycji RPOZ

0 1 358

W drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznano dofinansowanie na 3 248 projektów. Łączna kwota wsparcia to 1,8 mld zł. Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc. W ramach programu gminy Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica Zdrój, Łososina Dolna, Łabowa, Nawojowa, Rytro i miasto Grybów otrzymają 10 019 622,69 złotych. Wsparcie dla Nowego Sącza: Czytaj również: Renowacja Zamku Królewskiego oraz modernizacja Ratusza. Nowy Sącz otrzymał 1 950 000 złotych na zabytki

– Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytów zabytki z naszego regionu odzyskają dawny blask. Program wspiera samorządy w poprawie stanu, odbudowie i remontach zabytków. Uchronimy je przed degradacją i niszczeniem. Piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady – mówi w rozmowie telefonicznej z serwisem miastoNS.pl poseł Patryk Wicher.

W ramach dofinansowania z programu wsparcie finansowe otrzymały gminy:

 • Gmina Grybów: Budowa chodnika wokół kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Polnej 400 000,00,
 • Gmina Grybów: Roboty impregnacyjne pokrycia dachowego z gontów oraz deskowania ścian i wieży zabytkowego kościoła pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej 90 000,00
 • Gmina Kamionka Wielka: Prace ratunkowe w zabytkowej Cerkwi w Boguszy 100 000,00
 • Gmina Kamionka Wielka: Modernizacja instalacji elektrycznej w Kościele św. Bartłomieja w Kamionce Wielkiej 100 000,00
 • Gmina Kamionka Wielka: Renowacja zabytkowych drzwi w Kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie 100 000,00
 • Gmina Kamionka Wielka: Rekonstrukcja i renowacja (ze złoceniem prawego ołtarza bocznego) oraz czyszczenie ścian i uzupełnienia zniszczeń w malowidłach. 100 000,00
 • Gmina Korzenna: Renowacja murów ogrodzenia przy zabytkowym kościele pw. Św. Marcina Biskupa w Mogilnie 489 622,69
 • Krynica-Zdrój: Remont konserwatorski Łazienek Borowinowych w Krynicy-Zdroju 3 500 000,00
 • Krynica-Zdrój: Konserwacja pokrycia dachowego Domu „Józefa” w Krynicy-Zdroju 400 000,00
 • Gmina Łabowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Łabowa, poprzez renowację kamiennego ogrodzenia wokół XIX-wiecznej cerkwi w Maciejowej. 490 000,00
 • Gmina Łososina Dolna: Urządzenie części placu w otoczeniu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja BP w miejscowości Tabaszowa. 100 000,00
 • Gmina Łososina Dolna: Wykonanie prac badawczo-archeologicznych wraz z odtworzeniem obrysu na terenie po zabytkowym kościele i cmentarzu w Łososinie Dolnej. 300 000,00
 • Gmina Nawojowa: Prace konserwatorskie witraży w kościele pw. św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej – etap II 200 000,00
 • Gmina Nawojowa: Prace konserwatorsko-budowlane w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej – etap II 300 000,00
 • Gmina Rytro: Kontynuacja prac konserwatorskich na terenie ruin zamku w Rytrze 400 000,00
 • Miasto Grybów: Odbudowa zabytkowego muru przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Grybowie. 2 500 000,00
 • Miasto Grybów: Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie Etap II 450 000,00

Dofinansowanie przyznane samorządom w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dotyczy wydatków w dwóch obszarach inwestycyjnych:

 • Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 • Udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującego się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – przyjmował wnioski za pośrednictwem aplikacji Polski Ład i będzie wypłacał środki z programu. Wnioski składane przez samorządy analizowała działająca przy KPRM komisja ds. wsparcia Programu. Komisja ta przygotowała rekomendacje, na podstawie których o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów.

Fot.: archiwum

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź