miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Ponad 8 mln zł na zapewnienie bezpieczeństwa Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Grybowie

0 593

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas w Grybowie służby osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji. Taka pomoc udzielana jest tam ok. 70 pacjentom. Niestety w pobliżu ZOL-u uaktywniło się osuwisko. Aby pacjenci i pracownicy medyczni mogli czuć się bezpiecznie, zostaną przeprowadzone prace stabilizujące. Środki na ich realizację przekaże Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj również: Ruszają prace na Kamienicy Nawojowskiej

W Grybowie odbył się briefing prasowy dotyczący tej inwestycji. Jej wartość to 8 056 631,42 zł. I dokładnie taka kwota zostanie dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego przekazana, aby ratować ZOL w Grybowie.

W briefingu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk, posłowie Barbara Bartuś, Elżbieta Zielińska, Arkadiusz Mularczyk i Patryk Wicher, senator Wiktor Durlak, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora oraz dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Zbigniew Pietruszka.

Walka z czasem i żywiołem
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku Caritas Diecezji Tarnowskiej, w którym mieści się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, po lewej stronie rzeki Białej, na zachód od mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 28, w marcu 2020 roku powstało osuwisko. Zagraża ono budynkowi ZOL-u.

Teren osuwiska obejmuje stok – skarpę rzeki Biała, w obrębie której usytuowane są stare, kamienne mury oporowe. Bezpośrednio powyżej osuwiska znajduje się uszkodzony w wyniku działania osuwiska budynek gospodarczo-administracyjny, w którego południowo-wschodnim narożniku odsłoniły się fundamenty. Budynek został wyłączony z użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu nowosądeckiego.

Ze względu na bardzo duże nachylenie zbocza oraz silne spękanie skał podłoża, osuwisko oraz cały teren zagrożony ruchami masowymi należy do niebezpiecznych i w przypadku niezabezpieczenia, w najbliższej przyszłości będzie podlegało dalszym dynamicznym i niekontrolowanym ruchom masowym. Dlatego teren należy jak najszybciej zabezpieczyć.

Zagrożony przez osuwisko budynek został w styczniu 2021 roku tymczasowo zabezpieczony konstrukcją stalową. Zabezpieczone zostały również fragmenty niżej położonych murów w odcinkach przylegających do osuwiska.

Konieczne są jednak gruntowne prace stabilizujące osuwisko. Zaprojektowano zamierzenie inwestycyjne wykorzystujące dodatkowe elementy konstrukcyjne podziemne, m.in. kotwy i drenaże.

Starosta Nowosądecki w marcu 2022 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Inwestorowi, tj. Caritas Diecezji Tarnowskiej, pozwolenia na stabilizację osuwiska. Kluczowe oczywiście dla realizacji inwestycji było znalezienie środków na jej realizację.

– W świetle inwestycji, które realizują Wody Polskie, to przedsięwzięcie jest niewielkie. W zakresie polityki przeciwpowodziowej czy przeciwsuszowej generalnie nie ma większego znaczenia, natomiast lokalnie ma ogromną wartość. Bezwzględnie przystąpiliśmy jednak do tej inwestycji jako inwestor zastępczy i chcieliśmy się wpisać w ten proces przede wszystkim po to, żeby ratować ten ośrodek, który czyni tak wielkie dobro. Wszyscy pamiętają te zniszczenia i rozpadającą się skarpę, dlatego cieszymy się, że środki trafiły do Grybowa. Dziękuję Pani Poseł Barbarze Bartuś za mocne zaangażowanie w tę sprawę. Umowa jest już podpisana, zastosujemy bardzo szybką ścieżkę wyłonienia wykonawcy i w przeciągu kilku/kilkunastu miesięcy powinniśmy się uporać z tym zadaniem – mówi wiceminister Marek Gróbarczyk.

Wspólny cel: uratować ZOL w Grybowie
Sytuacja omawiana była m.in. podczas wizji lokalnych, które odbywały się w Grybowie z udziałem poseł Barbary Bartuś i wojewody małopolskiego Łukasza Kmity oraz przedstawicieli Wód Polskich. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się wypracować właściwe rozwiązanie techniczne, jak i pozyskać środki.

– Bardzo dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za reakcję na problem, który mu przedstawiłam, oraz okazaną empatię. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie świadczy opiekę dla 70 obłożnie chorych osób. Caritas Diecezji Tarnowskiej, prowadzący tę placówkę, udziela tam nie tylko pomocy medycznej, ale zapewnia swoim podopiecznym wszystko, co jest im niezbędne – znacznie więcej niż godne warunki. Wszystko w myśl dewizy: „Caritas oznacza służyć choremu w duchu chrześcijańskiej miłości”. Osuwisko, które tu powstało, wywołało nasz ogromny niepokój, tym bardziej, że niestety ruchy osuwiskowe postępowały. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to, aby uratować ZOL. Wiedząc, jak ważne jest to miejsce dla całego regionu, byliśmy zdeterminowani, aby znaleźć rozwiązanie problemu. To była i jest nasza wspólna sprawa. Dziękuję Panu Wojewodzie oraz przedstawicielom Wód Polskich, którzy wraz ze mną wizytowali to miejsce, aby ocenić zagrożenie i wskazać możliwe ścieżki pomocy. 8 mln zł przekazanych przez Pana Premiera to ogromne środki, które pozwolą na niezbędne prace stabilizacyjne. Polski rząd nie zostawia i nie zostawi takich spraw samym sobie. Podkreślam jeszcze raz: dołożymy wszelkich starań – wszelkich sił i środków – aby uratować ZOL w Grybowie – mówi poseł Barbara Bartuś.

– Działalność Caritas zasługuje na szczególne uznanie. Organizacja niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc, ucząc miłości do bliźniego. Środki, które Caritas Diecezji Tarnowskiej przekazał Pan Premier Mateusz Morawiecki, przysłużą się całemu regionowi. Co istotne, dotacja obejmuje 100% wartości zadania publicznego. Planowana inwestycja pozwoli na ustabilizowanie osuwiska znajdującego się w pobliżu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zrobimy wszystko, aby wyeliminować zagrożenie, choć oczywiście walka z żywiołem zawsze jest walką nierówną. To nasz wspólny cel i wspólna troska, aby placówka została skutecznie zabezpieczona i mogła pełnić swoją misję jeszcze przez wiele lat. Dziękuję Pani Poseł Barbarze Bartuś za tak szerokie i osobiste zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu. To wyraz szczególnej odpowiedzialności za region, jego mieszkańców i ich sprawy. Dziękuję również Wodom Polskim za doskonałą współpracę przy tak wielu sytuacjach kryzysowych, z którymi musieliśmy się zmagać. Po raz kolejny pokazaliśmy, że razem jesteśmy silniejsi! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dobra współpraca gwarantem sukcesu

– Podpisaliśmy porozumienie z Caritasem na wykonanie zabezpieczenia tej skarpy i będziemy pełnić rolę inwestora zastępczego, pełnomocnika, który ma współpracować na każdym etapie realizacji tej inwestycji – od wyboru wykonawcy, inżyniera i inspektora nadzoru po rozliczenie zadania. Niejednokrotnie udowodniliśmy, że inwestycje nie są nam obce i potrafimy być skuteczni w naszych działaniach. W związku z tym zobowiązujemy się do jak najszybszej stabilizacji skarpy. To zadanie jest w dobrych rękach – mówi prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś.

– Współpraca Wód Polskich w Krakowie i Caritasu przyniosła oczekiwany efekt. Umowa została podpisana, a prace ruszą w ciągu najbliższych tygodni. Cieszymy się, że możemy jako Wody Polskie służyć wsparciem merytorycznym poprzez nadzór, kontrolę i współudział w tym przedsięwzięciu. Osuwisko zostanie zabezpieczone, a chorzy od tej pory będą mogli się czuć bezpiecznie – zapewnia dyrektor Małgorzata Sikora.

– Caritas Diecezji Tarnowskiej wyraża szczerą wdzięczność Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przyznanie dotacji celowej na zrealizowanie zadania polegającego na stabilizacji osuwiska oraz odbudowie zniszczonych murów oporowych usytuowanych na skarpie, na której znajdują się zabudowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas w Grybowie. Dziękujemy także tym wszystkim, którzy przez swoje fachowe doradztwo i zaangażowanie pomogli nam w tym niezwykle ważnym i koniecznym przedsięwzięciu, a szczególnie Pani Poseł Barbarze Bartuś oraz Panu Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie. Jesteśmy także wdzięczni Panu Sekretarzowi Stanu, Pełnomocnikowi Rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Markowi Gróbarczykowi oraz całemu Zarządowi Wód Polskich za podjęcie się roli naszego Pełnomocnika w wykonaniu tego trudnego i wymagającego niezwykłej fachowości zadania. Mamy nadzieję, że podjęte prace zabezpieczające pozwolą naszej instytucji na dalszą, ofiarną i spokojną służbę na rzecz chorych, niepełnosprawnych oraz starszych osób przebywających w naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grybowie – przekazuje dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Zbigniew Pietruszka.

Odbudowa murów i palowanie skarpy
Caritas Diecezja Tarnowska zgodnie z umową zawartą z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów otrzyma środki finansowe w wysokości 8 056 631,42 zł. Dotacja stanowi 100% wartości zadania pn. „Stabilizacja osuwiska z odbudową czterech murów oporowych zlokalizowanych na działce nr 522/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Grybowa”. Termin zakończenia prac to 31 grudnia 2022 roku.

W ramach prac stabilizujących zostaną wykonane: naprawa istniejących murów oporowych oraz palowanie skarpy. Nad robotami pełniony będzie kompleksowy nadzór inwestorski, autorski, przyrodniczy i geologiczny. Prace będą wykonywane przy stałych konsultacjach z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura Nowy Sącz.

Źródło i fot.: MUW

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź