miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Tauron wyda w tym roku na sieci elektroenergetyczne 3 mld zł

0 461

Koncern energetyczny Tauron zwiększy w tym roku nakłady inwestycyjne w sieci elektroenergetyczne do 3 mld zł – potwierdziła we wtorkowej informacji firma. W ub. roku nakłady te wyniosły 2,77 mld zł. Środki trafiają na przyłączenia nowych klientów, w tym OZE, oraz modernizację i przebudowę sieci. Inwestycje te pozwolą m.in. na dalszy rozwój terenów Beskidu Sądeckiego.

Czytaj również: Sieć Sądeckich Wodociągów ma już 79 stref. „To ułatwia nam pracę”

„2,77 mld zł wydał Tauron na sieci elektroenergetyczne w 2023 r. Na wszystkich poziomach napięć zostało zrealizowanych ok. 70 tys. zadań inwestycyjnych. W 2024 r. planowane jest zwiększenie wydatków do 3 mld zł. Środki te przeznaczone zostaną głównie na przyłączenie do sieci nowych klientów” – przekazało we wtorek biuro prasowe koncernu.

Wyszczególniło, że w tym roku zaplanowano: przyłączenie ok. 45 tys. nowych klientów, a ponadto rozbudowę i poprawę stanu sieci elektroenergetycznej, w tym poprawę elastyczności i automatyzację sieci. Istotnym, kontynuowanym w tym roku przedsięwzięciem będzie wymiana liczników energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu.

Trzymiliardowe inwestycje w sieci elektroenergetyczne w br. Tauron zapowiadał już w połowie ub. roku. Zapowiedzi te zostały teraz podtrzymane wraz z wyszczególnieniem największych zadań.

W woj. śląskim będzie to budowa głównego punktu zasilania Pyrzowice Lotnisko wraz z powiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV – jako kontynuacja wieloletniego projektu związanego z rozbudową lotniska Katowice.

W woj. małopolskim prowadzone są m.in. kompleksowe modernizacje stacji 110/15 kV Szaflary (poprawa pewności zasilania Podhala) oraz stacji 110/15 kV Rybitwy (bezpieczeństwo zasilania i możliwości rozwoju wschodniej części Krakowa) oraz budowa stacji 110/15 kV Pilzno wraz z liniami zasilającymi 110 kV.

Na terenie woj. opolskiego trwa budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin i rozbudowa głównego punktu zasilania 110/15 kV Olesno. W woj. dolnośląskim trwa przebudowa stacji 110/20/10 kV Swojec z liniami zasilającymi oraz modernizacja 25 km linii dwutorowych i 15 km jednotorowych linii napowietrznych 110 kV. Dodatkowo powstaje ok. 70 km linii światłowodowej.

W obszarze pomiarów i obsługi licznikowej klienci Taurona Dystrybucji dysponują już ponad 1,1 mln nowoczesnych liczników zdalnego odczytu. Do 2030 r. wymiana liczników ma objąć cały obszar działania spółki.

„W ub. roku najwięcej inwestycji zostało zakończonych w Małopolsce, która rozwija się najbardziej dynamicznie w zakresie wydanych przez Taurona warunków przyłączeniowych” – wskazała rzeczniczka spółki Tauron Dystrybucja Ewa Groń.

W woj. małopolskim spółka w ub. roku ukończyła kilka dużych inwestycji sieciowych, w tym: modernizację rozdzielni sieciowej Skała, modernizację stacji 110/15 kV Prądnik, budowę stacji 110/15 kV Targowisko czy rozbudowę rozdzielni 110kV SE 110/30/15 kV Biegonice. Inwestycje te pozwolą m.in. na dalszy rozwój terenów Beskidu Sądeckiego oraz gmin sąsiadujących z Krakowem.

W woj. śląskim przebudowano linie wysokiego napięcia m.in. Studzienna – Polska Cerekiew, Żabiniec – Borynia oraz Żabiniec – Borynia – Żory. Zmodernizowano główny punkt zasilania Czechowice i rozbudowano rozdzielnię 110 kV w głównym punkcie zasilania Rębielice. Powstała nowa siedziba jednostki w Oświęcimiu, poprawiając warunki pracy brygad technicznych i pogotowia energetycznego.

Tauron zwraca uwagę na kontekst potrzeby inwestycji w sieć dystrybucyjną wobec rozwoju instalacji prosumenckich. W sieci Tauronu Dystrybucji na koniec 2023 r. funkcjonowało ponad 432 tys. mikroinstalacji o mocy ponad 3,4 gigawata. W wielu przypadkach mikroinstalacje połączone są z pompami ciepła na cele grzewcze, które w określonych warunkach same pobierają wiele energii.

„Sieć elektroenergetyczna na etapie jej budowy nie była projektowana na potrzeby współpracy z wieloma niestabilnymi źródłami zasilania, jakimi są mikroinstalacje, większe instalacje OZE czy pompy ciepła. Zapewnienie ich bezpiecznej pracy wymusza szereg działań poprawiających elastyczność pracy sieci i dostosowanie jej do coraz większej liczby współpracujących z naszą siecią OZE oraz odbiornikami o większej mocy, załączanymi jednocześnie” – zaznaczyła Groń.

Koncern przypomina, że największe inwestycje sieciowe to zadania rozłożone na lata. Wynika to z długotrwałego procesu projektowania i pozyskiwania koniecznych pozwoleń i zgód. W przypadku budowy linii zasilających projektowanie ciągów liniowych obejmuje niekiedy wiele kilometrów, co wymaga uzgodnień z wieloma podmiotami gospodarczymi, samorządami i osobami prywatnymi.

Cytowana we wtorkowej informacji dyrektor departamentu inwestycji i rozwoju sieci Taurona Dystrybucji Izabela Gajecka zwróciła uwagę, że szanse na usprawnienie inwestycji w sieci dystrybucyjne stwarzają tzw. specustawa przesyłowa, która weszła w życie 3 września 2023 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2023 r. z wykazem inwestycji, w którym znalazło się 48 relacji linii wysokiego napięcia z terenu działania spółki.

Źródło: PAP

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź