miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Zalążek „sądeczanki” rośnie w oczach! Roboty budowlańców idą zgodnie z planem, mają już 30%

0 6 278

Mija rok od rozpoczęcia budowy tzw. łącznika brzeskiego, tj. zachodniej obwodnicy miasta. Droga będzie też początkiem nowej „sądeczanki”. Ponad 30 proc. prac zostało już wykonanych, a planowany koszt inwestycji to 98 milionów zł. – Łącznik brzeski to początek Sądeczanki. Będzie pełnić funkcję obwodnicy miasta, na którą mieszkańcy czekają od bardzo dawna. Od roku trwa już budowa. Inwestujemy w każdym regionie kraju, bo wierzymy, że Polska musi rozwijać się równomiernie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Budowę realizuje Eurovia Polska. Nadzór prowadzi konsorcjum firm INKO Consulting i MP Consulting. Planowany termin zakończenia prac to lipiec 2024 r.

Czytaj również: Jest ciszej! Jest bezpieczniej! Łącznik obwodnic działa – ruch w Chełmcu zelżał

Brzeski łącznik
Nowa droga powstaje między rondem w Jasieniu na DK94 a drogą krajową nr 75 w Okocimiu. Ma niespełna 3 km (dokładnie 2 993,4 m). Trasa określana jest mianem łącznika brzeskiego, ponieważ łączy węzeł Brzesko na autostradzie A4 z DK94 i DK75.

Pierwszy odcinek łącznika ma 2,1 km i funkcjonuje od 2016 roku. Biegnie od węzła na A4 i DW768 do ronda na DK94, łącząc nową czwórkę ze starą (przypomnijmy, że DK94 to dawna DK4). Budowany odcinek pozwoli na przejazd z autostrady dalej na południe, w kierunku Sądecczyzny, z ominięciem Brzeska. Odciąży to ruch w mieście na ulicach Kościuszki, księdza Popiełuszki i Mickiewicza. Przejeżdża nimi codziennie nawet 23 tysiące pojazdów. Ta droga jest równocześnie pierwszym powstającym odcinkiem „sądeczanki”, przygotowywanej w nowym przebiegu drogi krajowej nr 75 do Nowego Sącza.

Powstająca trasa będzie drogą główną ruchu przyspieszonego, bez skrzyżowań z drogami lokalnymi. Przecinająca ją ul. Pomianowska w Brzesku będzie biegła 40-metrowym wiaduktem nad obwodnicą. Zbudujemy jednak specjalny zjazd z łącznika do Szpitala Powiatowego, z którego będą korzystać pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna.

Droga będzie miała dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. Na trasie poza wiaduktem nad obwodnicą powstają dwa mosty nad Uszwicą. Te mosty to część ronda, na którym będzie kończyć się nowa trasa. Rondo zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby pozwolić w przyszłości na bezkolizyjny wjazd na „sądeczankę”.

Na niespełna 3-kilometrowej trasie budowanych jest sześć przejść dla małych i średnich zwierząt. Wszystkie zostaną poprowadzone pod obwodnicą. Do każdego z przejść będą prowadzić specjalnie usytuowane płotki i ogrodzenia.

Co zbudowano?
Pierwsi na teren budowy weszli rok temu geodeci, którzy wytyczyli trasę w terenie. Następnie rozpoczęły się prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz rozbiórką budynków.

Droga, mimo że krótka, prowadzi przez teren o znacznych różnicach wysokości terenu. Sięgają one pięćdziesięciu metrów. Dlatego też trasa początkowa od ronda w Jasieniu będzie poprowadzona przede wszystkim w wykopie, a następnie na nasypach wzdłuż brzegów Uszwicy. Jak dotąd wykopaliśmy ok. 100 tysięcy metrów sześciennych gruntu, z czego prawie połowa została już wykorzystana do budowy nasypów.

Kończymy prace związane z przełożeniem rzeki Uszwicy na odcinku ponad 400 metrów. Było to konieczne, gdyż koryto rzeki kolidowało z inwestycją. Wszystkie działania są prowadzone pod ścisłym nadzorem służb ochrony środowiska, w szczególności ichtiologów, tak, aby w jak największym stopniu zminimalizować wpływ tych prac na przyrodę.

Przebudowaliśmy sieć energetyczną średniego napięcia, na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci sanitarnej i teletechnicznej. Zaawansowane są również prace związane z siecią wodociągową, gazową i siecią energetyczną niskiego napięcia.

Mosty zostały już przygotowane w ok. 65%. Kończymy prace związane z budową trzech z pięciu przepustów. Cztery z nich będą pełniły funkcje przejść dla zwierząt.

Plany na najbliższe miesiące
Przed GDDKiA dalsze prace ziemne, do wykopania pozostało ok. 300 tysięcy metrów sześciennych gruntu oraz skończenie budowy nasypów i wykonanie ostatnich prac związanych z przebudową sieci.

Do zrobienia została większość kanalizacji deszczowej, która będzie odpowiadała za odwodnienie łącznika. Niedługo rozpoczniemy budowę wiaduktu, którym ul. Pomianowska będzie biegła nad obwodnicą. Finalne prace w ramach tej inwestycji to budowa samej konstrukcji drogi i jej nawierzchni.

Kalendarium

  • 6 stycznia 2010 r. – podpisanie umowy na przygotowanie Studium Korytarzowego
  • 4 maja 2017 r. – podpisanie umowy na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
  • 4 lutego 2020 r. – wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 23 listopada 2020 – podpisanie umowy na projekt i budowę łącznika brzeskiego
  • 14 września 2022 r. – wydanie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  • 26 września 2022 r. – rozpoczęcie budowy

RPBDK
Łącznik brzeski powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź