miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Uniknij podwyżek za energię elektryczną! Złóż stosowne oświadczenia

0 535

Tylko do dzisiaj (27 lipca) uprawnieni do dalszego korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej mają czas na złożenie swojemu sprzedawcy specjalnego oświadczenia. Ustawa ws. cen prądu przewiduje, że kto chce korzystać z zamrożonych cen, musi oświadczenie złożyć. Obowiązek ten nie dotyczy gospodarstw domowych.

 

Czytaj również: Kolejny most nad Dunajcem! Symboliczne wbicie łopaty w Kurowie

 

Cena prądu niewątpliwie w najbliższych latach poszybuje w górę. Dzięki zapisom w nowelizacji ustawy nie nastąpi to wcześniej niż w 2020 roku. Ustawa obejmuje gospodarstwa domowe, mikro i małych przedsiębiorców, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, a także inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z podpisaną 28 czerwca przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację m.in. ustaw: o podatku akcyzowym oraz o efektywności elektrycznej, niezłożenie oświadczenia w terminie spowoduje utratę uprawnienia do zachowania niższej ceny energii. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż niektóre spółki energetyczne zamierzają przyjmować oświadczenia jeszcze w poniedziałek. Stawka za prąd dotyczy ok. 600 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw.

Oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą. Według ME złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy prądu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca należy do którejś z wymienionych ustawą grup.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.
Jego wzór można znaleźć np. pod adresem: KLIK

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców podał przed kilkoma dniami, że do skorzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej uprawnionych jest 957 szpitali, 61 402 jednostki finansów publicznych, 1 937 250 mikroprzedsiębiorstw oraz 57 198 małych przedsiębiorstw.

Opr. Rafał Kmak
fot. pixabay.com

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź