miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Kandydaci do Rady Gminy w Chełmcu. Okręg nr 3

0 871

Do północy, 5 kwietnia komitety wyborcze mogą nieodpłatne rozpowszechniać w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych swoje audycje wyborcze. W gminie Chełmiec trwa kampania wyborcza. Kandydaci mobilizują do udziału w głosowaniu, prezentując swój program dla gminy. Przekonują mieszkańców, że Czas na zmiany! Poniżej sylwetki kandydatów na radnych z okręgu 3 obejmujący takie miejscowości jak: Boguszowa, Dąbrowa, Januszowa, Kunów, Kurów, Klimkówka, Naściszowa, Librantowa, Piątkowa, Paszyn, Ubiad, Wielopole, Wielogłowy, Wola Kurowska. Na listach nr 1 (Prawo i Sprawiedliwość) znajdują się: Rafał Kmak, Paweł Basta, Adam Stanek, Śląska Lidia – Ubiad, Grażyna Teresa Borkowska, Agata Baran, Kazimierz Stanek.

 1. Rafał Kmak

  Ten 40-letni lokalny działacz społeczny, w gminnym samorządzie funkcjonuje już od 10 lat (był radnym gminy Chełmiec i kandydatem na wójta w 2018 r. Zdobył wtedy bardzo dobry wynik, prawie 2 tysiące głosów). Aktualnie pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy Regionalnej. Wcześniej, przez 15 lat prowadziłem serwis informacyjny i portal miastoNS.pl – byłem jego redaktorem naczelnym oraz właścicielem. Rafał Kmak do samorządu idzie z hasłem Czas na zmiany w Gminie Chełmiec. Stworzył mocną i zmobilizowaną drużynę (kandydatów na radnych), są to aktualni radni, sołtysi, działacze społeczni. Osoby znane i poważane w swoich Małych Ojczyznach.

  – Gmina Chełmiec wymaga natychmiastowej zmiany i dostosowania jej funkcjonowania, jak przystało na samorządy XXI wieku. Przywrócimy MPK w całej gminie Chełmiec, ożywimy i zintegrujemy społeczności lokalne, będziemy współpracować z sąsiednimi samorządami, otworzymy punkt obsługi mieszkańców w okolicach ul. Witosa lub Miasteczka Galicyjskiego – twierdzi Rafał Kmak.

  Prywatnie Rafał Kmak to szczęśliwy mąż Kingi i ojciec dwóch córek: Wiktorii i Zuzanny.

  Rafał Kmak wystartuje w wyborach do Rady Gminy Chełmiec z okręgu 3 obejmującego takie miejscowości jak: Boguszowa, Dąbrowa, Januszowa, Kunów, Kurów, Klimkówka, Naściszowa, Librantowa, Piątkowa, Paszyn, Ubiad, Wielopole, Wielogłowy, Wola Kurowska.

  – Zdecydowałem się na start z okręgu nr 3 w związku z ogromną dysproporcją środków na inwestycje w gminie. Te miejscowości zawsze były traktowane nierówno. Popatrzmy na Chełmiec: basen, astro centrum, hotel, restauracja, kręgielnia. W gminie chcę być reprezentantem całej społeczności. Będę dbał o ich interesy, walczył ośrodki, walczył o nowe inwestycje. Na pewno trzeba utworzyć w tamtej części gminy (okolice ul. Witosa lub Miasteczka Galicyjskiego) punkt obsługi mieszkańców gminy Chełmiec, w którym będzie dziennik podawczy oraz centrum informacji. Po co jeździć tak daleko do Chełmca, stać w korkach, tracić czas? – dopytuje Rafał Kmak. – O przywróceniu linii MPK Nowy Sącz już nie wspomnę. Autobus musi dojeżdżać do Paszyna, Librantowej i Dąbrowej. To podstawa! – dodaje kandydat na radnego.

  Spełnię swoje postulaty, zrealizuje zagadnienia programowe (ostatnia strona). Dodatkowo skupię się na transparentności działań radnych i wójta. Zainicjuję program „Zielony Chełmiec”. Stworzę Chełmieckie Forum Obywatelskie oraz Młodzieżową Radę Gminy. Będę wspierał rozbudowę oferty kulturalnej i turystycznej naszych Małych Ojczyzn.

 2. Paweł Basta
  Jestem absolwentem Technikum Technologii Drewna – Meblarstwo. Ukończyłem Pedagogiczne Studium Techniczne. Pracuję w Zespole Szkół Nr 5- Specjalnych w Nowym Sączu. Jestem nauczycielem z 35 – letnim stażem pracy z dziećmi specjalnej troski i o określonych potrzebach. Praca ta uczy pokory, cierpliwości i wielkiej empatii skierowanej na drugiego człowieka. Od 2016 r. pełnię funkcję sołtysa Wielogłów, a od 2018r. jestem Radnym Gminy Chełmiec . Jako wiceprzewodniczący komisji budżetowej dbam o zrównoważony i sprawiedliwy podział środków na poszczególne miejscowości , jestem również członkiem komisji rolnictwa i ochrony środowiska .Ponadto jestem członkiem Rady Parafialnej oraz pomysłodawcą i organizatorem spotkań integracyjnych ,,Biesiady dla mieszkańców”.
  W obecnej kadencji pomimo sytuacji pandemicznej i wojny na Ukrainie udało się zrealizować wiele bardzo wyczekiwanych inwestycji: Przebudowa drogi i budowa chodnika wraz kanałem burzowym od,, `Ośrodka Zdrowia do Kapliczki’’ w kierunku Wielopola oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku i skrzyżowania etap I. Remont drogi i budowa chodnika wraz z kanałem burzowym wzdłuż ,,Cmentarza’’. Modernizacja drogi,, Łącznik’’ , budowa chodnika wraz z kanałem burzowym oraz oświetleniem ulicznym na całej długości. Budowa zatoki dla busów przy Szkole Podstawowej. Remont drogi,, Zalesie’’ etap I, budowa mijanek i oświetlenia ulicznego. Budowa parkingu ogólno dostępnego przy cmentarzu i wiele mniejszych inwestycji.
  Drodzy mieszkańcy jako Radny Gminy Chełmiec chcę dalej pracować na rzecz rozwoju, poprawy wizerunku i bezpieczeństwa naszych miejscowości poprzez realizację następujących zadań: Poprawę bezpieczeństwa na drogach ,budowę chodników, oświetlenia *Kompleksowy remont budynku ,,Ośrodka Zdrowia’’ *Przebudowa drogi Wielogłowy – Wielopole etap II, Remont drogi ,,Zalesie’’ etap II, przywrócenie komunikacji MPK na terenie całej gminy *Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców To tylko niektóre plany jakie chcę zrealizować do powyższych dołączę Wasze – Drodzy Mieszkańcy spostrzeżenia, potrzeby i pomysły. Rolą radnego nie jest działanie samemu dla siebie ale słuchanie mieszkańców i współpraca z Nimi .To co przez wiele lat nie udawało się zrobić zostało wykonane. Ja nie obiecuję tylko WYKONUJĘ.
  Szanowni Państwo jeśli identyfikujecie się z takim kierunkiem działań zapraszam na wybory i proszę o Wasze głosy.

 3. Adam Stanek
  Mam 54 lata. Całe życie mieszkam w Paszynie. Posiadam wyksztalcenie średnie, pomaturalne. Pracuję w przedsiębiorstwie MTM Galicja w Nowym Sączu. Od dziesięciu lat jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwosci. Wspierałem i będę wspierał inwestycje, które służą mieszkańcom – Naszej Małej Ojczyzny (droga powiatowa Paszyn-Mogilno, OSP Paszyn). Jeśli mnie wybierzecie na radnego, jednego możecie być pewni – będę słuchał Waszych opinii, sugestii i stosownie do tego będę starał się rozwiązywać problemy, z którymi na co dzień się borykacie.
  Moje cele w nadchodzącej kadencji Rady gminy: Modernizacja drogi gminnej na odcinku od DK 28 do kościoła parafialnego, przywrócenie transportu MPK w całej gminie. Poprawi to dostępność komunikacyjną naszej miejscowości, zwłaszcza osobom starszym i młodzieży szkolnej, będę aktywnie zabiegał o kontynuację, a nawet przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kanalizacja, wodociągi) ,także we współpracy z innymi samorządami. Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, kulturalnych, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Paszyna (Muzeum parafialne, OSP, KGW, KS Amator). Promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu, wytyczenie szlaków pieszo-rowerowych na terenie naszej miejscowości. W dalszej perspektywie moim marzeniem jest budowa wieży widokowej na Jodłowej Górze. Spróbuję również podjąć temat poprawy jakości sygnału telefonii komórkowej w Paszynie, choć zdaję sobie sprawę ,że jest to temat bardzo trudny.

 4. Śląska Lidia

  59 lat, absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Moim atutem jest umiejętność słuchania i utożsamiania się z problemami innych aby im pomóc. Aby coś zmienić trzeba działać – to główny cel mojego kandydowania do Rady Gminy Chełmiec.
  Moje priorytety to: transparentność władzy czyli dobre zarządzanie nasza gminą, tak aby proces rządzenia był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców calej gminy, a nie tylko wybranych miejscowości, reagowanie na bieżące problemy mieszkańców i pomoc w tym zakresie, uregulowanie statusu dróg wewnętrznych poprzez zaliczenie ich do dróg publicznych, umożliwienie mieszkańcom włączenia się w proces stanowienia prawa w naszej gminie, poprzez aktywny udział mieszkańców w dialogu w władzami gminy m.in. przez konsultacje społeczne.
  Jest wiele do zrobienia w naszych miejscowościach w celu polepszenia jakości życia ich mieszkańców, to wszystko można zrobić – wystarczy tylko chcieć.

 5. Grażyna Teresa Borkowska
  Mieszkanka wsi Wielopole, urodzona w 1959 roku. Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Starym Sączu, na zasłużonej emeryturze od 4 lat, która pozwoliła jej na powrót do pracy społecznej na rzecz mieszkańców sołectwa Wielopole i gminy Chełmiec.
  Sołtys wsi Wielopole w latach 1990-2004 – 3 kadencje i obecnie pełni tę funkcję w czwartej kadencji, wypełniając i realizując zadania zgodnie z wolą mieszkańców Wielopola.
  Założycielka i Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wielopole w Wielopolu od 2018 roku oraz członek Zarządu Rady Seniorów Gminy Chełmiec i Klubu Seniora w Wielopolu, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole.
  Moja kandydatura na radną Rady Gminy Chełmiec ma na celu realizację następujących zadań: Przywrócenie komunikacji publicznej MPK w całej Gminie Chełmiec. Poprawa bezpieczeństwa na drogach (szczególnie prowadzących do szkół) – infrastruktura drogowa, zwiększenie oświetlenia dróg, budowa chodników, Podniesienie standardu życia mieszkańców naszego okręgu wyborczego i całej Gminy Chełmiec, z uwzględnieniem brakujących sieci wodociągów, kanalizacji i gazyfikacji. Integracja międzypokoleniowa mieszkańców, zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, których celem jest budowa wzajemnych relacji i współpracy, zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców przy realizacji zadań publicznych. Wspieranie działań Wójta i Rady Gminy Chełmiec w zadaniach i inwestycjach zaplanowanych na terenie naszych sołectw. Wdrożenie szerszej współpracy Gminy Chełmiec z sąsiednimi gminami oraz samorządem powiatowym i wojewódzkim–dla szybszego rozwoju naszej Sądecczyzny.

 6. Agata Baran
  Lat 57, wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu. Prywatnie szczęśliwa matka i babcia, od urodzenia mieszkanka Dąbrowy.
  Moją mocną stroną jest odwaga w wyrażaniu swoich myśli, czasem niewygodnych, oraz konsekwencja w działaniu i chęć pomocy. Dlatego m.in. postanowiłam kandydować do Rady Gminy Chełmiec, by mieć możliwość wpływu na powrót dobrych standardów, jakie powinny funkcjonować w samorządzie lokalnym, a o których obecna władza zapomniała.
  W rozmowach z mieszkańcami bardzo często słyszę o problemach, które trudno jest im rozwiązywać właśnie z uwagi na postawę obecnych władz naszej gminy. Dlatego czas na zmiany…
  Uważam, iż każdy mieszkaniec ma prawo wiedzieć o planowaniu oraz finansowaniu kluczowych inwestycji i różnych projektów realizowanych przez gminę.
  Uważam, iż każda miejscowość ma prawo być równo traktowana pod względem podziału środków inwestycyjnych, bowiem nadal są rejony gminy celowo pod tym względem zaniedbywane. Najwyższy czas skończyć z podziałem na prawą i lewą stronę Dunajca.
  Uważam, iż najwyższy czas przerwać upór władz w blokowaniu komunikacji MPK w naszej gminie. To mieszkańcy powinni o tym decydować, a nie urzędnicy, bo z naszych podatków „żyją”.

 7. Kazimierz Stanek
  Pracownik Sądeckich Wodociągów. Działacz społeczny. Patriota.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź