miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Starcie policji z rolnikami! Protestujący Andrzej Piszczek z Chełmca w ogólnopolskich mediach

0 1 399

Wczoraj w Warszawie odbył się protest rolników, według szacunków stołecznego ratusza uczestniczyło w nim ok. 30 tysięcy osób. Doszło do starć manifestantów z policją. W ruch poszły pałki i gaz. Postulatami rolników były m.in. konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów europejskiego Zielonego Ładu, ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej. W zgromadzeniu udział wziął również mieszkanie Sądecczyzny, a dokładniej Andrzej Piszczek, działacz z Marcinkowic (gm. Chełmiec). W relacji live w ogólnopolskiej stacji wyraził on swoją opinię na temat sytuacji w Polsce. Poniżej nagranie.

Czytaj również: „Gmina Chełmiec nie spełnia oczekiwań mieszkańców”. Rafał Kmak: „Czas na zmiany w Gminie Chełmiec!”

W związku z tragiczną sytuacją gospodarstw rodzinnych przedstawiciele NSZZ RI Solidarność żądają:

  1. Likwidacji unijnego “zielonego ładu”
  2. Likwidacji ekoschematów w unijnej polityce rolnej
  3. Zatrzymania napływu produktów rolnych z Ukrainy
  4. Ustawowe powołanie reprezentatywnej Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego jako form szerokiego dialogu społecznego w rolnictwie
  5. Ustawowe wprowadzenie cen minimalnych na podstawowe produkty: mleko, trzoda, wołowina, zboża – uruchomienie natychmiastowego skupu interwencyjnego zbóż np. na poziomie 303 euro/t pszenicy
  6. Podjęcie zmian organizacyjnych w Krajowej Grupie Spożywczej, która na zasadzie działalności globalnej będzie skupiała wszystkie działy produkcji zwierzęcej i roślinnej wraz z krajowym handlem i przetwórstwem w najistotniejszych gałęziach.
  7. Przywrócenie wcześniejszych emerytur dla rolników, w celu wzmocnienia wymiany pokoleniowej na wsi
  8. Ustawowe uregulowanie kwestii prowadzenia działalności rolniczej na wsi, które poprzez stworzenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej zapewni pierwszeństwo dla produkcji rolniczej na terenach wiejskich – odstąpienie od szkodliwych w tym zakresie rozwiązań unijnych
  9. Wprowadzenie obligatoryjnego systemu kontroli wag i urządzeń pomiarowych w punktach skupów płodów rolnych oraz systemu kontroli skupu i obrotu produktów rolnych.
  10. Wprowadzenie dopłaty do paliwa – 2 zł do litra w 2024 roku.
Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź