miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Nagrodzeni za rzeźbę w kamieniu

0 184

Leszek Cieślik z Żywca zdobył Główną Nagrodę, a Kazimierz Idzi z Chorągwicy i  Józef Kubica z  Żywca odebrali pierwsze nagrody w IV Konkursie Współczesnej Karpackiej Rzeźby Ludowej w Kamieniu organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Nagrodzone i wyróżnione prace można było oglądać w Sądeckim Parku Etnograficznym.

 

Czytaj również: Świąteczny Blues w zacnym składzie najwyższych lotów! Z Irlandii dla rodaków w Polsce i rozsianych po całym świecie [Nagranie]

 

Koncepcja projektu zrodziła się w 2002 r. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, które poprzez organizację konkursu pragnęło poznać aktualny stan i jednocześnie podtrzymać zanikającą tradycję rzeźby ludowej w kamieniu.

Począwszy od drugiej edycji konkursu w 2008r. do współorganizacji włączył się Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej, a od trzeciej edycji w 2014r., w charakterze partnerów m.in. Muzeum Miejskie w Żywcu i Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie. Ułatwiło to wszelkie prace organizacyjne, a także podniosło rangę wydarzenia. Jako uczestnicy w konkursie zaczęli brać udział także rzeźbiarze ze Słowacji.

Dzięki m.in. środkom przyznanym na dofinansowanie projektu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, możliwe stało się przeprowadzenie kolejnej, czwartej już  edycji imprezy i uhonorowanie twórców nagrodami na poziomie odpowiednim do rangi wydarzenia. W konkursie wzięło udział 40 rzeźbiarzy, w tym 37 z Polski i 3 ze Słowacji, którzy przedstawili ogółem 92 prace.

W jury konkursu zasiedli: znany etnograf i pisarz Antoni Kroh, Franciszek Palka, artysta plastyk, który miał duży udział w powstaniu zjawiska „fenomenu Paszyńskiego” w sztuce ludowej, oraz Szymon Modrzejewski – założyciel i organizator pracy grupy kamieniarzy „Magurycz” z Nowicy w Beskidzie Niskim, od wielu lat ratujących kamienne nagrobki na łemkowskich cmentarzach.

Główną nagrodę przyznano Leszkowi Cieślikowi z Żywca, który w ten sposób stał się laureatem pierwszych nagród na wszystkich dotychczasowych konkursach. Dwie równorzędne pierwsze nagrody zdobyli: równie zasłużony rzeźbiarz Kazimierz Idzi z Chorągwicy koło Wieliczki oraz Józef Kubica z Żywca.

Wystawa zostanie prezentowana była także w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oraz w Muzeum Miejskim w Żywcu.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program: Kultura ludowa i tradycyjna.

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź