miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Oświadczenie Sądeckich Wodociągów: “Służby prasowe miasta pominęły istotne dokumenty”

0 530
Tylko część prawdy zawiera opublikowana na oficjalnej stronie Nowego Sącza (tu link: KLIK) informacja dotycząca stacji ładowania pojazdów, która do niedawna funkcjonowała na sądeckim Rynku. Biuro prasowe Urzędu Miasta ujawniło jedynie część korespondencji w tej sprawie, pomijając prośbę Sądeckich Wodociągów o umożliwienie dzierżawy stacji zewnętrznej firmie. W efekcie wprowadza to czytelników w błąd, co do powodów zamknięcia stacji.
 

Czytaj również: Od środy zmiana organizacja ruchu na ul. Jagiellońskiej, Grodzkiej
oraz Kunegundy! [Mapka objazdów]

Przypomnijmy, że po okresie darmowego testowania stacji Sądeckie Wodociągi pismem z dnia 5 września 2019 r. zwróciły się do Urzędu Miasta o możliwość dokonania zmian w umowie, polegającej na umożliwieniu wydzierżawienia stacji ładowania pojazdów firmie świadczącej tego rodzaju usługi. Wobec braku zgody na takie rozwiązanie Sądeckie Wodociągi pismem z dnia 20 grudnia 2019r. zaproponowały miastu odkupienie stacji. Ponieważ i ta propozycja została odrzucona Sądeckie Wodociągi, wobec sygnalizowanego przez władze miasta zamiaru likwidacji parkingu, były zmuszone stację zamknąć.

Pominięcie w komunikacie Biura Prasowego informacji o propozycji wydzierżawienia stacji innemu podmiotowi wprowadza czytelnika w błąd sugerując, jakoby Sądeckie Wodociągi były zainteresowanie wyłącznie sprzedażą stacji i to po relatywnie wysokiej cenie. Faktycznie, nadrzędnym celem było umożliwienie mieszkańcom korzystania w dalszym ciągu ze stacji w centrum  miasta.

W związku ze stanowiskiem władz miasta nie było wyjścia i stacja została zamknięta. Zostanie ona uruchomiona nieopodal siedziby spółki przy ulicy Wincentego Pola. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy. Ulokowanie stacji wymaga przybudowania ogrodzenia i wytyczenia stanowisk do ładowania pojazdów.

Zapytanie o podnajem – 05-09-2019r.
Odmowa podnajmu – 16-10-2019r.

Zapytanie o odkupienie – 20-12-2019r.
Odmowa zakupu – 17-01-2020r.

 O przeniesieniu stacji pisaliśmy: Stacja ładowania Sądeckich Wodociągów będzie przeniesiona

 
Opr. Angelika Wiśniewska
źródło i fot. SWNS
Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź