miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Poprawa bezpieczeństwa dostaw wody i rozbudowa sieci! Priorytety Sądeckich Wodociągów na 2020 r.

0 352

Wymiana i budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, a także budowa hydroforni mają poprawić bezpieczeństwo dostaw wody oraz odbiór ścieków na terenie działania Sądeckich Wodociągów. To najpilniejsze działania, które będą realizowane w tym roku.

 

Czytaj również: Wniosek PiS o dyskusję nt. Sandecji Nowy Sącz i Karty Nowosądeczanina.
Przed nami XXVII Sesje Rady Miasta Nowego Sacza

 

Wymiana sieci
– W pierwszym rzędzie kończymy prace w ulicy Kunegundy w Nowym Sączu. Główna sieć wodociągowa na tym odcinku już została wymieniona – informuje Sławomir Rajski, wiceprezes Sądeckich Wodociągów. – Do maja tego roku mają zostać przeprowadzone prace również w ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu. Tam także wymieniamy sieć wodociągową.

Ciekawostką jest to, że obie wymieniane sieci pochodzą z 1912 r.  Koszt inwestycji to 860 tys. zł. Długość wymienianych odcinków to 1300 m.

Przy okazji prac związanych z wymianą nawierzchni prowadzonych przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Sądeckie Wodociągi wymienią fragmenty sieci wodociągowej w ulicy Sucharskiego. Na podobnych zasadach będą prowadzone prace w ulicy Jana Pawła II.

W 2020 r. zostanie zbudowana hydrofornia na ulicy Barskiej w Nowym Sączu. Dzięki inwestycji poprawią się parametry pracy sieci – wzrośnie ciśnienie wody oraz bezpieczeństwo jej dostaw. Koszt przedsięwzięcia to około 300 tys. zł.

W tym roku została już zakończona przebudowa sieci w ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża (osiedle Kochanowskiego) w Nowym Sączu. Dla wygody mieszkańców sieć została przeniesiona z terenów prywatnych w pas drogowy. Zmniejszy to zdecydowanie uciążliwości przy usuwaniu ewentualnych awarii. Koszt przedsięwzięcia to około 140 tys. zł. Przebudowany odcinek ma długość 130 m.

Budowa sieci
W tym roku planowane są prace także w gminie Stary Sącz. – Jesteśmy na etapie projektowania inwestycji kanalizacyjnej i wodociągowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu. Tereny te szybko się rozwijają, dlatego i tutaj należało podjąć działania – zaznacza wiceprezes. Koszt projektu to około 55 tys. zł.

Rozbudowa sieci szykuje się także na terenie gminy Nawojowa, gdzie występują problemy z dostępem do wody. W trakcie budowy jest 700-metrowy odcinek sieci. Kosz tego przedsięwzięcia to 240 tys. zł. Na etapie projektowania jest także inwestycja, dzięki której do wody Sądeckich Wodociągów podpięta zostanie m.in. szkoła.

Prace w terenie zakończone, trwają odbiory
Ponad 3,5 kilometra nowej sieci wodociągowej zostało zbudowane dla mieszkańców osiedla Piątkowa (ulice: Świt, Jodłowa, Promienna). Dzięki tej inwestycji dostęp do bezpiecznej wody zyska około 450 osób. Koszt przedsięwzięcia to 1 mln 600 tys. zł. Zakończyły się również prace przy rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w rejonie Al. Piłsudskiego. W ramach zadania zbudowano 45 m kanalizacji sanitarnej oraz 150 m kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych za kwotę 1 mln 450 tys. zł. Tę ostatnią, czyli kanalizację deszczową, będzie użytkować miasto. Właścicielem i eksploatatorem całej kanalizacji deszczowej na terenie Nowego Sącza jest miasto.

– Dzięki inwestycji wyeliminujemy dopływ wód opadowych z rejonu osiedla Gorzków do oczyszczalni. Zwiększy się tym samym efektywność pracy tego obiektu i znikną koszty związane z oczyszczaniem wód opadowych z tamtego obszaru – wylicza korzyści Sławomir Rajski.

Opr. Rafał Kmak
fot. Rafał Kmak, SWNS

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź