miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Azbest znika z kolejnych dachów

0 300

Kolejnych 221 właścicieli domów na Sądecczyźnie pozbyło się w tym roku azbestu z dachów swoich budynków. Wszystko dzięki projektowi „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim“.

 

Czytaj również: Zapraszamy na 14. edycję Małopolskiej Nocy Naukowców! Wydarzenie realizowane on-line!

 

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 w wysokości 85%, z terenu powiatu w okresie 2018-2020 usunięto i przekazano do unieszkodliwienia ponad 3 122 ton  odpadów zawierających azbest, co wiązało się  z wydatkowaniem łącznie ponad 993 tysięcy złotych.  Eternit usunięty został z 1191 posesji.

Program Usuwania Odpadów Zawierających Azbest jest realizowany w Powiecie Nowosądeckim od 2001 roku.

Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże, o czym świadczy ilość wpływających do nas wniosków o usunięcie odpadów, która kształtuje się już na poziomie 350 – 450 rocznie – mówi Stanisław Ryba, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. – Od rozpoczęcia programu zrealizowano 4 598 wniosków i usunięto prawie 14 250 ton azbestu. Łączne koszty usuwania i unieszkodliwienia odpadów wyniosły ponad 4,5 miliona złotych.

 Koszt usunięcia jednej tony odpadów na jesień br. wyniósł 513 zł.

Przypomnijmy, że zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien nastąpić przed 2032 r.

W roku 2021 decyzją Zarządu Powiatu Nowosądeckiego planowana jest kontynuacja realizacji Programu usuwania odpadów zawierających azbest przy zaangażowaniu gmin w proces współfinansowania bezpiecznego ich unieszkodliwiania. Podjęcie współpracy przez poszczególnych burmistrzów i wójtów w tym zakresie pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na realizację wniosków mieszkańców.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź