miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Chociaż uczą się w technikach i liceach, będą mieli lekcje z wykładowcami uczelni wyższych

0 196

180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki skorzysta z dodatkowych zajęć, które sprawią, że po ukończeniu nauki, młodzież będzie miała większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

 

Czytaj również: Bądźmy wyczuleni na punkcie zanieczyszczania środowiska! Sezon grzewczy przed nami, a wskaźniki już pokazują niepokojące odczyty

 

Program będzie realizowany od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 r. Jego wartość t: 267 798,13 zł, w tym: dofinansowanie 254 408,22 zł; wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 13 389,91 zł.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia on-line przez nauczycieli akademickich/ doktorantów uczelni wyższych w formie wideokonferencji w czasie rzeczywistym z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć. Zajęcia zostaną przeprowadzone w obszarach tematycznych zadeklarowanych przez daną szkołę:

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, Technikum: język angielski – zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; przedsiębiorczość – zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Zespół Szkół im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Technikum: język angielski – zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Wincentego Witosa w Nawojowej, Technikum: matematyka – zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku, Technikum: język angielski – zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju, Technikum: informatyka – zajęcia prowadzone przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej; Liceum ogólnokształcące: język angielski – zajęcia prowadzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie, Liceum Ogólnokształcące: język angielski – zajęcia prowadzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie; biologia – zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, Liceum Ogólnokształcące: geografia – zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu: język angielski – zajęcia prowadzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie: chemia – zajęcia prowadzone przez Politykę Krakowską.

W ramach projektu zostaną również zorganizowane wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelni wyższej we wszystkich wymienionych powyżej obszarach.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba posiadająca status ucznia technikum/liceum jednej ze szkół:

Zespół Szkół im. k prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu,
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie,
Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Wincentego Witosa w Nawojowej,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju,
Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie,
Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach,
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu,
Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie.

W ramach roku szkolnego 2020/2021 przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z obszarów tematycznych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy u 180 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
– Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia
– Załącznik nr 2 Oświadczenie ucznia

Projekt „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Opr. RK
źródło: Starostwo Powiatowe

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź