miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Znaczne środki na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną

0 490

Województwo Małopolskie po raz kolejny realizuje program „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS”. W 2024 roku dofinansowanie otrzyma 128 gmin na realizację 133 inwestycji. Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Dotacje będą przeznaczone na budowę i modernizację infrastruktury sportowej, m.in. boisk, skateparków, siłowni plenerowych i ścieżek rowerowych.

Czytaj również: Ponad 46,3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów z powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego

Inwestycje te mają na celu zwiększenie dostępności do sportu i rekreacji dla wszystkich mieszkańców Małopolski. Województwo Małopolskie ponownie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Dotacje celowe z budżetu województwa pozwolą 128 jednostkom samorządu terytorialnego na realizację w 2024 roku 133 inwestycji.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego pomocy finansowej, przeznaczonej na budowę oraz modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

– Konsekwentnie wspieramy przedsięwzięcia, dzięki którym mieszkańcy Małopolski mogą rozwijać sportowe pasje oraz aktywnie spędzać czas. Poszerzanie bazy obiektów sportowych to wspaniała inwestycja w promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, a jednocześnie ogromna szansa i nowe możliwości dla wszystkich, którzy dopiero odkrywają w sobie sportowe talenty – wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.

Na realizację projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2024 roku postanowiono udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego 128 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację 133 inwestycji.

Dofinasowanie trafi m.in do

 • Gmina Kamienica – Modernizacja skateboardu w Kamienicy poprzez wymianę urządzeń sportowo – rekreacyjnych 142 420,00 zł
 • Gmina Limanowa – Budowa Kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pasierbcu 162 950, 00 zł
 • Gmina Łukowica – Remont wielofunkcyjnego boiska szkolnego w Młyńczyskach 124 280, 00 zł
 • Miasto Nowy Sącz – Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu 255 000,00
 • Gmina Chełmiec – Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Świniarsko 113 680 zł
 • Gmina Kamionka Wielka – Modernizacja obiektu sportowego – boiska sportowe przy Szkole Podstawowej w Mystkowie 124 580,00 zł
 • Gmina Łącko – Budowa boiska sportowego w m. Łazy Brzyńskie 72 190,00 Zł
 • Gmina Stary Sącz – Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie 170 860,00 zł
 • Gmina Krościenko nad Dunajcem – Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce ewid. Nr 10484/171 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem 255 000, 00 zł
 • Gmina Łapsze Niżne – Budowa miasteczka ruchu rowerowego w miejscowości Łapsze Niżne 255 000, 00 Zł
 • Gmina Miasto Nowy Targ – Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy SP nr 1 w Nowym Targu 102 730,00 zł
 • Gmina Nowy Targ Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Knurów 30 240, 00 zł
 • Gmina Szaflary – Budowa skateparku w miejscowości Szaflary 175 460,00 zł
 • Miast i Gmina Czarny Dunajec – Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czerwiennem 156 400,00 zł

Źródło: www.malopolska.pl

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź