miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

ZSP w Krynicy-Zdroju: zdrowie jest cool!

0 202

Młodzieżowi Liderzy Promocji Zdrowia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju zakończyli właśnie tradycyjne, coroczne zajęcia integracyjne w Sidzinie.

 

Czytaj również: Dyskusja o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie

 

Ruch Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów Na Rzecz Promocji Zdrowia STOP w roku 1994. Grupy działają na obszarze powiatu nowosądeckiego w siedmiu współpracujących ze sobą szkołach-ponadpodstawowych i podstawowych.

Szkolni Liderzy Młodzieżowi niosą pomoc i propagują zdrowy styl życia, promują wśród rówieśników zdrowy styl życia bez używek, wymieniają doświadczenia poszczególnych grup działających w powiecie – mówi dyrektor szkoły Maria Aleksander-Pisz.

 

 

Obóz szkoleniowy organizowany co roku w Sidzinie k/Jordanowa, jest formą przygotowania młodzieży do pracy profilaktycznej na rzecz rówieśników (mediacje rówieśnicze, przeciwdziałanie zagrożeniom związanymi z substancjami psychoaktywnymi, przeciwdziałanie presji rówieśniczej, itp.). Jest to również sposób na wyposażenie młodych ludzi w postawy i umiejętności psychospołeczne, stanowiące czynnik chroniący ich przed negatywnymi oddziaływaniami środowisk patogennych. W czasie obozu duży nacisk kładzie się na oddziaływania wzmacniające poczucie przynależności, bezpieczeństwa i akceptacji, działania integrujące młodzież.

 

 

Podczas tygodniowego spotkania i szkolenia Liderów zorganizowano Heppening Stop Przemocy. Odbyły się zajęcia warsztatowe i relaksacyjne, zainscenizowano wesoły pokaz mody, odbyła się również wycieczka integracyjna do Energylandii.

Opiekunem Młodzieżowych Liderów Zdrowia w ZSP Krynica-Zdrój jest pedagog szkolna Agnieszka Cisek.

Więcej informacji na temat działań i sukcesów: http://krynica.szkola.pl/zsp/pedagog/mlodziezowi-liderzy/

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź