miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Marta Mordarska: „Dobra współpraca to nasza szansa!”

0 870

W ostatnich wyborach samorządowych, mieszkańcy regionu obdarzyli ją ogromnym zaufaniem. Teraz chce kontynuować swoją misję i nadal działać na rzecz subregionu sądeckiego i jego mieszkańców. O pomysłach, dobrej współpracy i efektach z niej płynących rozmawiamy z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na radną Sejmiku Województwa Małopolskiego – Martą Mordarską.

 

Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować na radną Sejmiku Wojewódzkiego?

Bo jest to naturalną kontynuacją mojej służby społecznej. Byłam radną podczas poprzedniej kadencji, w ostatnich wyborach do Sejmiku uzyskałam blisko 10 tys. głosów poparcia, co było jasnym sygnałem i pozytywną oceną mojej wcześniejszej pracy. Wciąż mam dużo energii, bardzo dobrze współpracuję z samorządami oraz z sektorem pozarządowym i nadal chcę pracować dla mieszkańców naszego subregionu.

 

Pani doświadczenie z pewnością jest atutem w trwającej aktualnie kampanii.

Ono jest szczególnie pomocne z kilku powodów. Z jednej strony znajomość programów rządowych oraz dobra znajomość instytucji, jaką jest Urząd Marszałkowski oraz podległe mu jednostki, pozawalają mi się poruszać w sprawny sposób w obrębie nowej roli praktycznie od pierwszego dnia sprawowania urzędu. Oczywiście po ewentualnym zwycięstwie w wyborach. Myślę, że to doświadczenie w naturalny sposób wyklucza konieczność poznawania instytucji, zaznajomienia się ze specyfiką jej działań, ale obejmuje także czynnik ludzki. Posiadam wiedzę na temat departamentów, przydzielonych im zadań, osób, które za nie odpowiadają. To umożliwia szybkie nawiązanie kontaktu, relacji, a często samorządowcy proszą o niezwłoczną pomoc w jakiejś sprawie. Niemal natychmiastowa reakcja na zgłoszony problem ma bardzo dużą wartość.

 

Władze Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że głównym celem tej wyborczej kampanii jest konieczność nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy samorządami, a rządem.

To jest bardzo istotna kwestia. Żeby odwołać się do konkretnego przypadku, który dotyczy mojej obecnej pracy zawodowej, przytoczę pewną sytuację. Obecny Zarząd Województwa Małopolskiego nie podpisał porozumienia o partnerstwie z PFRON-em, dzięki któremu organizacje pozarządowe, w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego, mogłyby aplikować o wkład własny ze środków PFRON. Dałoby im to szansę na 100% finansowania  bez angażowania środków własnych, co w przypadku organizacji pozarządowych jest olbrzymią wartością. Ta kwestia jest do zmiany „na już” i chciałabym to zmienić. Takich przykładów jest pewnie więcej. Ja kwestię współpracy postrzegam jako przykład znakomitej synergii – umiejętnego połączenia programów rządowych z wojewódzkimi, aby zmaksymalizować efektywność wykorzystania każdej złotówki. Tam gdzie da się te elementy łączyć, trzeba do tej synergii dążyć, żeby efekt końcowy nas zadowalał, bo to jest korzyść dla wszystkich mieszkańców subregionu.

 

Posiada Pani ogromne doświadczenie w pracy na rzecz seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Czy będzie się Pani chciała skupić na tych dwóch grupach?

Jestem ekspertem w obszarze polityki społecznej, jest to moja domena. Przygotowywałam poprzedni program w tym obszarze polityki dla województwa małopolskiego – byłam jego współautorem i na pewno jest to dziedzina, w której szczególnie widzę swoją rolę. Ale nie tylko, ponieważ pracujemy z samorządami w różnych sprawach i projekty składane przez samorządy, które determinują ich rozwój, obejmują ochronę środowiska,  szeroko rozumianą edukację, czy też ochronę zdrowia. Będę szybko reagować i wspierać samorządy lokalne w każdej sprawie i dotyczy to także infrastruktury komunikacyjnej. Wiemy już, że będziemy dysponować dodatkowymi rządowymi pieniędzmi na drogi, również te mniejsze, o zasięgu powiatowym. W tej dziedzinie zachowanie dobrej współpracy jest szczególnie ważne, dzięki czemu będziemy mogli mówić o szybkim progresie.

 

 

Bez wątpienia tematem numer jeden aktualnej kampanii jest „Sądeczanka”. Równie często porusza się kwestie jakości powietrza w naszym regionie. Jak Pani zapatruje się na te dwie, istotne dla mieszkańców Sądecczyzny sprawy?

Obie kwestie są niezwykle ważne, ale pamiętajmy co jest zadaniem województwa, a co jest zadaniem rządu. Często słyszymy obietnice dotyczące tego, kto ma się czym zająć, a musimy wziąć pod uwagę, jakimi dysponuje kompetencjami w poszczególnym zakresie. Oczywiście program „Czyste Powietrze” jest niezmiernie ważnym programem, powołanym przez rząd, a realizowanym przez różne instytucje. Ważną kwestią jest, aby wypełniały one swoje obowiązki w sposób właściwy, czyli taki, który będzie służył mieszkańcom. Jeżeli natomiast pojawią się inne projekty, które będą ten program wspierać lub komplementarnie uzupełniać z poziomu województwa, to stawiam przed sobą zadanie jak najszybszego wdrożenia ich w życie. Myślę także o projektach uzupełniających, których wartość finansowa ma zależeć rzekomo od wysokości dochodów poszczególnych mieszkańców, którzy będą się ubiegać o dofinansowanie. Może w sytuacji, kiedy te dochody będą niskie, należałoby też pomyśleć o jakimś innym instrumentarium socjalnym.

Jeśli chodzi o „Sądeczankę”, to jest ona priorytetem nas wszystkich, również moim. O tej sprawie wspominałam już cztery lata temu – mamy za sobą już wiele doświadczeń, pod projektów, ale kluczową sprawą jest to co zapowiedział minister Adamczyk. Po pierwsze zapewnił, że są już zabezpieczone środki finansowe na ten cel i to jest fakt. Po drugie trzeba dążyć do dialogu w celu wyłonienia takich rozwiązań korytarzowych, które pozwolą skutecznie tę inwestycję przeprowadzić. To co jest zadaniem sejmików, komisji, radnych, którzy tutaj zamieszkują, to  lobbowanie, które doprowadzi do szybkich i ostatecznych rozwiązań, które pozwolą rozpocząć realizację tej inwestycji.

 

Jest Pani rodowitą nowosądeczanką, dlatego zapewne zna Pani problemy naszego miasta od podszewki. Rozwiązaniem których planuje się Pani zająć?

Wszystkich, które będą służyć Mieszkańcom, czyli wspieraniem organizacji pozarządowych, by jeszcze więcej korzystały z konkursów i projektów, seniorom na osiedlowe i parafialne kuby seniora, pomocy przy tworzeniu nowych złobków i przedszkoli. Właśnie wróciłam z seminarium, którego gościem  był także przedstawiciel ministerstwa rozwoju, a rozmawialiśmy między innymi o programie „Dostępność +”. W  Nowym Sączu jest wiele do zrobienia bo bardzo wiele budynków jest całkowicie niedostępnych dla osób starszych , matek z dziećmi, czy osób niepełnosprawnych.  Ważne jest to , aby wszyscy mieszkańcy mieli swobodny dostęp do przestrzeni publicznych. To jest wielkie wyzwanie. I zadanie dla przyszłego sejmiku, , żeby w nowym małopolskim programie operacyjnym uwzględnić środki finansowe, które będą miały charakter wspierający bądź uzupełniający dla programu „Dostępność +”, który jest programem rządowym.  

 

Gdyby miała Pani okazję wybiec trochę w przyszłość i podsumować 5 lat swojej pracy. Czym chciałaby się Pani pochwalić?

Wszystkim co jest tylko możliwe, ale będzie to miało charakter wspólny. Radny to nie jest osoba, która powinna mierzyć swoje sukcesy w sposób indywidualny. Osiągane cele,  sukcesy są pracą sztabu ludzi, właśnie w ramach wspominanej przeze mnie dobrej synergii, dobrym połączeniu. Więc, jeżeli dzięki tej wspólnej pracy zostaną wybudowane, odtworzone, wyremontowane obiekty, powstaną nowe place zabaw, drogi, przedszkola, szkoły, będzie to sukcesem nas wszystkich. Jeżeli w Nowym Sączu powstanie tak bardzo wyczekiwany oddział geriatrii, zostanie wyremontowany oddział pediatrii,  to będzie to sukces nas wszystkich, z którego będziemy wspólnie korzystać.

 

Jak zachęciłaby Pani wyborców do oddania na Panią swojego głosu 21 października?

To trudne mówić o sobie. Jest dla mnie wielkim wyróżnieniem rekomendacja udzielona mi przez Panią Premier Beatę Szydło, moją Panią Minister Elżbietę Rafalską i Panią Wiceminister Zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko. Tyle dobrych słów bardzo mobilizuje i dodaje skrzydeł. A ja uprzejmie proszę o Państwa głos w najbliższych wyborach.

 

 

Rozmawiał: Marek Jaśkiewicz

 

Artykuł sponsorowany

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź