Nowy Sącz: Konsekwencje przerwania XV Sesji Rady Miasta wg Bochenka i Lachowicza

Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Artur Bochenek oraz sekretarz Miasta Piotr Lachowicz przedstawili konsekwencje przerwania Sesji Rady Miasta Nowego Sącza, która odbyła się w dniu 18 czerwca. Wg nich zagrożone są niektóre inwestycje i programy.

 

Czytaj również: Wotum nieufności dla Prezydenta Ludomira Handzla

 

– Doszło do przeniesienia znacznej części obrad Sesji Rady Miasta Nowego Sącza na nowy wyznaczony termin. Po konsultacji z radcami prawnymi uważamy, że doszło do złamania przepisów. Dokładniej chodzi o paragraf 28 ustęp 2 Statutu Miasta, który brzmi: „Na wniosek przewodniczącego obrad, bądź minimum sześciu radnych Rada Miasta może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.” Mamy bardzo poważne uwagi, ponieważ na ostatniej sesji przewodniczący obrad przeczytał, że jest to wniosek wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Głuca. Wynika z tego, że brakowało jeszcze pięciu radnych – podkreślił Piotr Lachowicz, sekretarz Miasta Nowego Sącza.

Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Artur Bochenek oraz sekretarz Miasta Nowego Sącza Piotr Lachowicz uważają, że w związku z tym, że na ostatniej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza nie podjęto kilku ważnych uchwał, zagrożone są niektóre inwestycje i programy, m.in.:

„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 1”
„Wymiana płyt chodnikowych wokół obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1”
„Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu – dostosowanie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – brak możliwości ogłoszenia przetargu na realizację robót oraz zakończenie prac przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 z powodu nieutworzenia tytułu inwestycyjnego jak na wstępie
„Modernizacja boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Samochodowych” – z powodu nieutworzenia nowego tytułu inwestycyjnego brak możliwości ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia robót w trakcie wakacji, tak żeby młodzież uczęszczająca do szkoły mogła korzystać z infrastruktury sportowej w roku szkolnym 2019/2020
„Program usuwania wyrobów zwierających azbest dla Miasta Nowego Sącza”, druk nr 168, pkt 25 porządku obrad Sesji RM. Skutkiem niepodjęcia ww. uchwały do dnia 30 czerwca 2019 roku będzie brak możliwości aplikowania do programów pozyskiwania środków zewnętrznych na usuwanie wyrobów azbestowych – ok. 33 000.00 złotych – oraz zmarnowanie funduszy na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zwierających azbest dla Miasta Nowego Sącza” w kwocie 18 000 złotych.

Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza zaznaczył, że Miasto wystąpi do wojewody o zbadanie skutków i oceny, czy ostatnia sesja mogła zostać poprawnie przerwana. – De facto sesja nie została formalno-prawnie zakończona i trwa nadal. Niestety dla niektórych radnych najważniejsza jest polityka i walka z prezydentem – zaakcentował Artur Bochenek.

Władze Miasta Nowego Sącza będą zabiegać o kontynuację przerwanej Sesji Rady Miasta jeszcze w miesiącu czerwcu. Z kolei Rada Miasta wznowienie obrad zaplanowała na 2 lipca.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
BochenekInwestycjekonsekwencjeLachowiczmiastoNowy Sączprawneprogramyprzerwanaradasesjazagrożone
Comments (1)
Add Comment
  • Jerzy

    Oto chodzi aby utrudniać życie prezydentowi ,narażając ważne inwestycje na terminowe wykonanie, klub radnych PiS nie może się pogodzić że Ich kandydatka przegrała wybory. Dla klubu PiS są ważniejsze firanki gdzie się podziały , niż inwestycje potrzebne dla szkół i niepełno sprawnych.
    A wszystkiemu winien Tusk , i Handzel nie kłaniający się PANI Iwonie.