miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

PWSZ w dziesiątce najlepszych uczelni w Polsce!

0 267

Po raz 21. “Perspektywy” ogłosiły Ranking Szkół Wyższych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ma się czym pochwalić. Kapituła rankingu, pracująca pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera – byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk, wiceprezesa Europejskiej Akademii i Nauk i Sztuk ogłosiła, iż sądecka Uczelnia sklasyfikowana została wśród 34 szkół wyższych tego typu w Polsce na 9 miejscu, ex aequo z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

 

Czytaj również: Małopolska wspiera m.in. osoby młode oraz powracających z zagranicy! Zdobądź środki

 

To awans o 8(!) miejsc wobec rankingu Perspektyw sprzed roku.
Tak wysoka lokata i awans do pierwszej dziesiątki najlepszych uczelni zawodowych w Polsce, to dla mnie osobiście ogromna satysfakcja – komentuje rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ. – To też powód do dumy całej kadry naszej Uczelni, potwierdzenie przez zewnętrznych, niezależnych ekspertów przyjętej przez nas strategii rozwoju, konsekwencji w jej realizacji i, co najważniejsze, skuteczności działania, a w rezultacie systematycznego podnoszenia jakości nauczania. Ten ranking ma swoją renomę i wagę, a jest tym cenniejszy, że o końcowym wyniku decyduje analiza tak wielu ważnych czynników. Sądzę, że satysfakcję mają też nasi studenci i absolwenci, że studiują i studiowali w docenianej i wysoko ocenianej Uczelni. To również ma wpływ na ich pozycję na rynku pracy. Oczywiście, nie pracujemy dla miejsc w rankingach, ale… apetyt rośnie w miarę jedzenia… Jestem pewien, że nasze ambicje, ambicje kadry naukowej są jeszcze większe, a planowane działania zmierzające do dalszego rozwoju naszej Uczelni: inwestycje, aplikacje o nowe kierunki kształcenia dobitnie to potwierdzają. Ranking jest dla nas ważny także z tego powodu, iż ma wpływ na decyzje i wybory również tegorocznych absolwentów szkół średnich, co – jestem tego pewien – przełoży się na proces rekrutacji i jego ostateczny wynik.

Organizatorzy rankingu prezentując jego metodologię i wyniki napisali m.in.: http://ranking.perspektywy.pl/2020/article/jakosc-w-centrum-uwagi

21. edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy – przygotowana w warunkach pandemii, ma charakter szczególny, gdyż uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku. (…)

Nasz Ranking pomaga spotkać się najlepszym uczelniom i najlepszym maturzystom. W Ranking wpisana jest wizja uczelni idealnej – model, który co roku Kapituła Rankingu dopasowuje do zmieniającej się rzeczywistości. Badania na światowym poziomie, doskonała kadra, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, współpraca z biznesem i rynkiem pracy – to cechy uczelni, dzięki którym są one w stanie sprostać wyzwaniom czasów. Takie uczelnie wskazuje nasz Ranking.

(…) W miarę doskonalenia metodologii i przechodzenia na zewnętrzne źródła danych, umacniała się kolejna funkcja Rankingu, którą można określić mianem „diagnostycznej” lub „monitoringowej”. Obserwując zmiany pozycji poszczególnych uczelni, można było określić, która z nich przyjęła właściwą strategię rozwoju (bo zyskuje w Rankingu), a która stoi w miejscu, co w praktyce oznacza cofanie się. Bo żeby pozostać w czołówce, trzeba biec szybciej od konkurentów. W tym sensie Ranking jest elementem budowy kultury jakości polskiego szkolnictwa wyższego.

(…) Ze względu na transparentną metodologię oraz szeroki zestaw wiarygodnych kryteriów i wskaźników Ranking Perspektyw jest szeroko znany na świecie. Perspektywy University Ranking (Poland), bo pod taką nazwą jesteśmy znani na świecie, jako pierwszy ranking narodowy otrzymał prestiżowy certyfikat jakości IREG Approved, przyznany przez międzynarodową organizację IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, założoną przez grupę twórców i analityków rankingów szkół wyższych z całego świata.

Mat. info-promocyjny

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź