miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Kandydaci do Rady Gminy w Chełmcu. Okręg nr 2

0 629

Do północy, 5 kwietnia komitety wyborcze mogą nieodpłatne rozpowszechniać w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych swoje audycje wyborcze. W gminie Chełmiec trwa kampania wyborcza. Kandydaci mobilizują do udziału w głosowaniu, prezentując swój program dla gminy. Przekonują mieszkańców, że Czas na zmiany! Poniżej sylwetki kandydatów na radnych z okręgu 2 obejmujący takie miejscowości jak: Biczyce Górne, Krasne Potockie, Rdziostów, Marcinkowice, Klęczany, Chomranice. Na listach nr 1 (Prawo i Sprawiedliwość) znajdują się: Tadeusz Lis, Andrzej Piszczek, Rafał Kasieczka, Marta Matysik, Jadwiga Popiela, Danuta Kornaszewska, Danuta Jabłońska.

 1. Tadeusz Lis

  Mam 59 lat, od 37 lat mieszkam w Marcinkowicach. Jestem pracownikiem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Żona Agata, trójka dorosłych dzieci: syn Przemysław, córki Karolina i Dominika. Pracę społeczną w Marcinkowicach rozpocząłem 35 lat temu jako członek Rady Sołeckiej, współpracując kolejno z radnymi i sołtysami. W roku 2022 zostałem wybrany na kolejną kadencję do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, gdzie pełnię funkcje przewodniczącego.
  W czasie pełnienia funkcji radnego miałem zaszczyt współpracować ze Starostą  Nowosądeckim Panem Markiem Kwiatkowskim oraz z lokalnymi organizacjami takimi jak Szkoła Podstawowa i Zespół Szkół w Marcinkowicach, LKS Zamczysko, Parafialna Orkiestra Dęta, w której pełnie funkcję opiekuna oraz KGW Marcinkowice i KGW Rdziostów. Jestem organizatorem i współorganizatorem wielu uroczystości okolicznościowych i religijnych takich jak: Parafiada, Jubileusze, Procesje, itp.
  Będąc Radnym trzech kadencji pomimo trudności, doprowadziłem do realizacji wielu inwestycji:

  • remont kapliczki św. Antoniego przy Szkole Podstawowej,
  • budowa dróg betonowych i asfaltowych,
  • budowa chodników przy drodze powiatowej,
  • budowa oświetlenia przy drogach gminnych,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
  • rozbudowa sieci wodociągowej i ujęć wody w Marcinkowicach dla terenów całej gminy,
  • pomoc w realizacji oświetlenia boiska LKS Zamczysko,
  • budowa chodnika przy drodze gminnej przy Szkole Podstawowej,
  • budowa i wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym.

  Dzięki moim staraniom udało się zrealizować również wiele innych, mniejszych inwestycji, które służą mieszkańcom naszej gminy. Jednocześnie mam świadomość, że jeszcze wiele pozostało do zrobienia. Priorytetowymi inwestycjami, którymi chciałbym się zająć w nadchodzącej kadencji są:

  • remont boiska przy Szkole Podstawowej w Marcinkowicach, który będzie realizowany w tym roku,
  • remont kaplicy na cmentarzu w Marcinkowicach wraz z alejkami i oświetleniem,
  • dalszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marcinkowice, Rdziostów i Dolina Smolnika,
  • budowa brakującego oświetlenia przy drogach gminnych i drodze powiatowej Marcinkowice-Klęczany,
  • remonty i naprawa dróg gminnych.

  Podczas pełnienia funkcji Radnego Gminy Chełmiec, nigdy nie godziłem się na uciążliwe inwestycje na terenie miejscowości Marcinkowice oraz Klęczany, takich jak zakład segregacji odpadów.

 2. Andrzej Piszczek

  Wykształcenie wyższe; Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, (obecnie Akademia Nauk Stosownych). Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University: Master of Business Administration (MBA), z uprawnieniami do Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Moim mottem w działaniu; Być dla Człowieka bo życie ucieka!
  Moim celem: transparentność w Klęczańskiej Kopalni, uchronić Kopalnię w Klęczanach przed sprzedażą, stworzenie bazy komunikacyjnej szczególnie w naszym okręgu, dokończenie kanalizacji, bezpieczny dojazd do cmentarza w Rdziostowie, przystanek, dobre stosunki ze Wspólnotą Gruntową, bezpieczny dojazd do szkoły podstawowej w Marcinkowicach, od strony szkoły średniej, poprawa infrastruktury na cmentarzu w Marcinkowicach, kaplica, aleje i ogrodzenie szczególnie kwatery legionistów, poszerzenie „dróżek” dojazdowych w Klęczanach m.in. Rola, Półrolek, Zagórze, kompleks rekreacyjny nad stawem w Krasnem Potockim, zagospodarowanie Dworku w Klęczanach, biblioteka, czytelnia, stworzenie centrum kulturalnego w naszym okręgu.

 3. Rafał Kasieczka
  Aktualny radny. Działacz społeczny, pracownik w Kopalni Surowców Wtórnych w Klęczanach. Prezes OSP Klęczany.

 4. Marta Matysik
  Jestem mężatką i mamą trzech wspaniałych córek. Od urodzenia mieszkam w Biczycach Górnych, w pięknie położonej miejscowości należącej do gminy Chełmiec.
  Interesuję się życiem naszej społeczności doskonale poznałam wszystko to, co przynosi nam radość ale również dostrzegłam wiele problemów i ,,przeciwności losu”, z którymi mieszkańcy Biczyc i wszystkich sołectw naszej Gminy, niestety od lat muszą się borykać. Nie trzeba wiele, by ,,zmienić to złe na dobre”. Wystarczy dobra wola, empatia i rozsądny plan działania i współpraca tych, od których zależy polepszenie bytu mieszkańców naszej Gminy.
  W ostatnich wyborach zgłosiłam swoją kandydaturę na sołtysa Sołectwa Biczyce Górne. Wielu mieszkańców uwierzyło w możliwość realizacji moich planów – nie był to jeszcze ,,ten czas” i właściwe okoliczności na zmiany.
  Nie zrażona porażką, pełna zapału i pomysłów do wdrożenia zmian oraz otwarta na Wasze propozycje poprawy życia w naszej małej społeczności postanowiłam kandydować na radną i dzięki Waszym głosom 07.04.2024 r. zostać członkiem Rady Gminy Chełmiec.
  Chcę Was reprezentować tam gdzie rozstrzyga się o jakości Waszego życia – podczas posiedzeń Rady Gminy. Tam też będę przedstawiała Wasze problemy, jednocześnie szukając możliwości ich rozwiązania – ponieważ wierzę, że jest to możliwe i po zmianie członków organów chełmieckiego samorządu z energiczna pełną pomysłów drużyną wejdziemy w nawą lepszą jakość i razem będziemy mogli więcej skuteczniej i sprawiedliwiej.

 5. Jadwiga Popiela

  Mam 46 lat i mieszkam w Rdziostowie. Jestem żoną i mamą trzech synów. Studenta medycyny, politechniki oraz licealisty. Działam czynnie w radzie sołeckiej wsi Rdziostów, radzie parafialnej, parafii Niepok. Serca NMP w Marcinkowicach oraz kole gospodyń wiejskich im. M. Sopaty w Rdziostowie. Należę również do Straży Honorowej Najśw. Serca P. Jezusa. Wartości, którymi kieruję się w życiu to Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina, Uczciwość oraz Pomoc drugiemu człowiekowi. Chciałabym swoją energię i czas poświęcić służbie mieszkańcom Gminy Chełmiec.
  Dla mnie najważniejsza będzie dbałość o szkoły, przedszkola i żłobki w małych miejscowościach, rozwój edukacji, szczególnie tej pozalekcyjnej, która umożliwi dzieciom rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans, tworzenie miejsc, gdzie całe rodziny mogłyby spędzać wolny czas, budowa sal gimnastycznych tam, gdzie ich jeszcze nie ma, doprowadzenie kanalizacji do sołectw, w których jest z tym problem oraz zapewnienie połączenia komunikacyjnego z Nowym Sączem także w dni świąteczne.
  Uważam, że Gmina Chełmiec potrzebuje zmian oraz nowych uczciwych ludzi, którzy pragną, by się rozwijała i służyła dobru wszystkich mieszkańców.


 6. Danuta Kornaszewska
  Jestem rodowitą Nowosądeczanką, żoną sołtysa sołectwa Krasne Potockie, matką trójki dorosłych dzieci oraz babcią ośmiorga cudownych wnucząt. W karierze zawodowej spełniłam się jako pracownik służby cywilnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Aktualnie jestem na emeryturze.
  W 2011 roku przeprowadziłam się z rodziną do Krasnego Potockiego. Troskami powodowanymi niewłaściwym zarządzaniem Gminą, zaczęłam bliżej interesować się miejscowością w 2015 r, kiedy pozbawiono mieszkańców wsi regularnego połączenia transportu publicznego z Nowym Sączem, przy aprobacie Wójta i Rady Gminy – Krasne Potockie zostało wykluczone komunikacyjnie.
  Od tego czasu obserwuję sposób zarządzania naszą Gminą, krytycznie analizując poczynania naszych włodarzy i wyciągam wnioski. Jednocześnie czynnie uczestniczę w realizacji inicjatyw społecznych w Krasnem Potockiem.
  Nie ukrywam, że swoją reputację i zaufanie mieszkańców buduję w oparciu i przy pomocy swojego męża, który w 2016 roku z woli mieszkańców został sołtysem Sołectwa Krasnego Potockiego i do dzisiaj aktywnie i skutecznie realizuje swoje zadania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców dla polepszenia życia.
  Radnym zostaje osoba, która cieszy się zaufaniem mieszkańców okręgu wyborczego.

 7. Danuta Jabłońska
  Absolwentka „Sądeckiego Gastronoma”. Pracowała w branży hotelarsko – gastronomicznej. Po wyjściu za mąż; Pani domu, matka pięciorga dzieci. Po usamodzielnieniu potomstwa, pracownik Szpitala w Nowym Sączu. Od 2014 na emeryturze. Hobby: gotowanie, pieczenie, obcowanie z przyrodą, kontakty z ludźmi i niesienie pomocy potrzebującym. Być uczynnym i uczciwym to hasło żciowe.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź