miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Dwunaste absolutorium dla prezydenta Ryszarda Nowaka

0 179

Na kolejnej sesji Rady Miasta Nowego Sącza, która odbyła się 26 czerwca (wtorek), udzielono absolutorium Prezydentowi Ryszardowi Nowakowi z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2017 rok.

 

Czytaj również: Pierwsze elementy konstrukcji nowego Mostu Heleńskiego zostały dostarczone! [ZDJĘCIA]

 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta wraz z pozytywną opinią przedstawił przewodniczący tej Komisji Grzegorz Mądry. Prezydent szczegółowo przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu. Podziękował skarbnikowi miasta Jadwidze Kusiak za dobrą współpracę oraz radnym za udzielenie absolutorium.

W okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta zwiększono planowane dochody o 29 054 104,22 zł, natomiast planowane wydatki o 41 717 204,22 zł. W związku z czym ostatecznie plan budżetu Miasta za 2017 rok po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian przedstawia się następująco:

  1. dochody ogółem 551 409 520,22 zł
  2. wydatki ogółem 568 535 868,22 zł
  3. deficyt (-) 17 126 348,00 zł
  4. przychody 29 663 100,00 zł
  5. rozchody dotyczące spłat kredytów 12 536 752,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wyniósł 81 354 512,00 zł.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy zamknięty został nadwyżką w kwocie 4 560 627,46 zł oraz wykazuje deficyt (na  dzień 31.12.2017r.) w kwocie 59 667 536,41 zł.

 

 

Opr.: Klaudia Celusta

Źródło i fot.: nowysacz.pl

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź