miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Małopolski oddział PFRON wspiera osoby niepełnosprawne

0 1 141

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pomaga w podjęciu pracy oraz wspomaga w funkcjonowaniu wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Celem Funduszu jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Wśród realizowanych obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Rehabilitacja kompleksowa”. Formy wsparcia przewidziane w programach PFRON dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

 

Czytaj również: Przed nami XIII Zlot Zabytkowych Pojazdów w Miasteczku Galicyjskim

 

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – złóż wniosek przez SOW!

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:
• zakupu sprzętu elektronicznego,
• oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• uzyskania prawa jazdy,
• zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
• zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski w ramach Modułu I należy składać za pośrednictwem SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON do 31 sierpnia br.

Wnioski w ramach Modułu II (dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym) składać można do 10 października br.

SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami aplikowanie o środki PFRON w ramach programu “Aktywny samorząd”, wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia – bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek! System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON, będącego w gestii jednostek samorządowych. System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne, badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Rehabilitacja kompleksowa – kto może wziąć udział w projekcie?
Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Rehabilitacja Kompleksowa to oferta skierowana do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Na czym polega udział w projekcie?
Na rehabilitację kompleksową składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:
• moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
• moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
• moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.
Podczas pobytu w ośrodku kompleksowej rehabilitacji uczestnicy przede wszystkim zdobywają kwalifikacje zawodowe, a rehabilitacja lecznicza i wsparcie psychospołeczne wspomagają ten proces. O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał Uczestnik decyduje na pierwszym spotkaniu w Ośrodku zespół specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów, doradców zawodowych. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu Uczestnika.
Gdzie jest realizowana rehabilitacja kompleksowa? Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym, bezpłatnym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie).
Osoby z województw małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego zapraszamy do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej zlokalizowanego w Sanatorium Uzdrowiskowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie.

Jak się zgłosić do projektu?
Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, by ubiegać się o udział w projekcie wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, wydrukować go i wypełnić. Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dołącz jego kopię do formularza zgłoszeniowego. (Aby wziąć udział w projekcie nie musisz posiadać orzeczenia o niepełnosprawności). Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Małopolskim PFRON przez e-mail: jkoldras@pfron.org.pl

Kompleksowa rehabilitacja – co to oznacza?
Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie pod-jęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej, dlatego główną rolę odgrywa tu moduł zawodowy. Proponowane w ramach tego modułu szkolenia zawodowe, kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu.
Uwaga! Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w czasie pandemii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce Ośrodki będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

Czekamy na Twoje zgłoszenie – powróć z nami do zdrowia! Powróć z nami do pracy!

KONTAKT
Oddział Małopolski PFRON
Ul. Na Zjeździe 11
30-527 Kraków
Tel: 12 31 21 400
e-mail: krakow@pfron.org.pl

„Aktywny Samorząd” i SOW:
Tel: 12 31 21 411, 12 31 21 416
Infolinia SOW: 800 889 777

„Rehabilitacja kompleksowa”:
Tel: 12 31 21 427, 507 966 499
e-mail: jkoldras@pfron.org.pl
Infolinia ogólnopolska: 22 50 55 600

 

 

Źródło: Oddział Małopolski PFRON

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź