miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Najnowszy kierunek studiów w sądeckiej PWSZ to pomysł dla odważnych

0 1 599

W czasach, kiedy na wszelkich płaszczyznach życia jesteśmy nieustannie zmuszani do wykazywania czujności z pewnością absolwenci najnowszego kierunku studiów w PWSZ w Nowym Sączu spełnią swoje zawodowe powołanie.

 

Czytaj również: Trwa rekrutacja w sądeckim PWSZ!

 

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne jest odpowiedzią Instytutu Kultury Fizycznej na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry administracji publicznej, jednostek organizacyjnych służb państwowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Jak wykazują analizy na Sądecczyźnie będą potrzebni specjaliści przygotowani do reagowania w sytuacjach zagrożenia.

 

Instytut Kultury Fizycznej przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu
Instytut Kultury Fizycznej przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu

 

Wiąże się z tym fakt usytuowania naszego regionu w granicach Polski, a także górzyste ukształtowanie terenu w zlewisku dużych rzek takich jak Dunajec, Poprad, Kamienica. Ponadto pewne uzasadnienie stanowi pojawiające się poczucie obaw o charakterze społecznym, a także nowe zagrożenia jak np.: cyberprzestępczość czy nielegalna migracja.

W trakcie 3-letnich studiów, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, studenci mają możliwość uzyskania cennych uprawień:

  • kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych),
  • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • instruktora sportu w zakresie: pływania lub/i narciarstwa zjazdowego,
  • ratownika wodnego.

Absolwenci będą potrafili analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, będą też dysponować wiedzą z zakresu zasad funkcjonowania państwa, w tym znać rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, m.in. w sytuacjach kryzysowych. Ponadto ich umiejętności i kompetencje społeczne będą uzupełnione o zagadnienia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, przydatne w służbie w formacjach mundurowych.

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 rozpoczyna się już na początku września, a wszelkich informacji udziela sekretariat Instytutu Kultury Fizycznej przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu, tel. 18 547 11 04 oraz na stronie: www.pwsz-ns.edu.pl

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź