miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Nowy rok to nowe możliwości! Zdobądź niemal 7 tys. złotych na podwyższenie swoich kwalifikacji

0 483

Każdy ma jakieś noworoczne postanowienia. Rzucenie palenia, aktywny tryb życia, zmiana pracy, kurs prawa jazdy lub inne szkolenie podnoszące kwalifikacje. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie może wesprzeć Twoje starania rozwoju kwotą niemal 7 tysięcy złotych. Wystarczy wejść na stronę www.pociagdokariery.pl i umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym w dowolnym terminie i wybranym przez siebie miejscu!

 

Czytaj również: Ulica Węgierska bezpieczniejsza!?
Radny Kądziołka interweniuje u prezydenta Handzla

 

Planujesz szkolenie, aby podnieść własną wartość na rynku pracy? Chcesz podszlifować język, zdobyć prawo jazdy kat. A, B, C, D + wkładki? Chcesz się przebranżowić. Zwiększyć pole widzenia? Zmienić pracę na bardziej atrakcyjną z lepszym wynagrodzeniem? Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy mogą Ci w tym pomóc!

Z myślą o osobach pracujących, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu przygotował dwa projekty: „Kierunek Kariera (KK)” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa (KKZ)”. Dzięki ich realizacji można zdobyć nowe kwalifikacje i otrzymać dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu w formie bonów szkoleniowych. To projekty, dzięki którym możliwy jest rozwój kompetencji i kwalifikacji. Oferta skierowana jest do osób dorosłych.

Projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” to oferta dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Można otrzymać nawet siedem tysięcy złotych dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych. Głównym celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych. Porozumienie w tej sprawie podpisali w ubiegłym roku wójtowie i burmistrzowie biorący udział w Konwencie zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

 

Uroczyste podpisanie porozumień w ramach projektów KK i KKZ wszystkich Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydenta Nowego Sącza ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu

 

Kto może wziąć udział w projekcie?
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są adresowane do osób pracujących, niezależnie od charakteru zatrudnienia i miejsca wykonywania pracy, które:
– ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
– ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
– są związane z Małopolską – mieszkają tu, uczą się lub pracują na terenie województwa Małopolskiego.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?
W ramach projektu „Kierunek Kariera” można otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych).

W ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” można otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

 

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku
Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl (zakładka „Zgłoś się”). Na spotkaniu z doradcą porozmawiać o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Po rozmowie zostanie sporządzony „Twój Bilans Kariery”, który pozwala odkryć, nazwać i uporządkować dotychczasowe doświadczenie i umiejętności oraz posiadane zaświadczenia i certyfikaty. W efekcie, uczestnik poznaje swoje możliwości, potencjał, kompetencje i przygotowuje wspólnie z doradcą portfolio oraz indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Z doradcą można spotkać się w Nowym Sączu – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442-94-90 lub podczas dyżuru mobilnego (m.in. w miejscowościach: Krynica-Zdrój, Stary Sącz).

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.PociagDoKariery.pl w siedzibie WUP w Nowym Sączu (ul. Węgierska 146) oraz pod numerem telefonu: 18 442 94 90. Komórka 737-195-367.

 

Opr. Rafał Kmak
źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź