miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Sądeckie Wodociągi odpowiadają na apel Radnych Klubów Koalicja Nowosądecka i Platforma Obywatelska

0 579
W Ubiegłym tygodniu 11 radnych KN i PO/KO apelowały do zarządu Sądeckich Wodociągów, aby do minimum ograniczył koszty funkcjonowania spółki, zrezygnował z wydatków nie mających bezpośredniego związku z podstawowym celem spółki czyli dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Radni apelowali również o całkowitą rezygnację z przekazywania darowizn i dotacji podmiotom trzecim oraz obniżyli taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków, które zdaniem przedstawicieli KN, są zbyt wysokie.

 

 Czytaj również: Nowosądecki chór Veraicon z kolejnym nagraniem on-line!
Posłuchaj piosenki o Ciptaszku [Nagranie]

 
Uchwała miała w założeniu jej twórców charakter intencyjny, spotkała się jednak z oporem radnych PiS Wybieram Nowy Sącz, którzy uznali, że podobny apel powinien dotyczyć wszystkich spółek zarządzanych komunalnych w których miasto ma udziały. Poprawka uwzględniała konieczność podejmowania oszczędności, ale bez redukcji dotychczasowego zatrudnienia oraz obniżenia jakości świadczonych usług.

 

Na apel radnych odpowiedział prezes Sądeckich Wodociągów.
Odpowiedź publikujemy w całości poniżej.

W związku z publicznym apelem Klubu Radnych Koalicja Nowosądecka i Platforma Obywatelska uprzejmie informujemy, iż ceny taryfowe za wodę i ścieki są cenami sztywnymi, których nie można ani podnosić, ani obniżać. Zostały one ustalone w 2018 roku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r., które wskazuje szczegółowo koszty, jakie mogą być uwzględnianie w konstruowaniu taryf.
 
Nie ma wśród nich kosztów, które nie byłyby związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków. Prawidłowość kalkulacji potwierdziła akceptacja taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która jest regulatorem – instytucją powołaną m.in. do ochrony konsumentów. Przyjęta na okres trzech lat taryfa za wodę i ścieki odzwierciedla koszty niezbędne dla realizacji celów, do jakich spółka została powołana tj. nieprzerwanych dostaw dobrej jakości wody oraz skutecznego odbioru i oczyszczania ścieków.
 
Spółka nie może arbitralnie ustalać taryfy, abstrahując od kosztów jej funkcjonowania. Takie postępowanie byłoby nie tylko pogwałceniem podstawowych zasad efektywnego zarządzania, ale działaniem sprzecznym z prawem, a w konsekwencji szkodliwym dla Spółki i groźnym dla konsumentów. Nie można w sposób odpowiedzialny domagać się od Spółki, by ustalała taryfę nie odzwierciedlającą kosztów jej funkcjonowania. W ostatecznej konsekwencji mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której nie byłoby możliwe zagwarantowanie mieszkańcom dostaw wody i odbioru ścieków.
 
Jak pokazuje przykład komunalnej spółki NOVA, gdy koszty przewyższają przychody pojawia się strata i konieczność ratowania sytuacji poprzez „wpompowanie” do Spółki milionów z budżetu miasta Nowego Sącza oraz drastyczne podwyżki cen usług. Dość powiedzieć, że za utylizację jednej z kategorii odpadów spółka NOVA pobierała w ubiegłym roku 219 zł za tonę, a tymczasem w lutym 2020 r. zaproponowała Sądeckich Wodociągom 1000 zł za tonę! Czy ktokolwiek życzyłby sobie podobnego rozwoju wypadków w przypadku taryfy za wodę i ścieki?
 
Założony w obowiązującej taryfie Sądeckich Wodociągów zysk w wysokości 5 procent w odniesieniu do działalności wodociągowo-kanalizacyjnej to standardowy poziom przyjmowany przez przedsiębiorstwa tego typu w kraju. Ponadto zgodnie z wymaganiami stawianymi przez bank spółka musi mieć pieniądze na zabezpieczenie spłaty kredytu i realizację inwestycji. Bez zysku nie byłoby to możliwe.
 
Darowizny i dotacje przekazywane przez Spółkę organizacjom lokalnym są powszechną praktyką stosowaną przez przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W przypadku naszej Spółki skala udzielanego wsparcia jest niewielka i w 2020 roku sięgnęła ogółem kwoty 7340 zł. Dotacje w wysokości od 500 zł do 1225 zł trafiły do szkół, związków i organizacji społecznych, działających na rzecz mieszkańców regionu. Ich źródłem nie były opłaty za wodę i ścieki, ale przychody z usług dodatkowych świadczonych przez Spółkę takich jak np. badania wody, które nie są wliczane w taryfę. Zaangażowanie działaczy społecznych i niekwestionowane owoce działalności organizacji, odpowiadających na potrzeby lokalnego środowiska, zasługują nie tylko na szacunek, ale również na wymierną pomoc. Trudno w tym kontekście zrozumieć powody, dla których chcieliby Państwo pozbawić skromnej pomocy np. organizatorów balu dla niepełnosprawnych dzieci w Nowym Sączu, Ligę Ochrony Przyrody, czy Specjalistyczny Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu?
W razie potrzeby bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących metodologii konstruowania taryfy za wodę i ścieki lub interpretacji sprawozdań finansowych pozostajemy do dyspozycji.
 
Nowy Sącz, 11.05.2020 r.
Tadeusz Frączek
Prezes Zarządu Sądeckich Wodociągów
Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź