miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Wicestarosta Antoni Koszyk otrzymał legitymację od Policji!

0 291

IPA to międzynarodowe stowarzyszenie policjantów, w którym na całym świecie działa blisko 400 tysięcy osób. Wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk otrzymał legitymację honorowego członka sądeckiego oddziału IPA z rąk Elżbiety Garguli.

Czytaj również: Złote Jabłko Sądeckie dla leśnika Władysława Samki!

Powiatowy samorząd cały czas wspiera Policję. Przyjmując wicestarostę Antoniego Koszyka do grona honorowych członków stowarzyszenia chcę mu jednocześnie podziękować za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej i wspólne działania – powiedziała Elżbieta Gargula, przewodnicząca sądeckiego oddziału IPA.

Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Pławiak również jest honorowym członkiem IPA.

IPA (International Police Association) jest największym stowarzyszeniem na świecie, mającym swoich członków w 66 krajach. Jest neutralne politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, emeryci i renciści Policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu. Celem IPA jest pogłębianie wiedzy kulturalnej, wymiana doświadczeń między krajami, niesienie pomocy w zakresie socjalnym oraz wspólne dążenie do podtrzymywania pokojowego współistnienia na świecie.

Opr.: Agnieszka Michalik
Źródło i fot.: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź