miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Gmina Korzenna: Rodzice interweniują przeciwko likwidacji szkoły w Łyczanej!

0 1 797

W dniu 17 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Łyczanej, podczas którego obecni na nim mieszkańcy tego sołectwa podjęli decyzję, że należy zlikwidować szkołę podstawową. Spośród 97 osób, 89 zagłosowało za zamknięciem placówki, a 8 osób wstrzymało się od głosu. Okazuje się, że rodzice i nauczyciele nie wiedzieli, że w trakcie narady poruszony zostanie ten temat. 21 lutego Rada Gminy Korzenna przyjęła uchwałę w tej sprawie.

 

Czytaj również: Gmina Korzenna: Szkoła w Łyczanej zostanie zlikwidowana?

 

– Rodzice nie zostali poinformowani o tym, że na zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie dotyczące zamiaru likwidacji szkoły podstawowej. Nie odbyły się również żadne konsultacje w tej istotnej sprawie społecznej. Uważamy, że decyzja została podjęta „za naszymi plecami”. Dowiedzieliśmy się o wszystkim z lokalnych portali internetowych i jest nam bardzo przykro, że nie mieliśmy okazji przedyskutowania tej kwestii w szerszym gronie. W środę (20 lutego) zbierałam podpisy mieszkańców Łyczanej pod petycją przeciwko likwidacji placówki, która została zaadresowana do kuratora oświaty w Krakowie, który to jest upoważniony do wydania ostatecznej opinii w tej sprawie. W tak krótkim czasie udało mi się zebrać aż 69 podpisów. Gdybyśmy mieli na to więcej czasu, z pewnością udałoby się uzbierać ich o wiele więcej. Na zabraniu wiejskim byli rodzice uczniów, którzy odwożą swoje dzieci do szkoły w Korzennej i to oni opowiedzieli się za likwidacją Szkoły Podstawowej w Łyczanej. Byłam wczoraj wraz z innym rodzicem w Kuratorium Oświaty w Krakowie i rozmawialiśmy z wicekurator, która poinformowała nas, że powinny były odbyć się konsultacje społeczne z mieszkańcami – powiedziała Sabina Mordarska, mieszkanka Łyczanej w rozmowie z portalem miastoNS.pl.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Łyczanej podjęta została przez Radę Gminy Korzenna w dniu 21 lutego. Spośród 15 radnych uczestniczących w obradach za jej przyjęciem opowiedziało się aż 13 radnych, natomiast 2 osoby wstrzymały się od głosu. Pozytywna opinia małopolskiego kuratora oświaty sprawi, że placówka zostanie zamknięta. Jeżeli będzie ona negatywna, nie dojdzie do likwidacji Szkoły Podstawowej w Łyczanej.

Zanim doszło do głosowania Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron poinformował radnych, że do wiadomości Urzędu Gminy wpłynęło pismo adresowane do Kuratorium Oświaty w Krakowie, którego autorzy wyrażali sprzeciw wobec intencji likwidacji szkoły w Łyczanej.

– Pismo nie jest podpisane i nie wiadomo, do kogo należałoby kierować odpowiedź. Dołączono do niego kserokopie podpisów. Z zamiarem likwidacji szkoły wyszli mieszkańcy, a nie ja, jak piszą anonimowi autorzy – poinformował radnych Wójt Gminy Leszek Skowron.

Pismo dostarczone tuż przed sesją do urzędu nie zmieniło opinii Komisji Oświaty Rady Gminy Korzenna. Jak poinformował jej przewodniczący Andrzej Łukasik, pozytywna opinia dla uchwały o zamiarze likwidacji szkoły została podjęta jednogłośnie. Nie bez znaczenia dla takiej decyzji były również prognozy demograficzne. – Liczba urodzeń w Łyczanej wskazuje, że nie ma żadnych perspektyw, by ta szkoła kiedykolwiek wypełniła się dziećmi – powiedział Szymon Semla, przewodniczący Rady Gminy Korzenna.

Według statystyk przeprowadzonych przez Urząd Gminy Korzenna, Szkoła Podstawowa w Łyczanej jest najmniejszą placówką na terenie gminy. Obecnie uczy się w niej 14 uczniów w szkole podstawowej (4 w klasie II, 6 w klasie IV i 4 w klasie V) oraz 9 dzieci w oddziale przedszkolnym. W efekcie koszt utrzymania jednego ucznia przekraczający 20,3 tys. zł jest tu najwyższy w gminie, w której średnie koszty utrzymania ucznia wynoszą ponad 10,1 tys. zł.

Agnieszka Michalik
Fot.: Gmina Korzenna

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź