miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Ponad 6,5 milionów na SOR w Limanowej i Gorlicach! Poseł Wicher: wspieramy ratowanie życia naszych obywateli! Najlepiej w historii

0 2 023

Szpital Specjalistyczny w Gorlicach i Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 6,5 mln złotych! Środki zostaną przeznaczone na modernizację SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy). Łącznie w Polsce do 1,5 mld zł zostaną zwiększone środki finansowe przeznaczone na wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w ramach Funduszu Medycznego. Do konkursu przystąpiło 207 wnioskodawców, z czego wybrano 152 projekty.

Czytaj również: Krynica Forum: historyczny kongres w jednym z najważniejszych regionów dzisiejszego świata

– Te środki finansowe to konkretne wsparcie na modernizację, przebudowę i doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR sądeckiej placówki – mówi poseł Patryk Wicher. – Tym samym poprawimy jakość świadczonych usług medycznych w naszym regionie. Dodatkowe wsparcie otrzymały placówki w Limanowej oraz Gorlicach. Łącznie to ponad 6,5 mln złotych. Nasze rządy to przede wszystkim troska o obywateli. Inwestujemy największe środki w historii na ratowanie ludzkiego życia – dodaje parlamentarzysta z Nowego Sącza. 

  • Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego. Zadanie Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z przebudową fragmentu wewnętrznej drogi pożarowej i zewnętrznej infrastruktury, ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa. Wsparcie: 2 296 686 złotych
  • Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Zadanie: Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach poprzez modernizację i doposażenie w nowe urządzenia medyczne. Wsparcie: 4 244 003 złotych.

Niestety funduszy nie otrzymała placówka z Nowego Sącza. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu wnioskował o zadanie: Przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem pracowni diagnostycznych współpracujących z oddziałem. Modernizacja zaplanowana jest na lata 2023-2025. Kwota, o którą wnioskowano to 12 028 491 złotych. Jak zapowiada Agnieszka Zelek, rzeczniczka sądeckiej placówki, wniesione zostanie w tej sprawie odwołanie. Szansa na pozyskanie tej kwoty jest duża.

Minister Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, stwierdza, że dzisiejsza informacja o konkursie to nowa odsłona ustawy o Funduszu Medycznym. „To dobra wiadomości dla dyrektorów, pracowników SOR, ale przede wszystkim dla Polek i Polaków. Historycznie duże środki finansowe trafią na remonty i modernizację oddziałów ratunkowych” – podsumowuje.

Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak dodaje: „to kolejny kamień milowy w dofinansowaniu sektora ochrony zdrowia i jednocześnie pierwszy rozstrzygnięty konkurs ze środków subfunudszu modernizacji podmiotów leczniczych dedykowany wsparciu szpitalnych oddziałów ratunkowych w zakresie przebudowy i doposażenia. Na wszystkie 243 SOR-y aż 207 złożyło wnioski o wartości 2,6 mld zł, czyli aż 85 proc. dyrektorów placówek widziało konieczność pozyskania dodatkowych środków na ten obszar. Tak duże potrzeby w tym newralgicznym obszarze zaskutkowały podjęciem strategicznej decyzji o objęciu finansowaniem aż 152 wniosków, czyli niemal 2/3 wszystkich SOR-ów w Polsce. Było to możliwe dzięki działaniu Ministra Zdrowia, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Funduszu Medycznego, zdecydował o zwiększeniu pierwotnie przeznaczonej na konkurs kwoty z 750 mln zł do niemal 1,5 mld zł”.

„Bardzo się cieszę, że udało się sfinalizować kolejny konkurs i że wszystkie cztery subfundusze w ramach Funduszu Medycznego są aktywne. Z każdego został ogłoszony co najmniej jednej konkurs. To pozwoliło wprowadzić ogromny strumień środków inwestycyjnych do polskiego systemu ochrony zdrowia” – mówi prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia. Pan profesor podkreśla, że: „Wszyscy mamy świadomość trudności związanych z pracą SOR-ów. To jest naprawdę bardzo trudny segment ochrony zdrowia na świecie, nie tylko w Polsce. Dlatego bardzo ważne jest by w niego inwestować. Cieszy mnie to, że mamy szanse na poprawę, a pacjenci dzięki tym środkom będą lepiej, szybciej i sprawniej obsługiwani i będą mieli dostęp do nowocześniejszej, bardziej dokładnej diagnostyki”.

Konkurs został ogłoszony 27 stycznia 2023 r. z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Maksymalna wartość dofinansowania jednego wniosku to 15 mln zł, a minimalna – 2 mln zł. Termin realizacji inwestycji to koniec 2025 roku. Więcej informacji oraz lista rankingowa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozstrzygniety-konkurs-na-szpitalne-oddzialy-ratunkowe-sor-ze-srodkow-funduszu-medycznego

Źródło: PAP
Fot.: archiwum

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź