miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Trwa nabór na Wydziale Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych. Aplikuj już dziś!

0 1 036

Na Wydziale Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia. Od 20 lutego 2023 r. planowane jest uruchomienie studiów na kierunkach: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka oraz Mechatronika.  Studia trwają tylko trzy semestry. Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej (bezpłatnie). Prowadzone będą popołudniami oraz w soboty, natomiast wykłady w formie zdalnej.

Czytaj również: Młodzież z Niemiec, Hiszpanii, Grecji i Słowacji poznaje Sądecczyznę

Kierunek Informatyka z zajęciami specjalizacyjnymi z zakresu programowania systemów informatycznych wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionu sektora IT zapewniając kształcenie specjalistów posiadających umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie planowania, projektowania systemów informatycznych. Absolwenci nabywają odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych związanych z projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania, z wykorzystaniem współcześnie uznanych metod i technik.

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencje w dziedzinie mechatroniki. Dostępne będą trzy grupy zajęć specjalizacyjnych: Mechatronika w transporcie i logistyce, Mechatronika w systemach produkcyjnych oraz Bionika w systemach transportowych.  Osoby kończące Mechatronikę w transporcie i logistyce będą miały możliwość wnioskowania do Instytut Transportu Samochodowego o wydanie certyfikatów kompetencji zawodowych w zakresie przewozu osób oraz rzeczy bez konieczności zdawania wymaganych egzaminów.

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzenie i inżynieria produkcji mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy szukających specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale jednocześnie potrafiących organizować i zarządzać produkcją nawet w skali całej firmy. Kierunek ten od 10 lat kształci studentów, których kwalifikacje dostosowane są do zapotrzebowania przemysłu, w szczególności lokalnego. Oprócz zakładów przemysłowych, absolwenci Akademii,  znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach projektowych, konsultacyjnych czy doradczych, komunalnych oraz w  administracji samorządowej. Są oni również przygotowani do organizowania i do prowadzenia własnych firm. Do wyboru oferujemy dwie grupy zajęć: Technologię produkcji i eksploatacja systemów technicznych  oraz  Inżynieria rekonstrukcji, obejmujące zagadnienia z zakresu inżynierii mechanicznej, inżynierii  środowiska, informatyki i mechatroniki.

Studenci Wydziału Nauk Inżynieryjnych ANS w Nowym Sączu swoją wiedzę zdobytą  podczas wykładów, ćwiczeń  i zajęć laboratoryjnych mogą zweryfikować podczas praktyk, które odbywają w zakładach przemysłowych. Odbycie praktyki zawodowej stwarza możliwość kontaktu z autentycznym środowiskiem przemysłowym oraz umożliwia praktyczną weryfikacje wiedzy  teoretycznej, a w wielu przypadkach  prowadzi do realizacji pracy dyplomowej z zakresu tematyki firmy.
Podstawowym celem działalności Wydziału jest  doskonalenie bazy laboratoryjnej umożliwiającej realizację na wysokim poziomie prac naukowo – badawczych  oraz dydaktycznych.

Zapraszamy do rekrutacji na perspektywicznych kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka oraz Mechatronika.

Więcej informacji na stronie: www.ans-ns.edu.pl/wi

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź