miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

To był dobry rok dla dróg w Małopolsce. Łącznik obwodnic w Chełmcu, zalążek sądeczanki, obwodnice

1 1 024

Kończymy intensywny 2023 rok. Małopolskie drogi wzbogaciły się w ostatnich 12 miesiącach o 18,7 km drogi ekspresowej i 1,4 km nowej obwodnicy. Kontynuowano budowę 64 km całkowicie nowych tras i rozpoczęto prace na kolejnych 10,3 km. Poza tym remontowano, odśnieżano i poprawiano bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Sukcesem ziemi sądeckiej jest obwodnica Chełmca (łącznik obwodnic), zalążek Sądeczanki oraz prace nad budową obwodnic Piwnicznej – Zdroju i Limanowej. Poniżej zestawienie najważniejszych inwestycji GDDKiA w Małopolsce.

Czytaj również: Zaczęto spłacać długi (1,4 mln zł) dla podwykonawców stadionu Sandecji

Obwodnica Chełmca DK28 
Kolejny otworzony przez nas we wrześniu odcinek to 1,4 km obwodnica Chełmca, stanowiąca też część zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Nowa trasa ma dokładnie 1406 m długości. Ten krótki odcinek dla mieszkańców Chełmca i Nowego Sącza ma ogromne znaczenie. Obwodnica łączy rondo siostry Czesławy Lorek z rondem im. ks. prof. Bolesława Kumora, pozwalając na ominięcie przebiegających przez centrum Chełmca ul. Limanowskiej i Marcinkowickiej. 

Nowa droga jest z kilku względów nietypowa. Przebiega niemal w całości na nasypach, a pod nią przechodzą wszystkie drogi lokalne. Na trasie nie ma żadnego skrzyżowania. Ma też pewien walor widokowy, jadący nią kierowcy widzą z lepszej perspektywy okolicę i pasma Beskidów.  

100 obwodnic 
Na wiosnę złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnic Nowego Targu DK49 i Limanowej DK28. Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji dla obwodnic Makowa Podhalańskiego, Wadowic DK28, Chrzanowa i Trzebini DK79, Tarnowa DK73 i Piwnicznej-Zdroju DK87. 

Łącznik brzeski DK75  
Na budowie tego krótkiego, 3-kilometrowego odcinka nowego przebiegu DK75, prowadziliśmy w tym roku intensywne prace ziemne. Trasa prowadzi przez teren o dużych różnicach wysokości, sięgających 50 m. Wykopaliśmy 190 tysięcy metrów sześciennych ziemi, którą wykorzystujemy do budowy nasypów. Skończyliśmy prace konstrukcyjne związane z budową dwóch mostów i trzech przepustów. Przebudowaliśmy rondo w Jasieniu na skrzyżowaniu z DK94. Prowadzimy prace związane z budową kolejnych dwóch przepustów i wiaduktu, którym będzie biegła ul. Pomianowska.  

Przełożyliśmy na odcinku ok. 0,5 km koryto rzeki Uszwicy. Dotychczasowe kolidowało z inwestycją. Wszystkie działania są prowadzone pod ścisłym nadzorem służb ochrony środowiska, w szczególności ichtiologów, tak, aby w jak największym stopniu zminimalizować wpływ tych prac na przyrodę.   

Przebudowaliśmy sieć energetyczną średniego i niskiego napięcia oraz sieć sanitarną i teletechniczną. Zaawansowane są prace związane z siecią wodociągową i gazową wysokiego ciśnienia.   

W zimie planujemy kontynuować prace ziemne związane z wykopami. Chcemy też wzmocnić grunt pod przyszłą drogę i zakończyć przekładanie sieci.  

Budowa łącznika brzeskiego jest zaawansowana w 50 proc.   

Droga ekspresowa S7 Moczydło – Miechów 
We wrześniu oddaliśmy do użytkowania 18,7 km odcinek S7 między granicą województw świętokrzyskiego i małopolskiego a węzłem Miechów. To najdłuższy z budowanych w 2023 roku odcinków S7 na północ od Krakowa. Dzięki tej inwestycji większość (31,8 km) z 55,4 km S7 na północ od węzła Nowa Huta jest już oddana do użytku. 

Na trasie powstały dwa węzły (Książ i Miechów), dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (Małoszów i Giebułtów), 400-metrowa estakada nad doliną Nidzicy. Ciekawostką tej trasy jest to, że po ponad 200 latach odeszła ona od przebiegu wcześniejszej trasy Warszawa Kraków, wytyczonej jeszcze w czasach autonomicznego Królestwa Polskiego. 

Koszt całej inwestycji to 1,051 mld zł, w tym prace budowlane to 860 mln zł. Budowa odcinka otrzymała prawie 586 milionów zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.         

Budowa dróg ekspresowych 

Północna obwodnica Krakowa S52 
Budowany odcinek ma 12,3 km, a zaawansowanie prac osiągnęło 87 proc. Powstają na nim trzy węzły – Zielonki, Węgrzce i Batowice. Konstrukcje 25 z 27 mostów, wiaduktów i estakad na trasie są już gotowe. Musimy jeszcze wykonać na nich prace wykończeniowe. Te obiekty będą miały łączną długość 1,861 km. Najdłuższa estakada, biegnąca przez Węgrzce i Bosutów m.in. nad potokiem Sudoł Dominikański i ul. Krakowską, ma od 565 m do 569 m. Różnica wynika z konstrukcji tego obiektu, który składa się w rzeczywistości z dwóch estakad poprowadzonych łukiem. Wewnętrzny, południowy łuk (jezdnia w kierunku Nowej Huty) jest o 4 m krótszy od zewnętrznego łuku, prowadzącego w kierunku Modlnicy.  

Poza obiektami „naziemnymi” obwodnica będzie też miała dwa tunele – w Zielonkach (653 m długości) i Dziekanowicach (496 m). Krótszy tunel jest niemal gotowy, w wakacje ułożyliśmy w nim betonową nawierzchnię. To pierwszy odcinek drogi szybkiego ruchu w Małopolsce z tego rodzaju nawierzchnią. Drugi tunel będzie miał taką samą nawierzchnię. Trwają w nim cały czas prace związane z przekopaniem tunelu i równocześnie z budową konstrukcji stropu i dna. Planujemy przebicie „na wylot” w I kwartale przyszłego roku.  

Na 10 km obwodnicy ułożyliśmy już pierwszą warstwę asfaltu, a na 7 km są dwie. Za nami ponad połowa prac związanych z położeniem nawierzchni na nowej drodze. W tym roku oddaliśmy też już do ruchu wiadukty zbudowane w ramach węzłów Węgrzce i Batowice. Połączyliśmy też część węzła Zielonki ze zbudowaną przez Województwo Małopolskie i Miasto Kraków Trasą Wolbromską, stanowiącą część zachodniej obwodnicy Zielonek.  

Na trasie powstają 4 km muru oporowego, ten zakres prac został zrealizowany w prawie 98 proc. Kończą się też prace przy nowym Obwodzie Utrzymania Drogi w Modlnicy, gdzie zbudowaliśmy m.in. magazyn soli o pojemności 3600 ton.   

W ramach tej inwestycji powstaje, poza samą obwodnicą, aż 33 km dróg lokalnych. Ta nowa sieć dodatkowych tras poprawi komunikację pomiędzy poszczególnymi miejscowościami i osiedlami leżącymi wzdłuż S52.  

Tej zimy na budowie będą prowadzone prace ziemne, instalacyjne i wykończeniowe (m.in. montaż barier ochronnych i balustrad).  

Wartość prac budowlanych to prawie 1,9 mld zł. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa otrzymała prawie 680 milionów zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

S7 Miechów – Szczepanowice 
Budowa 5,3 km trasy ma kluczowe znaczenie dla połączenia dwóch funkcjonujących już małopolskich odcinków trasy S7 – Moczydło-Miechów i Szczepanowice-Widoma. Prace na tej trasie postępują szybko, a zaawansowanie osiągnęło już 71 proc. Przebudowaliśmy całą instalację wodociągową i sanitarną na terenie budowy. Trwają prace związane z kanalizacją deszczową. Przełożyliśmy też kolidującą z inwestycją infrastrukturę energetyczną i teletechniczną.   

Na trasie powstaje pięć wiaduktów – dwa konstrukcyjnie są gotowe, na trzech pozostałych trwają intensywne prace. Na ponad połowie trasy położyliśmy już dwie z trzech warstw asfaltu.  

W zimie planujemy prowadzić prace ziemne i kontynuować betonowanie, o ile oczywiście pozwolą na to warunki atmosferyczne.  

S7 Widoma – Kraków 
Budowa 18,3 km trasy z Widomej do Nowej Huty to dwa znacznie różniące się od siebie odcinki. Pierwszy, tzw. pozamiejski, ma 11,2 km i przebiega przede wszystkim przez tereny rolnicze. Jego budowa jest zaawansowana w 64 proc. Droga w tej części będzie miała dwa pasy ruchu w każdym kierunku, powstaną na niej dwa węzły, Łuczyce i Raciborowice. Na 2/3 tej trasy położyliśmy już dwie z docelowych trzech warstw asfaltu, podbudowę i warstwę wiążącą. Na tym odcinku powstaje 21 mostów i wiaduktów, ich konstrukcje są już na ukończeniu.  

Drugi odcinek, miejski, ma 7,1 km i biegnie w większości przez teren Krakowa. Inwestycja jest zaawansowana w 36 proc. Budowa w tym miejscu przecina wiele różnych urządzeń, linii i sieci, m.in. ciepłowniczych, energetycznych i gazowych. Trasa w tej części będzie miała trzy pasy ruchu w każdym kierunku i dwa węzły drogowe.  

Węzeł Mistrzejowice połączy S7 z północną obwodnicą Krakowa (S52). W tym miejscu trasa przechodzi nad linią kolejową Kraków – Nowa Huta 1,3 km estakadą, która w najwyższym miejscu będzie miała ok. 20 m wysokości. W tym roku zbudowaliśmy 300 m jezdni metodą nasuwu od strony Zesławic, w przyszłym roku będziemy nasuwać 1000 m jezdni od strony ul. Łowińskiego. Jest to najdłuższa tego rodzaju budowa estakady w Polsce.  

Drugi węzeł, Grębałów, poza przygotowaniem nowego odcinka DW776 (ul. Kocmyrzowska), zakłada też budowę chodników, ścieżki rowerowej, a także trzech wiaduktów tramwajowych – dwóch nad S7, a jednego nad liną kolejową. Łącznie w ramach tego węzła powstanie aż 11 wiaduktów. Osiem jest już na ukończeniu, dwa są przygotowane w połowie, a budowa ostatniego rozpocznie się po wyburzeniu starego wiaduktu, którym biegnie dziś ul. Kocmyrzowska. W okolicy węzła zbudowaliśmy nasyp, którym tramwaj pojedzie od przystanku Wańkowicza w kierunku Zajezdni Nowa Huta.  

W zimie planujemy prowadzić prace ziemne i kontynuować betonowanie, o ile oczywiście pozwolą na to warunki atmosferyczne.  

Wartość prac budowlanych to ponad 1,8 mld zł. Budowa tego odcinka otrzymała prawie 543 miliony zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i niemal 421 mln zł w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.  

Nowe drogi krajowe 

DK47 Rdzawka – Nowy Targ  

Budowa 16,1 km odcinka nowej trasy Zakopianki trwa już 3 lata i jest zaawansowana w ponad 90 proc. Inwestycja jest realizowana w trudnym, górskim terenie. Tu zima – ta prawdziwa i kontraktowa – przychodzi wcześniej niż na naszych pozostałych budowach. Teren jest też zdecydowanie trudniejszy – dość powiedzieć, że nowa Zakopianka to najwyżej położona budowa drogi krajowej w Polsce. W okolicy budowanego węzła Obidowa pracujemy na wysokości 800 m n.p.m. Jedna czwarta nowej drogi biegnie po różnego rodzaju obiektach – mostach, wiaduktach i estakadach. Najdłuższy powstał w Klikuszowej, ma 687 m długości. Jezdnia biegnie na nim nawet 24 m nad ziemią.  

Nowa trasa nie będzie wbrew obiegowym opiniom drogą ekspresową. Będzie to jednak wygodna, bezkolizyjna droga z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Połączenie z innymi drogami będzie zapewnione poprzez cztery węzły drogowe – Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. Dzięki budowie tej trasy Kraków i Nowy Targ będą na całym odcinku połączone dwupasmową drogą.   

Wszystkie konstrukcje 27 obiektów zaplanowanych na tej trasie są już gotowe. Do zrobienia pozostają prace wykończeniowe, m.in. montaż barier energochłonnych. Na połowie trasy położyliśmy pierwszą warstwę asfaltu. Na odcinku między węzłami Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe są już wszystkie trzy warstwy. Trwają prace wykończeniowe na ul. Krakowskiej w Nowym Targu, która jest wylotówką z miasta w kierunku Zakopanego i gdzie kierowcy będą zjeżdżać z nowego odcinka na dotychczasową DK47.   

Wykonawca nie planuje zawieszać prac na budowie na czas zimy. Chce wykonywać te roboty, na które pozwolą warunki atmosferyczne.  

Obwodnica Oświęcimia DK44  
Wykonawca zeszłej jesieni rozpoczął budowę od robót przygotowawczych. Przeprowadzono rozpoznanie saperskie, rozpoczęto prace archeologiczne, wycięto drzewa i krzewy i zbudowano drogi technologiczne. Zaczęto również przygotowywać fundamenty przyszłych mostów i przebudowę kolidującej z inwestycją infrastruktury podziemnej (gazową, wodociągową, elektryczną, teletechniczną, sanitarną i deszczową) i naziemnej (linia wysokiego napięcia i sieć teletechniczna).    

Roboty ruszyły z pełną mocą na wiosnę. Realizowane były m.in. prace ziemne, związane z wymianą gruntu na te o lepszych parametrach oraz budową nasypów. Zbudowano nasypy drogowe. Wykonano niemal wszystkie prace w zakresie budowy przepustów melioracyjnych. Przebudowano przecięcia budowanej obwodnicy z drogami wojewódzkimi nr 933 (ul. Legionów) i 948 (ul. Jagiełły), gdzie powstały ronda. Trwają prace przy wykopie przed linią kolejową, gdzie zostanie przygotowany segment mieszczący w sobie jezdnie przyszłej obwodnicy. Do grudnia na trasie głównej obwodnicy położyliśmy na odcinku ponad 1 km pierwszą warstwę asfaltu.  

Prace związane z budową fundamentów mostów są już na ukończeniu. Wykonano też większość zadań w zakresie przygotowania podpór. Prace koncentrują się teraz na budowie konstrukcji nośnych, tj. tych elementów mostów, na których zostanie położona jezdnia. Segmenty mostu nad Wisłą zostały już nasunięte nad koryto rzeki. W przypadku mostu nad Sołą wykonawca zaczął budowę konstrukcji nośnej w technologii nawisowej. Część płyty mostu jest już zrobiona, powstała z gotowych belek.  

Zimą wykonawca planuje kontynuować budowę nasypu w rejonie Stawów Adolfińskich, prace związane z przebudową ul. Legionów i Jagiełły oraz przygotowanie konstrukcji trasy głównej. Jeżeli pogoda pozwoli chcemy położyć asfalt na kolejnych odcinkach obwodnicy.  

Zaawansowanie dla całej inwestycji wynosi obecnie niespełna 40 proc.  

Wartość prac budowlanych to 0,5 mld zł. Budowa tego odcinka otrzymała ponad 164 miliony zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.   

Obwodnica Zabierzowa DK79  
Budowa 10,3 km obwodnicy tej podkrakowskiej miejscowości rozpoczęła się w tegoroczne wakacje. W tym roku udało się przeprowadzić część prac przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia kolejnych etapów inwestycji. Przeprowadzono rozpoznanie saperskie i rozpoczęto rozbiórkę budynków i innych obiektów leżących na trasie przyszłej obwodnicy. W zimie chcemy kontynuować te prace.  

Rozbudowa A4 o trzeci pas ruchu od węzła Kraków Południe do ul. Kąpielowej 
Poszerzyliśmy 900 m autostrady A4 o trzeci pas. Rozbudowa dotyczyła jezdni w kierunku Rzeszowa, od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. Przygotowujemy dokumentację dla rozbudowy o trzeci pas obu jezdni A4 od węzła Balice do węzła Kraków Południe, a jezdni północnej dodatkowo od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej.

Odcinek, na którym powstał trzeci pas ruchu, to część południowej obwodnicy Krakowa z bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego. Według pomiarów wykonywanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 przejeżdżało tym odcinkiem prawie 85 tys. pojazdów na dobę, czyli o 60 proc. więcej niż w 2015 r. W godzinach szczytów komunikacyjnych, wyjazdów i powrotów weekendowych czy wakacyjnych, liczba tych pojazdów znacząco wzrasta i tworzą się kilkukilometrowe zatory. Poszerzenie jezdni o dodatkowy pas ruchu w kierunku wschodnim poprawiło płynność ruchu na tym odcinku. 

Modernizacja zakopianki od Krakowa do Myślenic 

Przebudowa układa drogowego w Libertowie DK7 

W sierpniu podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i przebudowę libertowskiego odcinka Zakopianki. Inwestycja zakłada likwidację skrzyżowania DK7 z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Z Zakopianki będzie można w tym miejscu skręcać tylko w prawo. W zamian za to pod drogą wybudujemy tunel o długości 52 m, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa. Powstanie on niespełna kilometr na południe od likwidowanego skrzyżowania. W tunelu będzie też ciąg pieszo-rowerowy. W okolicy likwidowanego skrzyżowania zbudujemy kładkę, która zastąpi przejście dla pieszych. Powstaną tez dwie kolejne kładki, w okolicy obecnego przejścia w Libertowie przy skrzyżowaniu Zakopianki z ul. Rumianą i ul. Przylesie i na granicy z Gajem. 

Węzeł w Gaju DK7  
W tym roku poszerzyliśmy Zakopiankę w miejscu budowanego węzła i zakończyliśmy prace związane z przenoszeniem instalacji wodnych, elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacji oraz gazociągów średniego i wysokiego napięcia. Gotowe są wszystkie cztery podpory wiaduktu. W listopadzie zamontowaliśmy 120-metrową stalową konstrukcję tego obiektu biegnącego nad drogą krajową nr 7.   

Trwają prace na ul. Zadziele, położyliśmy tam warstwę wiążącą asfaltu. Trwają prace związane z budową oświetlenia ulicznego i spawaniem konstrukcji wiaduktu. Jeżeli pogoda pozwoli, będziemy w zimie betonować płytę wiaduktu.  

Węzeł Kraków Południe 
Dostaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 i Zakopianki. Chcemy wybudować 300-metrową estakadę w ciągu drogi krajowej nr 7. Tędy zostanie poprowadzony ruch z miasta w kierunku Zakopanego. Na estakadę będzie można wjechać również z autostrady. Jadąc od strony Myślenic kierowcy będą mogli przejechać estakadą do Krakowa lub zjechać z niej na A4 w kierunku Katowic albo Rzeszowa.  

Głogoczów 
Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem koncepcji przebudowy 4-kilometrowego odcinka DK7 w Głogoczowie. Na tym odcinku chcemy m.in. zbudować trzy bezkolizyjne skrzyżowania. 

Nowe węzły i kładki 
Ogłosiliśmy przetargi na budowę kolejnych węzłów na Zakopiance, w Krzyszkowicach i Myślenicach. Dostaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy węzła w Jaworniku. Dostaliśmy pozwolenie na budowę kładki w Mogilanach, złożyliśmy też wniosek o zezwolenie na realizację podobnej inwestycji w Głogoczowie. 

Przebudowa skrzyżowań i budowa rond 

Rondo na Spyrkówce DK47  
Prace na nowym rondzie w Zakopanem, łączącym ul. Kasprowicza, ul. Spyrkówka i dającym w przyszłości możliwość dojazdu do miejskiego Centrum Komunikacyjnego, jest niemal zakończona. Do zrobienia pozostaje pomalowanie oznakowania na drodze, skończenie 30-metrowego odcinka chodnika i posprzątanie terenu. Chcemy zakończyć te prace tak szybko, jak będzie to możliwe. Kluczową rolę odgrywa jednak pogoda. W warunkach zimowych nie możemy ich zrobić.  

Ronda na ul. Ustup i ul. Wojdyły DK47 
W październiku podpisaliśmy umowę na budowę dwóch rond we wschodniej części Zakopanego, na skrzyżowaniach DK47 z ul. Ustup i ul. Wojdyły. Pierwsze rondo, jadąc od strony Nowego Targu, zbudujemy na skrzyżowaniu DK47 (ul. Kasprowicza) z ul. Wojdyły. Będzie ono turbinowe, co pozwoli na płynny przejazd w trzech kierunkach – do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę. Na rondzie będą też dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańców okolicznych posesji. Drugie rondo powstanie 50 m dalej, na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Ustup. Dzięki jego budowie poprawi się połączenie drogi krajowej z Ustupem i Harendą.    

Skrzyżowania w Makowie Podhalańskim DK28 
Przebudowaliśmy 400-metrowy odcinek ul. 3 Maja w Makowie, którą biegnie droga krajowa nr 28. Zbudowaliśmy dodatkowe pasy do lewoskrętu w ul. Kolejową i na Rynek oraz dwa azyle na przejściach dla pieszych. Położyliśmy nową nawierzchnię, przebudowaliśmy zjazdy i chodniki, sygnalizację świetlną, kanalizację deszczową i sieć teletechniczną. Doświetliliśmy tez pięć przejść dla pieszych.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
W tym roku doświetliliśmy 69 przejść dla pieszych. W ostatnich trzech latach poprawiliśmy oświetlenie na łącznie 420 przejściach na drogach krajowych w Małopolsce. Działania te realizujemy w szeroko zakrojonej współpracy z lokalnymi samorządami. Ostanie przejścia zmodernizowaliśmy w grudniu, kończąc kompleksowy program poprawy widoczności pieszych. Małopolska jako pierwszy region ma prawidłowo oświetlone wszystkie przejścia dla pieszych na drogach krajowych. 

Doświetlenia są realizowane jako część Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
Dostaliśmy zgodę na przetwarzanie i przygotowanie do ponownego wykorzystania destruktu asfaltowego. Dzięki temu możemy zmniejszyć ilość odpadów, która powstaje w wyniku frezowania nawierzchni remontowanych dróg krajowych. Przetworzony i odpowiednio przygotowany destrukt asfaltowy może być wykorzystany jako materiał dla określonych warstw nawierzchni drogi. To z kolei zmniejsza koszty budowy i remontów, bo wykorzystujemy powtórnie dotychczasowy odpad jako surowiec. 

Pozostałe inwestycje w województwie małopolskim 

Przebudowa „starej czwórki” w Olkuszu 
Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę 4,4 DK94 w Olkuszu. Inwestycja obejmie 4,4 km trasy. Zacznie się na wysokości Grodziska na ul. Staromiejskiej i sięgnie prawie do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską. Na tym krótkim fragmencie kompleksowo przebudujemy sześć skrzyżowań i dwa przejścia podziemne. Dodatkowo powstanie też kładka dla pieszych łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Nawierzchnia drogi zostanie wzmocniona tak, aby spełniać wymaganą przepisami nośność 11,5 tony na oś.  

Na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, zaplanowano dwupoziomowy węzeł. Na poziomie gruntu powstanie skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim zostanie poprowadzona droga krajowa. Poza tym przebudujemy jeszcze pięć skrzyżowań na DK94 – z ul. Gwarków i ul. Wspólną, z ul. 20 Straconych i ul. Mickiewicza, z ul. Wiejską i ul. Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania będą miały sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe. 

W tym roku złożyliśmy też wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej związanej z przebudową DK94 między Zedermanem a Jerzmanowicami. 

Zmiany na Zakopiance 
W listopadzie ogłosiliśmy po raz drugi przetarg na wyłonienie projektanta odpowiedzialnego za przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla przebiegu drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione w październiku, ponieważ wykonawca zrezygnował z podpisania umowy.https://www.gov.pl/web/gddkia-krakow/projektowanie-przebudowy-zakopianki-z-nowego-targu-do-szaflar-czas-zaczac 

Podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie przebudowy DK47 między Nowym Targiem i Szaflarami oraz między Szaflarami a Zakopanem. Inwestycje mają poprawić przepustowość, płynność i bezpieczeństwo ruchu na prawie 19 km popularnej turystycznej trasy między stolicą Podhala i zimową stolicą Polski. Chcemy przebudować drogę w jej obecnym śladzie. Tam, gdzie będzie to możliwe, chcemy dobudować dodatkowe pasy ruchu. Planujemy rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów i wybudowanie na niektórych odcinkach chodnika. 

Przygotowujemy też projekt nowego przebiegu drogi krajowej nr 7 od Rabki-Zdroju do granicy państwa w Chyżnem. Ma tam powstać ok. 35 km dwupasmowa trasa, która będzie miała parametry drogi ekspresowej. 

Budowa przyszłości – obwodnica Zatora 
Ogłosiliśmy postępowanie na wybór wykonawcy budowy obwodnicy Zatora na drodze krajowej nr 28. Będzie to pierwsza inwestycja, którą będziemy realizować z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM (ang. Building Information Modeling). To nowatorskie podejście do zarządzania, w którym wykorzystuje się wspólne środowisko danych (komplet informacji jest zgromadzony w jednym miejscu) oraz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów budowlanych, od etapu projektowania, przez realizację po utrzymanie. Uwzględniają one wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji – od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie. BIM to metodyka, która zyskuje coraz większą popularność w branży budowlanej w Unii Europejskiej i w krajach anglosaskich. Dziś przedsięwzięcia budowlane są coraz nowocześniejsze, a przez to stają się coraz bardziej skomplikowane. Rośnie zakres informacji, które są niezbędne do odpowiedniego przygotowania, zaprojektowania, wybudowania, a następnie zarządzania i utrzymania danego obiektu, np. budynku lub drogi.  

Do pilotażowego wdrożenia BIM wybrano budowę 2,1 km obwodnicy Zatora jako inwestycję reprezentatywną dla zadań realizowanych przez GDDKiA. Biegnie nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót – drogowe, mostowe i instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne).  

Rozbudowa obwodnicy Krakowa 
Prowadzimy prace projektowe zmierzające do poszerzenia obwodnicy Krakowa o trzeci pas. Nasze działania dotyczą autostrady A4 od węzła Balice do wiaduktu ul. Kąpielowej (okolice węzła Kraków Południe), trasy S52 od węzła Balice do węzła Modlniczka oraz DK94 od węzła Modlniczka do węzła Modlnica. nad poszerzeniem obwodnicy Krakowa do 3 pasów. Ten ostatni, 2,5 km odcinek, po rozbudowie stanie się częścią S52. Chcemy, żeby w przyszłości krakowski ring składał się w całości z dróg szybkiego ruchu z trzema pasami w każdą stronę. 

Projekty przebudowy dróg krajowych nr 79 i 28 
Uzyskaliśmy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch części DK79 między Krakowem a granicą województwa świętokrzyskiego, na terenie gmin Koszyce i Nowe Brzesko. Przygotowujemy dla nich, a także dla odcinka w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, projekty budowlane. Złożyliśmy wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy odcinka DK79 między Rudawą a Młoszową. 

Trwają prace projektowe związane z przygotowywaną rozbudową kilku małopolskich odcinków DK28. 

Komentarze Facebook
Zobacz również
1 komentarz
  1. Keisyr pisze

    Brawo PiS !!!!!!!! Dzię-ku-je-my !!!! W nagrode wygraliście wybory !!! JAROSŁAW POLSKE ZBAW !!!

Zostaw odpowiedź