miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Policyjny bilans z ul. Cichej: 22 interwencje, 125 zgłoszeń i 4 postępowania sądowe

0 829

Za sprawą programu TVN Uwaga! zrobiło się głośno o sytuacji na ul. Cichej w Nowym Sączu. Dwie mieszkanki jednego z bloków miały zgłaszać na Policję zachowania dzieci, które stworzyły “gang”. Policja, nie podając szczegółów, przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie.

 

Czytaj również: Zamiast fontanny wulkan piany! Sytuację ratowali strażacy [ZDJĘCIA]

 

O niecodziennej sytuacji na jednym z nowosądeckich osiedli przy ul. Cichej informowaliśmy 22 maja. Sprawą tą zajęli się reporterzy z TVN Uwaga!, którzy przybyli do Nowego Sącza po raz kolejny w sprawie związanej z dziećmi. Niepełnoletni mieszkańcy osiedla mieli stworzyć swój “gang”, składający się z dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Ich sytuacją zajmuje się już Policja, kuratorzy i sąd. Do tej nietypowej sytuacji, według słów mieszkańców, miały doprowadzić dwie kobiety zajmujące jedno z mieszkań w bloku. Podczas kręcenia materiału na miejscu nie pojawili się przedstawiciele nowosądeckiej Komendy Policji.

O sprawie pisaliśmy tutaj: Dziecięcy Gang w Nowym Sączu! Zobacz materiał Uwaga TVN [WIDEO]

Natomiast, jak wyjaśnia asp. dr Iwona Grzebyk-Dulak, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w rozmowie z miastoNS.pl, w przeciągu 5 ostatnich lat (od roku 2014 do dnia 9 maja 2018 roku) sądeccy policjanci otrzymali od różnych osób 22 zgłoszenia interwencji na podłożu konfliktów sąsiedzkich w rejonie dwóch bloków przy ulicy Cichej.

To jednak nie wszystko, ponieważ sądecka Policja od roku 2014 do 9 maja 2018 roku prowadzi(ła) czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenia popełniane przy ulicy Cichej w Nowym Sączu w 125 przypadkach.W zdecydowanej większości przyjętych zawiadomień o popełnieniu ww. wykroczeń odstępowano od skierowania wniosku o ukaranie, z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu/wykroczenia – wyjaśnia asp. dr Iwona Grzebyk-Dulak.

Szczegóły postępowania policjantów związane są z ustawą. – W przypadkach, gdy stwierdzono popełnienie wykroczenia przez osobę dorosłą, czyli powyżej 17 roku życia kierowano wniosek o ukaranie do sądu lub też nakładano karę grzywny w postaci mandatu karnego. Natomiast jeżeli sprawcą czynu określonego w art. 51 kodeksu wykroczeń (określonego jako czyn karalny, zabroniony w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich) była osoba poniżej 13 roku życia, na podstawie art. 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Policja miała obowiązek powiadomić o tym sąd rodzinny – podaje dalej Oficer Prasowy KMP.

Jak ogółem, bez odnoszenia się do konkretnych osób, podaje Policja, w sumie wykonano czynności związane z wywołaniem niepotrzebnych czynności służb, a dokładnie ujmując ze zgłoszeniem na Policję informacji o zdarzeniach, które mogły nie mieć miejsca w określonym okresie w latach 2013-2014.Czynności podjęto po otrzymaniu zawiadomienia złożonego w prokuraturze, która przesłała je do KMP w Nowym Sączu celem prowadzenia – dodaje asp. dr Iwona Grzebyk-Dulak. Co się działo po 2014 roku w tej kwestii nie wiadomo. 

Jednakże, policjanci mieli informować osoby zgłaszające o przyczynach odstąpienia od skierowania wniosku o ukaranie do sądu, takich jak brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu, informując jednocześnie, że każdy może samodzielnie wnieść wniosek do sądu jako oskarżyciel posiłkowy, jeżeli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Policji o wykroczeniu nie zostanie powiadomiony o wniesieniu wniosku o ukaranie albo otrzyma zawiadomienie o tym, że czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia przez policję wniosku o ukaranie (art. 27 kpow).

Częściowo sytuacja znalazła swój finał w sądzie. – Trzy sprawy dotyczące złośliwego niepokojenia miały swój finał w sądzie. Policja kierowała do sądu wnioski o ukaranie dotyczące popełnienia wykroczenia złośliwego niepokojenia z art. 107 kw. W tych sprawach zapadły wyroki – zaznacza Oficer Prasowy.

Na koniec Policja zaznacza, że od roku 2014 do 5 maja 2018 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu prowadzono 4 postępowania w sprawie o przestępstwa gróźb karalnych oraz uporczywego nękania przy ulicy Cichej w Nowym Sączu. – Kolejne, piąte zawiadomienie zostało przyjęte 5 maja br. i dotyczy uporczywego nękania – podsumowuje asp. dr Iwona Grzebyk-Dulak z KMP w Nowym Sączu.

Z programu TVN Uwaga! wynika jednak, że sprawy w sądzie oraz pouczenia policjantów nie odniosły skutku, a sąsiadki nadal zgłaszają zachowania mieszkańców osiedla.

 

MK
Fot.: Uwaga TVN!

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź