miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Nowy Sącz z dotacją na rozwój e-usług

0 79

Miasto Nowy Sącz wspólnie z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji podejmą się realizacji dwuletniego projektu o nazwie „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”. Wysokość kwoty przeznaczonej na wspomniany cel, to około 360 tys. złotych.

 

Czytaj również: 160 tysięcy złotych dla sądeckich OSP na zakup sprzętu!

 

7 sierpnia dotacja została przekazana na ręce zastępcy prezydenta miasta Nowego Sącza – Wojciecha Piecha, przez wicedyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji – Wojciecha Odzimka.

Koncentrując uwagę opinii publicznej na naszych działaniach dotyczących stałej rozbudowy infrastruktury technicznej miasta, podnoszeniu standardów życia mieszkańców w aspekcie  gospodarczym, środowiskowym czy społecznym, nie możemy zapominać, że o jakości oczekiwanych efektów decydują na co dzień kompetentni, dobrze wyszkoleni i wyposażeni we właściwy sprzęt pracownicy samorządowi – informuje Wojciech Piech, po czym dodaje – to zasoby ludzkie stanowią najważniejszy element Urzędu Miasta Nowego Sącza i są kluczowym czynnikiem sukcesu. Projekt, w którym będziemy uczestniczyć zorientowany jest właśnie na wzmocnienie potencjału kompetencyjnego naszych pracowników, ich zdolności i wiedzy prowadzących do stałej poprawy jakości świadczonych usług i obsługi mieszkańców.

Przekazana kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do realizacji usług publicznych, w postaci drukarek, komputerów, kserokopiarek, skanerów do dużych formatów oraz różnego rodzaju oprogramowania, umożliwiającego edycję grafiki rastowej, wspomaganie projektowania i planowania przestrzennego oraz wizualizację zagospodarowania przestrzeni miejskiej i inwestycji .

Fundamentem całego przedsięwzięcia jest opracowanie planu zagospodarowania nieruchomości gminnych oraz opieki nad zabytkami. Zostaną sfinansowane także szkolenia z zakresu podatków, opłat i zarządzania nieruchomościami dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

W projekt zaangażowane są także gminy Chrzanowej, Wadowic, Limanowej i Andrychowa.

Projekt, który swoje powstanie zawdzięcza środkom z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), ma na celu wzbogacenie jakości usług administracyjnych kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami.

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w swojej działalności skupia się na  wspieraniu rozbudowy oraz rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego, oraz na promowaniu metod oraz kreowania pomysłów na ich wzajemną współpracę na płaszczyźnie regionalnej.

 

 

Opr.: Marcin Cięciwa

Źródło i Fot.: NowySacz.pl

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź