miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Sądeckie Wodociągi będą współpracować z AGH

0 489

Spółka Sądeckie Wodociągi podpisała porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w miniony poniedziałek 26 marca. Współpraca będzie obejmować m.in. automatyzację i wizualizację procesów technologicznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy inteligentnych systemów sterowania.

 

Czyta również: 5 mln na inwestycje wodno-kanalizacyjne w Nowym Sączu

 

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Sądeckimi Wodociągami a AGH w Krakowie specjaliści z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki będą współpracować z pracownikami oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie inteligentnych systemów sterowania.

Po przeprowadzeniu gigantycznych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, przechodzimy na nowy poziom funkcjonowania. Zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków od mieszkańców regionu to podstawowe działania przedsiębiorstwa, które dziś muszą być wzbogacone wspólnymi projektami ze środowiskiem naukowym – zaznaczał Janusz Adamek, prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.

Mamy najlepsze zespoły w Polsce zajmujące się automatyzacją, diagnostyką, monitoringiem procesów technologicznych – mówi prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Dr hab. inż. Marek Iwaniec, prof. AGH, kierownik Katedry Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyliczał, że współpraca ze spółką Sądeckie Wodociągi będzie dotyczyć praktycznych zagadnień, między innymi automatyzacji i wizualizacji procesów technologicznych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy inteligentnych systemów sterowania.

Już dziś oczyszczalnia ścieków w Nowym Sączy produkuje energię elektryczną, która pokrywa ponad 80 procent zapotrzebowania własnego. W ramach współpracy z AGH chcemy dążyć do osiągnięcia nadwyżki energetycznej. Po pierwsze zabezpieczy to w stu procentach potrzeby oczyszczalni na energię elektryczną, a po drugie pozwoli wykorzystać ją do zasilania innych obiektów przedsiębiorstwa – mówił dr inż. Józef Ciuła, wiceprezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.

Cele współpracy określone w porozumieniu to:
– realizacja wspólnych projektów opartych na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych w obszarze sieci wodno-kanalizacyjnych,
– wspólne aplikowanie o zewnętrze środki finansowe w zakresie badań i rozwoju,
– wdrażanie zaawansowanych technologii w tym opracowanie modeli inteligentnej infrastruktury krytycznej dla sieci kanalizacyjnej,
– optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej i ciepła na terenie obiektów sieciowych oraz oczyszczalni ścieków,
– możliwość realizowania prac dyplomowych przez studentów AGH w Sądeckich Wodociągach.

Przypominamy, że w ubiegłym roku Sądeckie Wodociągi podpisały porozumienia o współpracy z trzema uczelniami wyższymi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, Politechniką Krakowską oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

 

 

Opr. MK
Źródło i fot.: Sądeckie Wodociągi

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź