miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Startuje czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego!

0 498

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza zrealizowano wiele różnych inwestycji. Powstały place zabaw, boiska sportowe, siłownie pod chmurką oraz chodniki. Od 2015 roku realizowane są przedsięwzięcia przy współpracy mieszkańców miasta.

Czytaj również: W Nowym Sączu powstanie platforma widokowa [WIZUALIZACJE]

Prezydent Miasta Nowego Sącza zarządzeniem nr 75/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku ogłosił Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2019.

Mieszkańcy Nowego Sącza, którzy ukończyli 16 lat mają możliwość zgłoszenia zadań o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym. Zadania ogólnomiejskie mają mieć charakter wyłącznie nieinwestycyjny, a pula środków przeznaczonych na ich wykonanie to 400 tysięcy złotych. Projekty dzielnicowe mogą dotyczyć wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów czy też wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym. Bez zmian pozostał podział Nowego Sącza na cztery dzielnice, a w skład każdej z nich wchodzi po 6 do 7 osiedli. Każda z czterech dzielnic do rozdysponowania na pomysły mieszkańców ma również 400 tysięcy złotych.

Aby głosowanie było ważne, musi w nim uczestniczyć minimum 3000 osób, a głosy będzie można oddawać tylko w formie elektronicznej. Warunkiem jest posiadanie stałego lub czasowego zameldowania na terenie miasta Nowego Sącza oraz ukończenie 16 roku życia.

Pomysły projektów zadań publicznych mieszkańcy mogą zgłaszać za pośrednictwem strony www.bo.nowysacz.pl w wersji elektronicznej lub poprzez złożenie formularza w wersji papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza. Propozycje będzie można składać od 1 marca do 6 kwietnia 2018 roku.

Po gruntownej weryfikacji wniosków odbędzie się głosowanie, które będzie trwało od 2 do 9 czerwca, a wyniki wyłonionych zadań publicznych zostaną przedstawione w okresie od 11 do 18 czerwca. Projekty zostaną zrealizowane natomiast w 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronach internetowych: www.nowysacz.pl oraz www.bo.nowysacz.pl.

Opr.: Agnieszka Michalik
Źródło i fot.: nowysacz.pl

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź