miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Zmiany organizacyjne w Urzędzie bez konsultacji z radnymi

1 1 379

Podczas dzisiejszego (14 grudnia) briefingu prasowego zorganizowanego przez Przewodniczącą Rady Miasta Nowego Sącza Iwonę Mularczyk poruszono kwestie związane z zarządzeniami prezydenta Ludomira Handzla wprowadzonymi tuż po objęciu władzy, dokładnie 26 listopada 2018 r.

Chodzi o Zarządzenie nr 626/2018 w sprawie ustalenia zakresu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza nad organizacjami i jednostkami organizacyjnymi Miasta Nowego Sącza potocznie zwanym schematem organizacyjnym. Drugim, budzącym wątpliwości jest zarządzenie 625/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza.

– Proszę zwrócić uwagę na nazewnictwo niektórych jednostek – mówi Iwona Mularczyk. – Okazuje się, że powstały nowe nazwy jednostek np. Nowosądecki Ośrodek Kultury, Nowosądecki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Nowosądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowe, czy Nowosądecki Urząd Pracy. My znamy te wszystkie jednostki pod zupełnie innymi nazwami. Wszystkie te jednostki powstały na podstawie uchwał Rady Miasta, a wcześniej zatwierdzone przez Radnych Miejskich. Tym samym nowe nazewnictwo nie wiemy na podstawie jakiego aktu miło by powstać. Te zmiany leżą w gestii Rady Miasta. To radni podczas prac w komisjach, później tworząc uchwały i ostatecznie głosując podczas sesji decydują o zmianach w nazewnictwie podległych jednostkach – dodaje Pani Mularczyk.

Nowy schemat organizacyjny Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Przewodnicząca Rady przytoczyła na potwierdzenie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: “Z ustawowej kompetencji rady gminy do utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej należy wywieść wyłącznie uprawnienia rady gminy do późniejszej zmiany tej nazwy, także przez jej uzupełnienie o dodatkowy składnik nazwy”. Dodatkowo radni opozycyjni pytali o koszty zaistniałej sytuacji. Według nich mogą nastąpić znamiona niegospodarności, rozrzutności środkami publicznymi, a przede wszystkim ogromem pracy, który należy włożyć w proces zmian. –Wszystkie dokumenty, umowy, pieczątki, pisma pójdą w koszt – mówi Wojciech Piech, wiceprzewodniczący Rady. – W skali całego miasta są to tysiące aneksów, które należy podpisać z różnymi stronami przy współpracy. Koszty z pewnością będą znaczące – dodaje Piech.

– Nowe nazewnictwo ma na celu mocniejszą identyfikację mieszkańców Nowego Sącza z naszymi, nowosądeckimi instytucjami. Naszą ideą jest wprowadzenie ducha identyfikacji, utożsamiania się mieszkańców z jednostkami urzędowymi miasta – mówi dr Marcin Poręba, p.o. dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta w Nowym Sączu. – Z pewnością wszelkie zmiany odbędą się zgodnie z przepisami. Zmienimy Statuty jednostek, regulaminy. Nowe nazewnictwo z pewnością powstanie zgodnie z procedurami. Koszty również nie będą znaczące, a efekt, który osiągniemy będzie niewymierny do poniesionych nakładów – dodaje dr Poręba. 

Kolejną kwestią poruszoną podczas konferencji były zmiany wynikające z reorganizacji Urzędu. Powstał nowy Schemat Organizacyjny, w którym nie znalazło się kilka kluczowych zadań tj. m.in. Zespół ds. Zarządzania Energią, w którego kompetencjach leżało m.in. dbanie o oświetlenie miejskie, uliczne, iluminacje zabytków, czy iluminacje świąteczne. Radni pytali która jednostka będzie dbała o te podstawowe mechanizmy służące mieszkańcom.

– Powodem likwidacji niektórych samodzielnych jednostek jest brak ich funkcjonalności. Według nas to te małe struktury tworzone były pod określone osoby. U nas będzie odwrotnie. Stanowiska stworzymy pod odpowiednie zadania, nastąpić musi efekt synergii – mówi Marcin Poręba. – Zakresy zadań i obowiązków wynikający z poprzedniego schematu został przesunięty pod inne, większe komórki – uzupełnia dr Poręba.

Komentarze Facebook
Zobacz również
1 komentarz
  1. Krystyna Kmiecik pisze

    Dla mnie sprawa jest bardzo prosta – szybkość wprowadzenia Zarządzeń była wprost proporcjonalna do szybkości pierwszych zwolnień. Zmiana organizacyjna była jednym z “warunków”, pretekstów zwolnień lub przesunięć…

Zostaw odpowiedź