miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Referendum w sprawie odwołania burmistrza Piwnicznej- Zdroju Dariusza Chorużyka – opinia eksperta

0 1 460
Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu 25 października 2019 r. wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Piwnicznej-Zdroju Dariusza Chorużyka przed upływem kadencji. Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 28 października 2019 r.

 

Czytaj również: Bez dopłat do błękitnego węgla w Nowym Sączu!

 
Kampania referendalna
W monecie wydania postanowienia o przeprowadzeniu referendum odwoławczego formalnie rozpoczęła się kampania referendalna. Zgodnie z przepisami prawa w czasie kampanii inicjator referendum, partie polityczne, zrzeszenia oraz mieszkańcy mogą prezentować swoje stanowiska w sprawie odwołania Burmistrza Chorużyka. Kampania referendalna zakończy się 24 godziny przed dniem głosowania (dnia 13 grudnia 2019 r. o godz. 24.00).
 
Data głosowania i pytanie
Komisarz wyborczy zarządził, że referendum zostanie przeprowadzone 15 grudnia 2019 r. Głosowanie będzie trwało od 7.00 do 21.00. Mieszkańcy podczas referendum odpowiadać będą na pytanie: “Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Dariusza Chorużyka Burmistrza Piwnicznej-Zdroju przed upływem kadencji?”
 
Frekwencja
Podstawowym zadaniem inicjatorów w czasie kampanii referendalnej powinno być zmobilizowanie jak największej grupy mieszkańców Piwnicznej-Zdroju do udziału w referendum. To właśnie niska frekwencja powoduje, że referenda lokalne odwoławcze bardzo często są nieważne.
 
W referendach lokalnych odwoławczych nie ma sztywnego progu frekwencji, ponieważ jest on ustalany w oparciu o liczbę osób, które brały udział w wyborach odwoływanego organu. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie w sprawie odwołania organu gminy jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
 
Jak to wygląda w przypadku Piwnicznej-Zdroju? Dariusz Chorużyk został wybrany na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju w drugiej turze (4 listopada 2018 r.). W głosowaniu wzięło wtedy udział 4170 osób (liczba kart ważnych). Żeby planowane referendum odwoławcze było ważne do urn musi pójść przynajmniej 2502 mieszkańców gminy. Oznacza to, że próg frekwencji w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Piwnicznej-Zdroju Dariusza Chorużyka wynosił będzie około 29,60%. Co wydaje się zadaniem nie trudnym do osiągnięcia (pezyt. red.).
 
Statystyki referendów lokalnych w Małopolsce
W poprzedniej kadencji (2014-2018) na terenie województwa małopolskiego odbyły się trzy referenda odwoławcze. W referendum w Chrzanowie (13 grudnia 2015 r.) udało się odwołać Burmistrza Marka Niechwieja. Głosowania w Wierzchosławicach (10 stycznia 2016 r.) i Przeciszowie (28 lutego 2016 r.) były nieważne.
 
Informacja o autorze:
Tomasz Zakrzewski – radca prawny, politolog, specjalista prawa administracyjnego i samorządowego, ekspert w zakresie instytucji referendum lokalnego, redaktor portalu www.referendumlokalne.pl
Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź