miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Przepisy ułatwiające korzystanie z dróg przez osoby niepełnosprawne – co mówi Kodeks drogowy?

0 624

W przepisach ruchu drogowego znajdziemy zapisy dotyczące niepełnosprawnych kierowców. Takie osoby mogą parkować na specjalnie dla nich wyznaczonych miejscach parkingowych oraz nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Warunek? Muszą posiadać kartę parkingową. Czy w Kodeksie drogowym znajdują się także zapisy o niepełnosprawnych pieszych? Oczywiście, że tak!

Czytaj również: Stało się! Jak piłeś i jechałeś stracisz samochód! Sejm przegłosował ustawę

Niepełnosprawni piesi – dodatkowa ochrona na chodniku i jezdni
W Kodeksie drogowym znajdziemy także kilka przepisów, które odnoszą się do pieszych niepełnosprawnych. Jeden z nich wskazuje na korzystanie z dróg rowerowych. Art. 11.4 mówi:

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.
Źródło: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

To jasny sygnał, że rowerzyści powinni pamiętać, że na drodze rowerowej osoby niepełnosprawne nie muszą ustępować im przejazdu. Inny przepis Kodeksu drogowego również ma na celu ułatwienie przemieszczania się osobom niepełnosprawnym. Art. 26.7 wskazuje, że:

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.
Źródło: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Niepełnosprawni piesi mają więc dodatkowe prawa podczas przechodzenia przez jezdnię. Nie muszę zawsze kierować się na przejście dla pieszych. Nawet jeśli jest oddalone o mniej niż 100 m, to pokonanie takiego dystansu może być dla osoby niepełnosprawnej poważnym wyzwaniem.

UWAGA!
Za niezatrzymanie się pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, która używa specjalnego oznaczenia lub o widocznym ograniczeniu sprawności ruchowej, grozi mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych!

Część osób niepełnosprawnych, a konkretnie niewidomi, mają także dodatkowy obowiązek. Zgodnie z art.42 Kodeksu drogowego, gdy poruszają się po drodze samodzielnie, to muszą nieść białą laskę w taki sposób, by była ona widoczna dla innych uczestników ruchu.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź