miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

I posiedzenie Młodzieżowej Rady Nowego Sącza!

0 325

W piątek, 10 stycznia 2020 r. odbyło się I posiedzenie Młodzieżowej Rady Nowego Sącza (MRNS). Cele Młodzieżowej Rady Miasta to m.in. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży Miasta oraz reprezentowanie interesów młodzieży. Wybory odbyły się w 23 placówkach i przedstawiciele każdej z nich złożyli uroczyste ślubowanie. – Chcemy, aby głos młodych ludzi był słyszalny w naszym mieście – podkreślają młodzi radni.

 

Czytaj również: I posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza już w piątek – KLIK

 

– Młodzież nie ma za dużego głosu u nas w mieście, a chcielibyśmy, żeby się to zmieniło i żeby było widać, że są też młodzi w Nowym Sączu. Wydaje mi się, że starsza rada zwróci na nas uwagę, jeżeli będziemy mieć jakieś ciekawe inicjatywy. Nie ma tematu, którym byśmy nie chcieli się zajmować. Wszystko, co nas otacza, jest miastem. Chcemy pracować dla mieszkańców i na ich rzecz, ale też dla infrastruktury w sensie jednostki terytorialnej – mówili młodzi sądeczanie.

Radni Młodzieżowej Rady Miasta wybrali Prezydium w składzie:
Jakub Belski Przewodniczący
Grzegorz Ormiański  I Wiceprzewodniczący
Jakub Kruczek II Wiceprzewodniczący
Gabriela Marszałek Sekretarz

Jednak jak wynika z dokumentów statutowych zwołanie sesji budzi spore wątpliwości. Wszystko przez błąd organu odpowiedzialnego za przygotowanie historycznego wydarzenia, czyli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza. Wszystko rozchodzi się o Statut Młodzieżowej Rady Nowego Sącza (MRNS). Otóż w tym najważniejszym dokumencie określającym funkcjonowanie organu MRNS istnieje istotny zapis dotyczący organizacji I posiedzenia: Paragraf 6 punkt 21 “Przewodniczący zwołuje I sesję nowej kadencji w terminie do 10 stycznia…”. Jednak na zaproszeniu oraz w dokumentach nigdzie nie pojawia się nazwisko przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza. Pod każdym dokumentem podpisuje się Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

 

 

Moje zastrzeżenia budzi fakt związany z elementarną zasadą funkcjonowania Młodzieżowej Rady Nowego Sącza. Nie może być tak, że Wydział Edukacji przygotowując merytorycznie I Sesję popełnia taki błąd. Statut to podstawowe źródło funkcjonowania organu MRNS mówi Iwona Mularczyk, przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza.

Cele Młodzieżowej Rady to m.in. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży Miasta, reprezentowanie interesów młodzieży, wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych, działanie na rzecz poszerzania udziału młodzieży w życiu społecznym Miasta, inicjowanie działań dotyczących mieszkańców w Mieście, szczególnie w zakresie nauki, rozrywki, kultury i sportu, działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych, promowanie działań prospołecznych, prowadzenie działań informacyjnych o funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady.

Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i opiniodawczy oraz stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół niezwiązaną̨ z żadną partią polityczną i z żadnym ugrupowaniem politycznym.

Młodzi radni na obradach będą spotykali się raz w miesiącu. Do swojej dyspozycji będą mieli niewielki budżet w wysokości 5 tysięcy złotych.

Opr. Rafał Kmak
fot.: Nowosądeckie Forum Młodzieżowe, Młodzieżowa Rada Miasta, nowysacz.pl

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź