miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Michałowski: Wszystkie gminy powiatu nowosądeckiego i Nowy Sącz z milionowym wsparciem

0 1 110

Już na początku lutego gminy turystyczne będą mogły liczyć na wsparcie rządu. Na ten cel przewidziano miliard złotych. W powiecie nowosądeckim skorzystają wszystkie gminy. Wsparcie wyniesie od jednego do 8 milionów złotych. Łącznie na wsparcie ponad 200 gmin w Polsce przeznaczono miliard złotych. – Na maksymalne wsparcie mogą liczyć m.in. gmina Nowy Sącz i Stary Sącz – zapowiedział dzisiaj podczas konferencji prasowej Tomasz Michałowski, szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jarosława Gowina. W konferencji wziął również udział radny Nowego Sącza Krzysztof Głuc.

 

Czytaj również: Już nie będzie można nie przyjąć mandatów? Jest stanowisko Porozumienia

 

Miasto Nowy Sącz oraz wszystkie gminy powiatu nowosądeckiego otrzymają pomoc w ramach “Programu wsparcia obszarów górskich”. Dziś w Warszawie projekt zaprezentował wicepremier Jarosław Gowin. To inicjatywa m.in ministra z naszego terenu, Andrzeja Guta-Mostowego. Szczegóły projektu zaprezentowałem dziś w Nowym Sączu wspólnie z radnym Krzysztofem Głucem. Dla gmin z największymi inwestycjami w latach 2016-2020 to 8 milionów, na takie wsparcie mogą liczyć m.in Nowy Sącz, Stary Sącz – poinformował Tomasz Michałowski, współpracownik Jarosława Gowina.

 

 

Michałowski wspólnie z Jarosławem Baziakiem, dyrektorem biura poselskiego Ministra Andrzeja Guta Mostowego odwiedził dzisiaj gminy na Sądecczyźnie osobiście przekazując informacje o wysokości i formie wsparcia. Odwiedzono m.in. Stary Sącz, Łącko, Łososinę Dolną, Łabową, Gródek n/d Dunajcem. O efektach spotkań z gospodarzami poinformujemy już niebawem na łamach naszego portalu.

 

 

Podczas konferencji głos zabrał również radny Nowego Sącza Krzysztof Głuc. Poinformował on o nowym wsparciu antykryzysowym, które realizuje PFR ws. Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm. Przedsiębiorcy od 15 stycznia będą mogli wnioskować o świadczenia z tarczy PFR. – Nowe rozwiązania, mają zapobiec upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) z tarczy finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm z branż najbardziej dotkniętych wprowadzonymi na jesieni obostrzeniami będzie mogło skorzystać do 70 tys. firm. Budżet programu wyniesie 13 mld zł – poinformował Krzysztof Głuc.

 

Lista kodów początkowo zakładała 38, jednak została rozszerzona do 45,
na dzień 5.01.2021 r. obejmuje takie PKD jak:

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z – Działalność fotograficzna;
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D – Działalność paramedyczna;
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z – Działalność muzeów;
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

fot. Jakub Kruczek

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź