miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Nauczyciele będą strajkować! Jak będzie wyglądała nauka?

0 1 027

Prezydent Ludomir Handzel powołał Zespół ds. nadzorowania sytuacji organizacyjnej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz w związku z zapowiadanym na 8 kwietnia i następne dni strajkiem nauczycieli. Dzieci będą mogły skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych przez Urząd Miasta.

 

Czytaj również: Nowy Sącz: Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 2 już za nami! [ZDJĘCIA]

 

– Kilka dni temu został powołany specjalny zespół, którym kieruje wiceprezydent Magdalena Majka. Cały czas mam nadzieję, że Związek Nauczycielstwa Polskiego porozumie się z naszym rządem. Żadne z miejskich przedszkoli nie zdecydowało się na protest, to samo dotyczy szkół specjalnych. Kilka szkół podstawowych nie będzie uczestniczyło w strajku – powiedział Ludomir Handzel, prezydent Miasta Nowego Sącza.

W szkołach podstawowych nr 2, 9 oraz 21 zajęcia będą odbywały się normalnie – placówki te nie przystąpiły do strajku. W pozostałych szkołach podstawowych dyrektorzy zostali poinformowani przez ZNP o tym, że w poniedziałek (8 kwietnia) rozpocznie się strajk. Dyrektorzy szkół podjęli już decyzje dotyczące organizacji pracy w szkołach od 8 kwietnia, lub o odwołaniu zajęć oraz zwróceniu się do rodziców o nieprzyprowadzanie dzieci do szkół.

W przypadku, gdy szkoła nie będzie mogła zorganizować zajęć opiekuńczych, a pozostawienie dzieci w domu przez cały dzień będzie wiązało się z bardzo dużym utrudnieniem dla rodziców, dzieci będą mogły skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza w godz. od 8:00 do 14:00 według harmonogramu przedstawionego poniżej. Zajęcia opiekuńcze będą realizowane przez wykwalifikowanych pracowników Zespołu Świetlic Środowiskowych i Pałacu Młodzieży posiadających wymagane uprawnienia do pracy w wyznaczonych miejscach. Dodatkowo przy organizacji zajęć opiekuńczych pomagać będzie grupa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Rodzice, którzy zdecydują się skorzystać z zajęć opiekuńczych dla swoich dzieci będą proszeni o wypełnienie dokumentu umożliwiającego osobom prowadzącym te zajęcia przejęcie opieki nad dziećmi.

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej „Klub Kotłownia”, ul. Barbackiego 64

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku szkoły

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Jerzego Popiełuszki mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej „Zabełcze” w budynku szkoły

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku SP 21 im. Jana Pawła II, ul. Rokitniańczyków 26

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej „Szujskie”, ul. Sienkiewicza 17 oraz w Świetlicy Środowiskowej „Kaduk”, ul. Grunwaldzka 41

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej „Falkowa” w budynku szkoły

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej „Biegonice”, ul. Węgierska 206

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku SP 21 im. Jana Pawła II, ul. Rokitniańczyków 26

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej „Zawada” w budynku szkoły

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej „Poręba Mała” w budynku szkoły

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku szkoły

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku szkoły

Poza zajęciami organizowanymi dla poszczególnych szkół, od godz. 8:00 czynna będzie pracownia przy ul. Jagiellońskiej 21, również tam dzieci będą mogły skorzystać z zajęć organizowanych przez instruktorów Pałacu Młodzieży.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Zespole Szkół nr 5 Specjalnych zajęcia będą odbywały się jak zwykle, pracownicy tych placówek nie przystąpią do strajku.

W szkołach ponadgimnazjalnych decyzję o organizacji zajęć w dniach od 8 kwietnia podejmują dyrektorzy szkół. Urząd Miasta Nowego Sącza nie będzie organizował w tych szkołach dodatkowych zajęć opiekuńczych ze względu na niewielkie zainteresowanie takimi zajęciami wyrażone przez rodziców. W związku z możliwością wzmożonego ruchu pieszych (młodzieży) w tym czasie będą pełnione dodatkowe patrole Straży Miejskiej dla zapewnienia bezpieczeństwa.

– Niezależnie od podejmowanych działań wszyscy mamy nadzieję, że negocjacje prowadzone pomiędzy przedstawicielami rządu i związków zawodowych zakończą się sukcesem i wszelkie zaplanowane przez zespół działania nie będą musiały być wdrożone, a nauczyciele i uczniowie będą mogli spokojnie przystąpić do pracy i nauki w szkołach – powiedziała Magdalena Majka, zastępca prezydenta Miasta Nowego Sącza (kierownik powołanego zespołu).

Agnieszka Michalik
Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza
Fot.: Agnieszka Michalik, pixabay.com (zdjęcie ilustracyjne)

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź