miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Sądecka spółka do likwidacji?

Audyt w Sądeckiej Infrastrukturze Miejskiej

6 1 885

Podczas dzisiejszej (25 lutego) konferencji prasowej władze miasta Nowego Sącza odniosły się do funkcjonowania spółki Sądecka Infrastruktura Miejska (SIM) Sp. z o.o. Zakres powierzonych przez Urząd Miasta Nowego Sącza do realizacji przez spółkę zadań, na dzień dzisiejszy nie jest wystarczający do pełnego samofinansowania się. Podczas Sesji Rady Miasta radni podejmą dyskusję nad ewentualnym wsparciem finansowym działalności spółki w kwocie około 200 tys. zł oraz dalszym losie spółki powstałej w 2015 r.

 

Czytaj również: Sądeckie gminy liczą na marszałka Witolda Kozłowskiego – KLIK

 

– Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym briefingu prasowym. Kontynuując politykę otwartości chcemy poinformować Państwa o pracach kolejnej instytucji oraz o audycie, który został przeprowadzony w Sądeckiej Infrastrukturze Miejskiej – mówił gospodarz konferencji, prezydent Ludomir Handzel.

Ludomir Handzel – konferencja prasowa poświęcona sytuacji w SIM

Prezes spółki Anna Bednarczyk-Maśko przybliżyła funkcjonowanie Spółki oraz scharakteryzowała poszczególne filary funkcjonowania. Jako błędy w prowadzeniu spółki wykazała:

 • Na skutek błędu ze strony spółki z powodu niewłaściwego wydatkowania środków z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spółka zwróciła do PFRON w X. 2018 – 32.141,25 zł.
 • Dofinansowanie z PFRON zostało wstrzymane dla wszystkich pracowników spółki z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z powodów stojących po stronie spółki.
 • Spółka ponosi rażąco wysokie koszty z tytułu ogrzewania wynajmowanego lokalu pod pomieszczenia biurowe. Ogrzewanie powierzchni 75 m² kosztuje ~ 30.000 zł rocznie.

Poinformowała dodatkowo, że spółka w 2017 r. wykazała dochód w kwocie prawie 48 tys. zł, natomiast w 2018 zanotowała stratę w wysokości przeszło 170 tys. złotych. Działalność Spółki opiera się głównie na:

 • Obsługa parkingów miejskich,
 • Obsługa szaletu miejskiego,
 • Obsługa placu targowego,
 • Dział inwestycji i remontów,
 • Zarządzanie nieruchomościami,
 • Strefa Płatnego Parkowania.

Wynik finansowy na poszczególnych zadaniach

W ubiegłym roku w ramach głównych zadań powierzonych SIM, spółka osiągnęła prawie 250 tys. zł zysku

 

 

 

 

Inne koszty związane z funkcjonowaniem spółki

Znaczną część kosztów pochłaniało wynagrodzenie pracowników SIM

 

Jakie losy czekają spółkę w przyszłości? Zostanie zlikwidowana? Tego nie wiemy. Decyzję podejmą władze Nowego Sącza. Jak zapewnił prezydent Handzel, w przypadku likwidacji spółki pracownicy podlegli SIM znajdą zajęcia w innych podmiotach realizujące zadania powierzone SIM.

Opinia poprzedniego Prezesa Marka Oleniacza, dotycząca dalszego funkcjonowania spółki zamieszczona w sprawozdaniu z działalności spółki za rok 2018: „Należy jednoznacznie rozstrzygnąć wspólnie z urzędem miasta kwestie związane z udzielaniem przez miasto spółce SIM dozwolonej pomocy publicznej na zadania powierzone w ramach procedury in-house w kontekście Ustawy prawo zamówień publicznych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.
Jeżeli nie uda się pozyskać nowych zadań dla SIM należy poważnie przemyśleć dalsze istnienie spółki. SIM jest podmiotem, któremu właściciel może zlecić szereg zadań – lecz jeżeli nie będzie takiej woli ze strony urzędu, dotychczasowa działalność SIM jest niewystarczająca do samofinansowania się spółki”.

Prezentacja poświęcona analizie działalności SIM – KLIK

Rafał Kmak
fot. Rafał Kmak

Komentarze Facebook
Zobacz również
6 Komentarze
 1. Zbyszek Maślanka pisze

  To akurat dobra decyzja – sam prezes był za tym więc sprawa wydaje się być formalnością.
  ciekawe natomiast co z pracownikami. Mam nadzieję, że nie zostaną potraktowani jak kadra kierownicza podległych urzędowi jednostek i wydziałów…

 2. Nietakt pisze

  POWINNI JESZCZE TE SZTUCZNIE STANOWISKA TZWN,KIEROWNICZE!! CO NADAL Są ZlIKWIDOWAĆ POCO ONE NADAL ISTNIEJOM

  1. Maria Ć. pisze

   Żeby takich analfabetów jak Ty poprawiać 😉

   1. Anonim pisze

    ???

 3. Julek pisze

  Wychodzi na to, że Panowie od LH to taka zbieranina młokosów bez politycznego doświadczenia motywowane hasłem TKM

 4. Nietakt pisze

  Teraz sprawy niegospodarnosci w spółkach może pan LH,zgłosi do odpowiednich organów o zajęcie sie tymi sprawami w niejednej spółce?w spółkach powtarzam dalej są sztucznie stanowiska kierownicze za niemałe pieniądze ?nasze pieniądze! Człowiek charuje za 1600 na rękę,a tam po 3000zl,nawet 4000zl,dodatki,kilometrówki premie,i dziwić się że JEST jak JEST

Zostaw odpowiedź