miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Prezydent Nowego Sącza uniemożliwia obniżkę cen wody? Sprzeciw radnych wobec działań władz miasta

0 758

O zaniechanie praktyk szkodliwych dla rozwoju Sądeckich Wodociągów i utrudniających w konsekwencji dążenie do obniżenia taryfy za wodę i ścieki zwróciła się do Prezydenta Nowego Sącza Rada Gminy Korzenna. Apel w sprawie spółki, której gmina Korzenna jest jednym z udziałowców, poparli wszyscy radni.

 

Czytaj również: Śmieci trzykrotnie w górę?
Prezydent Nowego Sącza i spółka Nova z propozycją wyższych stawek

 

O tym, że Rada Gminy Korzenna zdecydowała się publicznie wyrazić swoje stanowisko w sprawie Sądeckich Wodociągów, przesądziło zachowanie przedstawiciela Prezydenta Nowego Sącza podczas Zgromadzenia Wspólników 15 lipca br. Wyraził on wówczas sprzeciw wobec inicjatywy podniesienia kapitału spółki. W opinii Rady taka decyzja jest de facto blokowaniem możliwości rozwoju spółki, co uniemożliwia realizację jednego ze strategicznych celów, jakim jest obniżenie w przyszłości taryf za wodę i ścieki. Samorządowcy z naszej gminy zwrócili także uwagę na szkodliwe dla spółki rozpowszechnianie na jej temat nieprawdziwych informacji.

Zabierając głos w tej sprawie podkreślano m.in., że wbrew podawanym publicznie informacjom, np. taryfa Sądeckich Wodociągów nie jest najwyższa w kraju. – To nie jest prawda. Nam wszystkim zależy, by cena była jak najniższa, ale do tego konieczne jest pozyskiwania nowych klientów i zwiększenia sprzedaży wody – zaznaczył radny gminy Korzenna Grzegorz Paciorek. Z kolei przewodniczący Rady Szymon Semla podkreślał, że gdyby bezpieczeństwo wody i jej cena zależały od większościowych udziałów Nowego Sącza, to gmina chętnie oddałaby miastu swoje udziały. – Obawiam się jednak, że to nie od tego zależy – mówił.

Na potwierdzenie tej tezy radna Elżbieta Wysocka podała przykład spółki Tarnowskie Wodociągi, w której Tarnów nie ma większościowych udziałów, ale taryfa jest wyraźnie niższa. Inni radni wyrażali zdziwienie krytyką Prezydenta Nowego Sącza kierowaną pod adresem Sądeckich Wodociągów. – Pierwszy raz słyszę, by udziałowiec spółki był niezadowolony, że ona dobrze prosperuje. Powody do krytyki są wtedy, gdy spółka ma problemy. Wtedy wymienia się zarząd – mówił radny Stanisław Grygiel. W dyskusji wskazywano, że Rada Gminy Korzenna nie chce i nie zamierza w żadnej sposób ingerować w sposób zarządzania Nowym Sączem przez prezydenta. Zwracano jednak uwagę, że Sądeckie Wodociągi nie są wyłączną własnością prezydenta, ale mają kilku udziałowców. – To wspólne dobro, którego nie pozwolimy zniszczyć – zapowiadał radny Alojzy Janusz.121

Ostatecznie zachęcano Prezydenta Nowego Sącza do realizowania pozytywnego scenariusza, polegającego na wspieraniu działań rozwojowych. W ocenie Rady jest to jedyna droga do zwiększenia sprzedaży, która jest kluczowa z punktu widzenia możliwości obniżenia taryfy.

Pełna treść apelu Rady Gminy Korzenna – KLIK

Opr. Rafał Kmak
źródło: Gmina Korzenna

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź